Blogg

Sida 2

Kan en replokal bli en vinstaffär?

28 okt 2018

Har du som fastighetsägare i Stockholm ett utrymme som du inte riktigt vet vad du ska göra av med? Det är kanske för litet för att använda för uthyrning till någon juridisk person, det kanske ligger för dåligt till - en källarlokal - och den används kanske idag enbart som någoit typ av förråd? Tänk ett varv extra. Den lilla ytan kan mycket väl bli något som varje månad genererar dig pengar. Detta i form av att hyra ut den som en replokal. Serf man till en replokal så finns det inte många sådana i Stockholm och om man ser till antalet musiker och band i staden så blir det extra tydligt. Bristen är total, många band lägger ner och här akn du således dels bidra till en mer blomstrande musikscen och dels också få in några extra kronor. Vi tänkte ge några tips kring detta. Kort sagt: vill du skapa en replokal så bör du också ha dessa punkter i åtanke:

Göra en replokal - tänk på detta

  • Isolering: Den enskilt viktigaste frågan handlar om ljud och att isolera bort sådant. Dina hyresgäster ska inte störas av att det ligger en replokal i källaren på din fastighet i Stockholm. Ta gärna professionell hjälp med detta: bygg flera lager av gips vid väggarna, sätt upp akustiktak och dämpa golvet genom en heltäckningsmatta.
  • Elektriker: Kontakta en behörig elektriker för att dra in ström och för att sätta upp fler vägguttag (sådana behövs alltid). Dra aldrig elektricitet på egen hand.
  • Flera band - mer pengar. Genom att låta flera olika band använda din replokal så får du också in mer hyresintäkter. Här måste du dock frigöra mer utrymme. Banden vill kunna ställa sina egna instrument någonstans och man vill definitivt kunna göra detta bakom lyckta dörrar. Tyvärr finns det alltid en risk för inbrott och här måste du som fastighetsägare också se till att din replokal är skyddad.
  • Tydliga regler. Sätt upp scheman om vilka tider man får rep a och när man inet får det. Sätt även upp regler gällande exempelvis alkoholintag och gällande sociala sammankomster. För många band blir en replokal ett andra hem. Det är bra ur ett rent musikaliskt perspektiv, men det ska inte tolkas bokstavligt. Band som använder din replokal som någon typ av festlokal kan således börja leta efter andra utrymmen att jazza loss på.

På http://www.replokalstockholm.nu kan du läsa mer om replokaler.

Så kan du förstärka ytterdörrens säkerhet

22 okt 2018

Bor du i lägenhet eller villa? Är du orolig för inbrott? Om man bor i ett område som är särksilt utsatt för inbrott, är det stor risk att den egna bostaden även utsätts för inbrott och åverkan från inbrottstjuvar. Då är både larm och väktarbolag bra att anlita. Om inte annat är det avskräckande för inbrottstjuvarna att larmet går i gång. Det är nästan omöjligt att fortsätta vara i ett hus där larmet har gått. Det ger ett öronbedövande oljud som är meningen att få bort inbrottstjuven. Men man kan förstärka sin bostad på fler sätt än att installera larm. Här går vi igenom några va de åtgärder som man kan göra för att förstärka sin bostad.

Dubbla ytterdörrar med olika slags lås

Den som är fiffig kan skaffa sig dubbla dörrar vid ytterdörren, men med olika slags lås och nyckel. Det försernar definitivt för en inbrottstjuv som vill ta sig un den vägen. Allt som gör att det är krånligt och svårt för en inbrottstjuv är bra skydd för den egna villan eller lägenheten. 

Ett bra tips är att tänka som en inbrottstjuv och titta på din bostad genom den sådans ögon. Var är den svaga punkten i din bostad? Var skullde det vara lätt att för en sådan att ta sig in? Då gäller det sedan att förstärka den svaga punkten i sitt hus eller lägenhet.

Gallergrind för ytterdörren och altandörr/balkongdörr

En gallergrind för ytterdörren och altandörren är bland det bästa du kan förstärka skyddet med i din villa eller lägenhet. Det är så pass bra skydd för din bostad eller lägenhet att försäkringsbolagen sänker risken för inbrott och ger dig lägre försäkringspremie för din hemförsäkring. Även altandörren eller balkongdörren behöver förstärkas, och en gallergrind även där är de utsatta för inbrottsförsök.

Galler för fönster mot bakgård eller trädgård

Man kan även montera fast galler för fönster som vätter mot bakdgården eller trädgården och som är insynskyddade. Då kan man skaffa sig riktigt snygga stålkonstruktioner som inte förtar utsikten genom fönstret, utan bara förskönar utsikten. De måste inte vara svarta, utan dem kan man få i önskad färg och mönster. 

Särskilt äldre hus kan vara känsliga för ingrepp som syftar till att öka inbrottsskyddet. Ibland blir det fult om man monterar en stabil dörr men som inte är byggd i samma tidsanda som resten av huset. Då kan i stället en gallergrind passa bättre än en annan slags ytterdörr. Läs mer om gallergrinder och gallerfönster här.

Insticksmetoden vid trädfällning – något för alla?

18 okt 2018

Insticksmetoden är en metod för att göra det sista skäret när du fäller träd. Det finns många olika metoder för att fälla träd och i den här texten går vi kort igenom hur du kan göra om du exempelvis är villaägare i Nacka och ska ge dig på trädfällning.

Vad är speciellt med insticksmetoden?

När du ska göra slutskäret för att få trädet att falla så är du inne i ett kritiskt moment i en trädfällning. Du har kapat trädet så långt så att det är dags att skära av och sätta in kilen som ska styra åt vilket håll som trädet faller. Insticksmetoden bygger på att du för in motorsågen med svärdet först och skär. Alternativet är att såga med den breda sidan först och därmed såga av längs hela stammen samtidigt. Den här metoden går att använda oavsett storlek på träd men kan med fördel användas på tjocka stammar eftersom du kan gå in med svärdet och sen styra inifrån hur du ska kapa trädet.

Finns det några risker med metoden?

Nackdelen med insticksmetoden är att om du inte gör hela kapningsmomentet i ett stycke så finns alltid en risk att motorsågen slinter iväg och att du skär dig. För den som ska kapa små träd, som en vanlig villaägare i Nacka som vill bättra på sin utsikt, så kan den här metoden användas om än med stor försiktighet. Det finns andra metoder som inte har samma risk att få bakslag så att man skadar sig.

Hur ofta fäller du träd?

För den som håller på med trädfällning i Nacka på daglig basis så kommer de olika metoderna för fällning att komma väl till hands vid olika tillfällen. Man kan komma att variera sågteknikerna utifrån varje träds unika förutsättningar. Men om du däremot bara ger dig på trädfällning ett par gånger under en livstid för att bättra på utsikten så kan det vara klokt att ta den enkla vägen. Fäller du ett fåtal små träd så räcker det gott med ett rakt fällskär bakifrån i trädet eftersom motorsågsbladet täcker hela trädets bredd.

En gammal motorsåg

Om motorsågen är ny eller om sågkedjan är nyslipad så minskar risken att fastna eller slinta när du gör fällskäret. Om motorsågen däremot är gammal och sliten så är riskerna större att något går fel. Du kan ofta känna under sågningen om sågarbetet går smidigt och lätt eller om motorsågen känns tung och trög. En gammal och sliten kedja kommer inte ha så lätt att skära igenom tunga trädstammar och kommer då att kännas trög att såga med. Ta alltid det säkra före det osäkra, använd skyddsutrustning, slipade motorsågskedjor och se till att utgå från de teknikerna som du är bekväm med. Säkerhet är det viktigaste när man ska ut och fälla träd.

(Exemplet med orten Nacka är enbart taget som exempel på problem som kan uppstå i storstad)

 

 

3 vanliga markarbeten för den som bygger hus

12 okt 2018

För många är den största drömmen i livet att bygga ett eget hus. Det finns mycket att tänka på, många steg att göra och budgeten är oftast väldigt stor för ett sådant projekt. En vanliga fråga är hur mycket man ska göra själv och vad man ska lägga ut på entreprenad. När det kommer till markarbeten så krävs det en hel del kunskap, verktyg och maskiner för att göra jobbet. Här är tre vanliga markarbeten som husbyggaren kommer att möta under resans gång.

Grunden

För den som ska bygga ett hus så måste man självklart bygga en grund. Om du till exempel bygger i ett hus i Bålsta utanför Stockholm så kommer de flesta husen där att ha en sorts grund, helgjuten betongplatta till exempel. Ett alternativ kan då vara att göra som de andra i området och gjuta en platta. Den vägen kommer oftast ha lättast att få godkänt bygglov eftersom det blir enhetligt med övriga detaljplanen. Ett annat alternativ är att ta sin egen väg och lägga en krypgrund. Ett gammalt kort som säkrar både ventilation och minimerar dina timmar för markarbete.

Avloppet

När man bygger ett hur så kommer också frågan om avlopp att dyka upp. Ska ni ansluta er till det kommunala avloppet eller ha ett helt eget avlopp? Det är ytterst få i Stockholm idag som väljer att gräva ner ett reningsverk i miniatyr på tomten och köra avloppet helt i egen regi. Dels för att den insatsen omfattas av hårda lagkrav men också för att det kommunala avloppet fungerar väldigt bra. Om ni trots det vill överväga ett helt eget avlopp så kan det vara klokt att kontakta någon som är expert på markarbeten och fråga om råd.

Besiktning

När huset väl är färdigbyggt så kommer det alltid att behöva göras en besiktning. Hela fastigheten kommer att besiktas och självklart är det inte något som du kan göra själv, framför allt inte om du har byggt huset på egen hand. När det kommer till markarbeten så kommer även dessa, hela fastigheten, att besiktas. Om du har anlitat en firma för totalentreprenad, se då till att investera i en extern besiktningsman som granskar hela arbetet.

Alltså

Vanliga markarbeten som alla husbyggare stöter på är själva grunden och avloppet. För den som bygger hus i Stockholm eller en annan storstad så är eget avlopp antagligen att gå över ån efter vatten. Trots det kan det vara klokt att se sig om kring alla sina möjligheter. Ta gärna in en extra besiktningsman som kollar igenom allt arbete och ser till så att allt har gått rätt till. En liten investering idag kan spara stora pengar till framtiden.

Coff Entreprenad utför alla former av markarbeten i Stockholmsområdet. 

 

Tjäna pengar på utökad trappstädning

9 okt 2018

Många fastighetsägare ser inte längre än näsan räcker. Konkret så innebär detta att man hela tiden försöker spara in pengar på olika saker och att man därmed också gör en vinst - men det handlar om en vinst för stunden snarare än i det långa loppet. Slitage och annat sker hela tiden och det innebär att ett regelbundet underhåll krävs. Negligerar man detta så kommer också de akuta skadorna och med dessa också de högre kostnaderna som ett brev på posten.

Vi menar att exempelvis utökad trappstädning kan leda till att golven hålls i ett bättre skick och få en längre livslängd genom detta. Drar man - som många fastighetsägare i Stockholm gör - in på sin trappstädning så kommer man också att få mer slitage på golv, hissar och andra detaljer (räcken exempelvis) som kortar ner livslängden och som därmed också ökar kostnaden på sikt.

Trappstädning ger högre trivsel

En annan viktig aspekt då det kommer till trappstädning handlar om trivsel. Om en hyresgäst trivs så kommer denne att fortsätta hyra bostaden - om så inte är fallet så kommer hyresgästen i fråga att börja se sig om efter andra, mer trivsamma, alternativ på marknaden. Här spelar trappstädning en stor roll. Det första man möts av då man öppnar porten till en fastighet är trapphuset.

Det viktiga första intrycket av en fastighet sker i samma ögonblick som dörren öppnas. Är det då smutsigt, dammigt, luktar konstigt eller ser skumt och lugubert ut så kommer detta av utgöra intrycket av resten av fastigheten. Det gäller såväl hyresgäster, gäster till dessa eller - om så är fallet - företag som behöver hyra exempelvis kontorslokaler. Trappstädning gör skillnad i detta och skapar mervärde i form av ett bättre intryck, en trevligare atmosfär och - faktiskt - även mindre konflikter.

Konflikter som en följd av undermålig städning

Säg ordet tvättstuga och de flesta fastighetsägare, BRF:er och Hyresgästföreningar skakar till av obehag. Det är nämligen den stora källan till konflikter mellan de boende. Numera så har många börjat förebygga detta genom att erbjuda tvättmaskiner i varje enskild lägenhet snarare än att ha den gemensamma tvättstugan.

Vår poäng dock: bråken handlar ofta om misskötsel och undermålig städning. Det är ett tecken på att vi dels är olika och har olika krav på hygien och renlighet.

Dels så är det också ett tecken på att kan bråka om det är smutsigt; vi har lättare att beskylla andra och vi drar oss inte för att agera gällande detta. Mycket slask i hallen - det är nog grannen. Damm i hörnen - undra om inte gubben på fjärde våningen är boven i dramat? Stora, smutsiga fotspår - det är definitivt han som bor under. Och så vidare. Vi menar att trappstädning kan skapa en bättre grannsämja och att utökad sådan är en ganska sund investering sett till trivsel och den långsiktiga ekonomin.

Städhuset är en firma i Stockholm med lång erfarenhet av trappstädning.

Vilket ansvar har du som fastighetsägare för fuktskada?

7 okt 2018

Man har stort ansvar som fastighetsägare för själva fastigheten. Därför är det bäst att alltid se till att ha en buffert som finns till för oförutsedda händelser vad gäller fastigheten. Man vet aldrig vad som kan hända. Har man då en buffert, blir man inte tagen på sängen, utan kan rycka in närhelst något händer. Så även om huset skulle drabbas av fukt.

Fukt måste alltid åtgärdas

När det kommer till fukt, är man tvungen att åtgärda problemet. Det eftersom fukten kan bilda en grogrund för mögel, och mögel är hälsofarligt för alla som bor i den fastigheten. Om man inte åtgärdar mögelskador, kan de sprida sig till själva fastighetens konstruktion. Om det händer är det bara att ta adjö av det huset. Det kan bli omöjligt att åtgärda en sådan sak och huset kan utdömas som beboeligt. I värsta fall kan kommunen i så fall beslagta huset.

Viktigt ta reda på om eventuell fukt

Men innan vi kommer dit, finns det många saker som du, som fastighetsägare kan och bör göra. Bland det allra första du bör göra är att ta reda på om det faktiskt finns fukt i ditt hus. Det gör du enklast genom att ta kontakt med ett företag som arbetar med fuktskador. Googla "fuktskada Stockholm", om det är där du bor. Annars skriver du in den ort du bor i, i Googles sökruta. Sedan väljer du ut den som verkar bäst och har bra referenser och omdömen.

När det väl har slagits fast om du har fuktproblem hemma, eller ej, händer sedan ungefär följande saker:

  1. En fuktbesiktning görs. Man lokaliserar var och hur stor del som har drabbats av fukten.
  2. Man skriver en skaderapport som du får del av och som sänds till försäkringsbolaget. Där står då vad som bör åtgärdas, hur stor skadan är och eventuella komplikationer och liknande.
  3. Sedan river man allt som kan ha drababts. Ju större skada desto mer omfattande blir rivningen.
  4. Sedan hyr man en avfuktare som placeras på det drabbade området. Under tiden som luften avfuktas, mäter man luftfuktigheten så man vet när luften har återställts.
  5. Sedan när luften har återställts och fukten är borta, kan man påbörja renoveringen.
  6. När man är färdig med renoveringen, görs en sista kontroll och en sista fuktighetsmätning. Man skriver en rapport så att man vet att fukten har åtgärdats.

Fukt ger grogrund för mögel. Egentligen är fukten i sig inte farlig, det är följderna av det som är problemet. Fukt ger grogrund för mögel som är hälsofarligt. Läs här om hur du kan hyra en avfuktare som tar bort fukten ur hus.

När du behöver en expert på brandförebyggande konstruktioner

20 sep 2018

Behöver du någon som kan bränder på sina fem fingrar? Alla som arbetar med byggen bör alltid tänka på säkerhet. Inte bara för dem som arbetar med själva bygget, utan man bör även tänka på de boendes säkerhet i byggnaden efter att bygget är klart. Det gäller både i konstruktion och materialval. Det finns nämligen brandsäkra material både vad gäller målarfärg, isoleringsmaterial och andra saker när det kommer till att bygga hus och lägenheter. En eld kan sprida sig så lätt. Ändå har vi i våra moderna bostäder, många förebyggande konstruktioner som ska hindra en brand från att antändas. 

Elektronik och bränder

Elektronik sägs ligga bakom många bränder, när man använder elektriska saker blir de ofta varma; datorn blir varm när du använder den, därför har den en inbyggd fläkt som kyler ner den. Även TV:n kan bli varm efter lång tids användning, liksom elektroniken i köket, vars uppgift är att bli varm och het. Även kyl och frys kan börja brinna. Det som kan mata värmen så att en eld uppstår är ofta kombinationen av värmen från de elektriska apparaterna och damm. Därför ska man inte ha en dator i eller under sängen, liksom en mobil, som står på laddning.

Materialval

Det finns byggnadsmaterial som har komponenter i sig som inte är särskilt lättantändliga. Man kan till exempel måla med brandskyddande målarfärg, man kan isolera med brandskyddande isoleringsmaterial. Man kan tapetsera med brandskyddande tapeter. En eld behöver syre och material som antänds för att leva vidare när den väl har tänts. Får den både syre och material växer den otroligt snabbt. Det kan gå på några sekunder.

Isolering

På samma sätt som man inte matar elden med syre (genom att täta så att det inte finns spridningsrisk) eller med antändligt material (genom att använda brandskyddande målarfärg och brandskyddande tapeter) kan man alltså isolera en eld. En eld konsumerar syre väldigt snabbt. Den behöver hela tiden mer syre för att leva vidare. Så snart elden har slut på syre, dör den. Det är därför mycket viktigt att isolera en eld så att den inte kan få mer syre. 

Anlita experter på brandsäkra byggmaterial

Så när det är dags att bygga eller renovera är det stor idé att anlita experter på brandsäkra material och hur man konstruerar brandsäkert. De arbetar i Stockholm med brandtätningar i Stockholm och är experter på brandsäkerhet, brandisolering, brandtätning, brandskyddsinklädnad, brandmålning och brandtapetsering. Läs mer om brandtätning i Stockholm på: http://www.brandtätningstockholm.se.

Är du intresserad av att bygga ut fastigheten?

7 sep 2018

Ett populärt sätt att tjäna mer pengar som fastighetsägare är att bygga om i fastigheten och därmed skapa nya lägenheter som är möjliga att hyra ut. Inte sällan så handlar det i dessa fall om att bygga om råvinden. I Stockholm kan en sådan förvandling innebära väldigt mycket då det dels handlar om ett attraktivt boende och dels, som sagt, om extra mycket pengar att ta in i hyra. Det är bra, men det ställer vissa krav.

Vi kommer här att bortse från byggnadsregler, bygglov och vikten av att anlita en arkitekt. Istället ska vi se detta ur de befintliga hyresgästernas synvinkel. Tar du som hyresvärd bort en del av vinden och möjligheten till förvaring där uppe så kan det leda till en tvist - en tvist där du också har fel.

I hyreslagen finns det nämligen reglerat att man som hyresgäst ska ha rätt till god förvaring. Finns det inget källarförråd eller en tillräckligt stor yta - exempelvis en större klädkammare - i lägenheten så kan du som värd inte bara ta bort förråd från vinden utan att ge någonting tillbaka. Gör du det så riskerar du alltså att bli indragen i en tvist.

Erbjud reducerad hyra eller hjälp med magasinering

God kommunikation är A och O i en så här pass delikat fråga. Det kommer förmodligen att höjas en del röster kring dina planer - ingen vill förlora ett utrymme. Viss förståelse kommer säkert också att visas dig som fastighetsägare. Du vill naturligtvis ha ut så mycket som möjligt av din fastighet och en vindsvåning är, som sagt, väldigt attraktiv.

Det du får vara beredd på att göra är att kompromissa. Ett alternativ är att du sänker hyran för dina gäster som en kompensation. Du kan även erbjuda dig att betala en del av magasinering i Stockholm och det är faktiskt ett alternativ som kan vara att föredra. Kontaktar du ett företag som erbjuder magasinering så kan du säkerligen få till stånd en väldig bra uppgörelse om du har så pass många potentiella kunder. Magasinering är säkert, det ger bra skydd - bättre än ett kallt och dragit vindsförråd - och de flesta ligger ganska centralt till.

Magasinering i Stockholm är inte så dyrt

I många fall så handlar det om prylar som knappt används; de ligger på vindsförrådet och samlar damm. Där kan de säkerligen lika bra ligga hos ett företag inom magasinering. Får du till stånd ett bra pris så är det definitivt värt att prova. Annars får du vara beredd på att sänka hyran eller på något annat sätt kompensera dina hyresgäster för den yta de har rätt till.

Du kommer, av allt att döma, att ha råd så den planerade ombyggnationen kommer att generera mycket pengar. Kostnaden för magasinering kan vara värd att ta för att visa lite god vilja gentemot dina hyresgäster.

Besök Gopak om du vill veta mer om hur magasinering fungerar i praktiken.

Dags att måla om huset?

31 aug 2018

Är det dags att måla om ditt hus? Om du gör det nu, under den torra perioden lär du få ett hus som hinner torka ordentligt innan alla höststormar med medföljande nederbörd kommer. Oberoende vilket material som ditt hus är byggt av, kan du alltid måla om det. Genom att måla om ditt hus får du ett (nästan) nytt hus.

På samma sätt som att måla om huset, kan du egentligen måla om vad som helst. Genom att måla om, och slipa (innan förstås) får du nya ytor som fräschar upp golv, väggar, tak och fönster. Visste du att det rä bra mycket mer miljövänlgit? Vi måste komam från vårt köp-slit-och-släng-mentalitet som har varit den dominerande konsumtionsmönstret i flera årtionden.

Ska du måla om huset?

Antingen måla du om huset på egen hand, eller så anlitar du en firma som gör det för dig. Det finns ju här lite olika fördelar och nackdelar med båda alternativen. GÖr du det själv kan du få ner kostnaderna. Däremot tar det längre tid för en lekman att göra samma jobb som en professionellt gör på bara några arbetsdagar. Med Rot-avdrgaet får du ner kostnaderna ordentligt. Visserligen kostar det ju mer än om du gör allt måleriarbete själv, men däremot får du en professionall hantverkare som kan se över hela ditt hus och byter snabbt ut de delar som u behöver byta ut för att huset ska fortsätta vara fräscht.

Allt måleri är beroende av förarbetet

Som du säkert vet är det förarbetet som nästan är viktigast, om det inte är det, är det i alla fall minst lika viktigt som själva måleriarbetet, för att helheten ska bli snygg och målarfärgen verkligen sitter kvar och inte flagnar av. Oberoende vilket material som ditt hus är byggt av; tegel, puts eller trä, kan du alltid måla om det. Genom att göra så ser du automtatiskt till attt fasaden och materialet håller för en längre tid och står emot kyla och nederbörd. Målar du om det blir hela huset förbättrat och ser snyggare ut.

Se över resten av fasad; fönster, knutar och tak

Samtidigt som huset målas om bör man se över fönster och knutar. Annars kommer skillnaden mellan den övriga fasaden och fönster blir för stor för att det ska bli bra. Därför är det bra att se över helheten; tak, fönster och husknutar (om du har sådana). Har du träpanel är det viktigt att se över träets hållbarhet och byta ut de delar som inte är bra. På samma sätt är det med fönster, om du inte har underhållsfria fönster.

Vet mer om golvslipning

25 aug 2018

Golvslipning i Stockholm, exempelvis, är något som kan markant kan förbättra utseendet i en bostad. Ett gammalt och slitet trägolv som får sig en slipning ser nästan ut som nytt efteråt. Samtidigt är det ett område som inte många är särskilt bekanta med. Hur ofta ska man slipa? Hur hittar jag en bra firma? Vad är dammfri golvslipning? Det, och en del andra frågor, hittar du svar på här nedan. 

När bör man slipa?

Golv, precis som allt annat i huset, behöver underhåll med jämna mellanrum. Hur ofta en golvslipning bör ske beror på flera faktorer, men främst vilket träslag golvet är i och hur mycket slitage det utsätts för. Ett hårt träslag som ek kräver inte lika tätt intervall av underhåll som exempelvis al eller furu. 

Är ni en stor familj och golvet är i till exempel vardagsrummet, köket eller ett annat ”vältrafikerat” rum, kommer slipningar att krävas med jämnare mellanrum. Det bästa är att kontinuerligt titta på hur golvet ser ut och utvärdera om det är dags för en golvslipning. 

Dammfri golvslipning

Kanske har du hört talas om detta? Skillnaden mellan en golvslipning förr och en idag är mycket stor. Tidigare kunde man få damm i princip överallt och städningen ofta kunde bli riktigt krävande. Det ställdes därför stora krav på hur väl man förberedde arbetet och att man täckte över känsliga delar i rummet. 

Idag ser det inte riktigt ut så längre. Oavsett om du anlitar en firma för golvslipning i Stockholm, Göteborg, Malmö eller någon annanstans i landet kommer de sannolikt att kunna erbjuda en dammfri variant.

Om du hyr en golvslipmaskin och ska göra jobbet på egen hand, är dessa maskiner i de allra flesta fall utrustade med effektiva uppsamlarpåsar och filter. Mindre maskiner kan gå att koppla in i en grovdammsugare. 

Att hitta en firma

Att hitta en firma för ett dylikt arbete är normalt inga problem, nästan oavsett var i landet man befinner sig. Störst urval har man visserligen i större städer som Stockholm och Göteborg, men även på mindre orter brukar ett gediget utbud finnas. Ett enkelt sätt att hitta dem är att helt enkelt söka på internet, på fraser i stil med ”golvslipning Stockholm” eller ”golvslipning Stockholm offerter” (byt bara ut Stockholm mot din stad). 

En välbeprövad strategi är att ta in offerter från flera olika firmor i ditt närområde. Du har då möjlighet att jämföra priser och att sätta dig själv i ett gott förhandlingsläge. 

Vad kostar heltäckningsmatta inklusive montering?

21 aug 2018

Vad det kostar att köpa heltäckningsmatta och få den monterad är inte helt enkelt att svara på. Det beror nämligen bland annat på vilken matta som väljs samt hur stort golvet är där matta ska läggas. Vi har tittat på ett par butiker i Stockholm och sammanställt informationen kring prisnivåerna. 

Inköp av matta: 

Precis som med all inredning så finns det både billiga och dyra heltäckningsmattor. De allra billigaste kostar ca 150 kr per kvadratmeter medan de av bättre kvalité kan kosta 500-1000 kr per kvadratmeter. De mest lyxiga kan kosta ett par tusen kronor per löpmeter. Däremot ska man komma ihåg att de generellt säljs på en bredd av 4 meter. Köper man en löpmeter får man alltså fyra kvadratmeter matta. 

Till stor del beror det på var mattan ska ligga. Det är ju stor skillnad på om det är en hallmatta i en offentlig lokal eller om den ska ligga i ett sovrum hos en privatperson. Priset skiljer sig även om mattan har mönster eller inte osv. 

Tips – Välja matta

Var inte snål när du väljer heltäckningsmatta. I alla fall inte om det är till sovrummet, vardagsrummet eller annat rum där du är ofta. Ett vanligt sovrum är på ca 10-15 kvadratmeter. Är det 16 kvadratmeter skulle alltså ungefär 4 meter matta behöva köpas in. Är priset per meter 1000 kr innebär det bara 4000 kr för en ny matta i sovrummet. Kostar den istället 1500 kr blir det 6000 kr. Det är alltså inte speciellt dyrt och det är alltså inte värt att snåla då summan man sparar inte blir speciellt stor. 

Kostnad för läggning

Den andra kostnaden som uppkommer är för att anlita en mattläggare. Köper du heltäckningsmatta hos en återförsäljare i Stockholm erbjuder de mycket ofta tjänsten att även montera mattan. Det är det smidigaste och enklaste sättet. Självklart går det att köpa heltäckningsmatta hos ett byggvaruhus och sedan kontakta mattläggare som kommer hem och monterar mattan. Problemet i detta fall är däremot att kostnaden på mindre projekt är så liten att många mattläggare drar sig för att åta sig uppdraget. 

Att lägga heltäckningsmatta i ett vanligt sovrum kostar nämligen inte mer än ca 2000 kr. Priset kan variera något beroende på matta, storlek på rum och om golvet först måste planas ut. Men räkna med mellan 2000 kr och 3000 kr. Utöver det får ROT dras bort vilket gör att priset reduceras med 30%. 

Tips – Välja mattläggare

Är det enbart ett rum som ska få heltäckningsmatta handlar det inte om någon större summa. Självklart går det att spara en del genom att jämföra flera olika offerter men om priset ligger på 2-3000 kr är det knappast några större summor man kan spara. En rekommendation är att boka montage hos företaget där heltäckningsmattan köps. Det är en mycket smidig lösning. Dessutom blir det samma företag som behöver kontaktas om man får problem med mattan och garantin ska användas. 

Är det däremot större projekt kan självklart priset variera i större grad. Ser man till kostnad per kvadratmeter är det inte stor skillnad med de olika mattläggarna i Stockholm. Men är det många kvadratmeter drar det snabbt iväg. Som med alla renoveringsprojekt bör man alltid jämföra offerter när det handlar om större och dyrare renoveringar. Läs mer om olika heltäckningsmattor i Stockholm här.

Varför inte renovera tak och producera din egen el?

18 aug 2018

Det är många positiva saker som händer just nu på miljöområdet. Även om man kan önska att vi, som kollektiv och samhälle, hade vaknat upp för 30 år sedan, är det bra att börja agera och tänka på miljön nu istället för att aldrig komma dit. När det kommer till miljön är det några saker som vi bör tänka på. Hur bygger vi våra hus, alltså vilka material använder vi? Vilka av de byggmaterial som finns är miljövänliga? Hur reser vi? Här önskar vi ju att alla valde bort flyget och reste på ett så mijövänligt sätt som det bara är möjligt. Hur konsumerar vi? Är vi miljövänliga konsumenter, eller vad?

Producera egen el via taket 

Som husägare kan man alltid välja milömedvetna material till huset och att värma huset på ett så miljömedvetet sätt. Det finns fina och moderna kaminer som ger ifrån sig fin värme. När det kommer till elkonsumtion, önskar vi att alla såg till att skaffa sig miljövänlig el. Vi måste alla tänka igenom vår energiförbrukning och sluta använda oss av fossil energiproduktion och i stället välja miljövänlig sådan, såsom sol- vatten och vindenergi. Att då som husägare välja ett tak som ändå är den yta som tar upp mesta av solen, och som samtidigt producerar el, utan att man som husägare behöver göra något åt saken. Att inte göra det borde vara ett brott, anser vi.

När det är dags att lägga nytt tak

Därför, när det är dags att lägga nytt tak, kan man alltid börja med att ta kontakt med en ett företag som arbetar med detta. Känner du ingen på rak arm, som både är miljömedveten och lan lägga det slags tak som du önskar kan du alltid googla "takläggare Stockholm". Då bör du få flera sådana takläggare som förslag av Google. Ta då kontakt med någon av dem och be om offert och referenser. Välj då någon som både har bra offert och goda referenser. Kan de lägga ett energitak åt dig och vet hur man ska göra och hur de fungerar, tycker vi att du ska anlita dem. Ju mer miljömedvetna hantverkarna är, desto bättre är det för dig som husägare.

Vi konsumenter har makten

Det positiva med de förändringar vi ser just nu som pågår på jorden, är den att vi som konsumenter faktiskt har makten att förändra industrin och tillverkarna. Om vi som konsumenter enbart frågar efter miljövänliga produkter, kommer industrin att ställa om till miljövänlig produktion. Om vi frågar efter miljövänliga resor och transporter kommer de branscherna att ställa om efter vår efterfråga.

Då vet du att det är dags att slipa golv

6 aug 2018

Har du många fläckar på ditt golv? Stannar de kvar hur många gånger du än rengör golvet? Då kan det vara dags att göra något åt de fläckarna eftersom de förmodligen är permanenta. Då har du två val; antingen river du ut dem och lägger ett helt nytt golv, eller så tar du dit en hantverkare som kommer och slipar golvet åt dig. Om det betyder något för dig vad det kostar, rekommenderar vi dig att i stället för att slänga golvet, rusta upp det och slipa det. Du får ett golv som ser ut nästan som det var från början.

Golvslipning förnyar dina golv

Hela ytan försvinner när man slipar golv. Allt smuts försvinner när man slipar det. Allt som är nött och som har slitit ner på ytan är borta. När den nya, fräscha ytan har tagits fram, är det sedan bara att lägga på nytt golvbehandlingsmaterial. Beroende på hur du använder golvet, om det ligger i ett sovrum, vardagsrum, i köket eller i entrén, bör man då behandla det med olika golvmedel. Är det i köket bör man ha en fin lack, som håller golvet fritt från väta. Skulle man spilla där, gör det ingenting, då är det bara att torka upp spillet. 

Få olika yta av de olika behandlingarna

Väljer du hårdvax, får du en vacker yta som har impregnerats av hårdvax. Du ser träet genom vaxen och träet mår mycket bra av vaxen, så är även fallet om du oljar in golvet. Oljan och vaxen tränger in i träet. Det gör inte lack på samma sätt. Vill du ha en viss färg på ditt trägolv kan man även betsa det, vilket framhäver skiftningarna i träet. Det blir då ett mycket vackert golv. Ett sådant golv är snyggt i vardagsrum, till exempel.

Få utslitna delar utbytta

När en hantverkare slipar om golvet, passar han eller hon på att byta ut alla delar som är lösa och utslitna. På det sättet får du samtidigt ett helt golv när du slipar om det. Det är också mycket mer miljövänligt att slipa om ett gammalt, fint golv, än att riva ut det och lägga ett nytt. Dessutom sparar du pengar som du i stälelt kan lägga på annat.

Anlita golvslipning i Stockholm

Bor man i Stockholm har man 3.500 hantverksföretag att välja mellan, hur ska man veta vilken av dem som är duktiga på golvslipning? Då är det bäst att googla "slipa golv Stockholm" så får du några förslag av de 3.500 hantverksföretag som kan det där med att slipa golv. Be sedan om offert och referenser. Välj sedan den som har bäst offert och referenser. Lycka till!

Ta hand om dina fastigheter med regelbunden fastighetsstädning

31 jul 2018

Som fastighetsägare är du ansvarig för dina hyresgästers bekvämlighet och välbefinnande. Det innebär inte att du måste finna dig i vad som helst, en del hyresgäster kan ha helt orimliga krav på vad som ska ingå i hyran, men du ska se till att boendestandarden bibehålls och att allmänna ytor som trapphus, tvättstugor och innergård hålls rena och snygga.

Inte alltid bra när hyresgästerna städar

En del fastighetsägare gör upp med sina hyresgäster om att de själva turas om att ta hand om städningen, mot att hyrorna hålls nere. Är det en idé som tilltalar dina hyresgäster är det inte så dumt. Tyvärr finner de flesta fastighetsägare efter ett tag att detta system har sina brister. Det blir sällan särskilt bra städat, vissa anstränger sig mer än andra och en del försöker slippa undan helt och hållet. I en större fastighet blir situationen snart helt ohållbar eftersom det lätt leder till smutsiga trapphus och osämja mellan hyresgästerna.

Lätt att få hjälp med städning i Stockholm

Bättre då att anlita ett professionellt städföretag i Stockholm för att ta hand om städningen. Med en bra städfirma blir jobbet gjort regelbundet och om det slarvas är det bara att anmärka på jobbet så fixas det. Allt du behöver göra är att komma överens med städfirman vad som ska städas, när och hur ofta. Du betalar månadsvis, fastigheten hålls ren och hyresgästerna blir nöjda.

Vad som ingår i städning av fastigheten gör du upp med firman. Veckovis räcker det oftast med sopning och våttorkning av trapphus och tvättstuga, samt emellanåt putsning av fönster i entréerna. Du kan även komma överens med städfirman om att de någon gång varannan månad gör en grundligare städning med putsning av fönster i allmänna samt avsopning av vindar och källare.

Hyresgästerna blir nöjda

Många fastighetsägare i Stockholm tar hjälp med städning av de allmänna ytorna på detta sätt. Det är säkrare och ger ett bättre resultat och kontinuitet än om hyresgästerna själva skulle sköta hela eller delar av städningen själva. I Stockholm där de flesta människor lever med relativt späckade kalendrar ser de flesta hyresgäster det antagligen också som en bekväm och tillfredsställande lösning och kan acceptera en hyreshöjning om städningen blir bra utförd.

Våga vara kritisk

Kom ihåg att du som fastighetsägare har rätt att förvänta dig en viss nivå på städningen. Är du inte nöjd med vad städfirman uträttar kan du alltid byta till en annan städfirma. Konkurrensen är hård om fasta städjobb i Stockholm, detta vet firmorna. Välj redan från början en firma som har de rätta tillstånden och certifikaten och fått goda vitsord från tidigare kunder. Har du kollegor i fastighetsbranschen som du litar på kan du säkert även få tips av dem.

Mer om städning hittar du på https://www.städningstockholm.net.

Är det dags för nya golv i fastigheten?

29 jul 2018

Golvet i en fastighet nöts dagligen. Dina hyresgäster kommer att gå på det, de kommer att dra i barnvagnar, cyklar och det kommer hela tiden i smuts och skräp som kan nöta på ytan. En liten sten som fastnat under en sko kan åsamka mindre blessyrer på ytan och det gör att exempelvis trapphuset är väldigt utsatt och känsligt.

I Sverige har vi haft en förkärlek för att använda stengolv i dessa utrymmen. Det är en bra lösning. En hårdare stentyp - tänk marmor och granit - står emot väldigt mycket och är dessutom vackert att se på. Men, ett stengolv kräver omsorg. Vid trappstädning så krävs rätt produkter, annars kommer golvet i fråga att se väldigt fult, nött, färglöst och slitet ut - trots att det alltså är nystädat.

Det finns andra alternativ. Ser man till hur nya fastigheter byggs och hur man tänker gällande golv i exempelvis offentliga lokaler, sjukhus, på större idrottsarenor och skolor så finns det en lösning som sticker ut. Detta i form av ett industrigolv.

Ett industrigolv är hållbart och lättstädat

Ett industrigolv är ett fogfritt golv av akryl som man används i alla ovan nämnda lokaler. Givet är att det även används inom industrier av alla olika slag. Ett industrigolv klarar av att ett extremt tryck - tänk ett lager med att alla truckar och alla varor - och det är samtidigt ett golv som klarar av olika kemikalier och annat stänk från produkter som skulle skada ett mer normalt golv. Detta i kombination med att ett industrigolv är väldigt lättstädat gör det till en perfekt lösning - även i ett trapphus. På denna sida kan du läsa mer om olika typer av industrigolv: http://www.industrigolv.net.

Välj ett industrigolv i tvättstugan

Det senare är dock en fråga även för ögat. Tilläggas bör nämligen även att ett industrigolv ger en ganska trist framtoning och det är något som man kanske inte vill ha som fastighetsägare. I entrén vill man skapa ett välkomnande intryck som gör att fastigheten känns mer hemtrevlig. Där kanske ett stengolv - exempelvis Terrazzo - vara en bättre lösning.

Men, det finns även andra utrymmen där du som fastighetsägare kan dra nytta av fördelarna som ett industrigolv ger. Vad sägs om alla förrådsutrymmen, på vinden och kanske framförallt i tvättstugan. Ett lättstädat och hållbart golv där kanske kan lösa alla konflikter som normalt brukar uppstå som en följd av undermålig städning?

 

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?