Ditt ansvar som fastighetsägare

Äger man en- eller flera fastigheter så handlar det inte om – som många verkar inbilla sig – att man bara sitter hemma och räknar in pengarna som hyresgästerna betalar i hyra . Nej, så är det definitivt inte. Det handlar i det stora hela om att driva ett slags företag där man själv måste se till att omkostnaderna blir lägre än inkomsterna och där nyckelordet i det ofta stavas underhåll.

Ett underhåll som kan innebära höga initiala kostnader – byter du stammar, elsystem eller från exempelvis olja till pellets – så kostar det pengar till en början; men det är pengar som du hela tiden kommer att kunna räkna hem och som slutligen kommer att vara pengar som går rakt in på kontot. Som fastighetsägare så har du även ansvar över att dina gäster ska ha ett så bra, säkert och tryggt boende som möjligt och här tänkte vi rada upp några av de områden där du definitivt bör avsätta en slant för kostnaderna som de för med sig. Saker som du, helt enkelt, måste sköta då det ligger på ditt bord att göra så.

lägenhetshus

Snöröjning, takskottning och att städa trapphus

Dessa tre områden är några av de som du bör se över och vårt råd gällande samtliga dessa är att du tar hjälp. Snöröjning må låta ganska lätt – i synnerhet om det handlar om en enstaka fastighet – men det tar dels ganska lång tid och dels så är det även fysiskt ansträngande. Du kan heller inte ställa in snöröjning enbart för att du inte orkar eller för att vädret är lite för dåligt; då har du faktiskt misskött dina åtaganden som fastighetsägare.

Städa trapphus då? Ja, vi skulle säga att en nyckel till trivseln ligger i att erbjuda en god hygien och ett tilltalande första intryck. Skulle du fuska med trappstädning och med städning i de allmänna utrymmen som finns – ja, då är det också troligt att dina hyresgäster kommer att sluta bry sig och att de inte kommer att vara beredda att gå det där extra steget för att hålla snyggt. Vi kan här peka på ett område i fastigheten där bråk och konflikter brukar uppstå som en följd av bristfällig städning och detta i form av tvättstugan. Vi anser att trappstädning har samma potential till att skapa konflikter om den uteblir eller om den sker för sällan och därför så bör du anlita en städfirma för en städning någon gång i veckan. Så mycket pengar kostar det inte och du får på köpet lite gladare hyresgäster samt en mer inbjudande fastighet.

Takskottning är något som inte behöver ske lika frekvent – naturligtvis förutsatt att det inte snöar så mycket. Men just detta område är för den sakens skull ingenting som du ska ignorera. Tvärtom. Vad händer om en av dina hyresgäster eller en förbipasserande får en istapp eller ett rejält lass med snö i huvudet? Ja, då kan det faktisk bli ett rättsligt efterspel. I detta så ingår även att du måste sätta upp ett antal snörasskydd på taket.

Här bör du ha en partner – exempelvis en plåtslagarfirma – som sköter din takskottning och som ser till att ingen riskerar att göra sig illa då de vistas i anslutning till den/de fastigheter du äger. Många städer ha utvecklat sofistikerade varningssystem då det kommer till takskottning och där man som fastighetsägare får ett sms då temperaturen närmar sig ett gradantal där risk för ras föreligger – något som ger dig – din partner - möjlighet att agera direkt. Vi råder dig att se över hur det ser ut i den stad du bor.

En annan aspekt av takskottning gäller din egen plånbok och inte enbart säkerheten för din omgivning. Snö är tung och det billas väldigt mycket vatten då den smälter. Det finns således – i och med detta – risk både för vattenskador och för att ditt tak de facto ska rasa in eller gå sönder som en följd av trycket. Den här frågan har du inte råd att ignorera, oavsett om man ser den ur ett kostnads- eller ett säkerhetsperspektiv.

Slutligen så ska vi även nämna sophämtning som en område som du ansvarar över. Här vill vi slå ett slag för miljön – och för dina pengar. Här kan du nämligen påverka kostnaderna och samtidigt bidra till en bättre miljö. Primärt så kan du göra detta genom att se över dina rutiner gällande vilken typ av behållare du erbjuder dina hyresgäster, vilka hämtningsförhållande du erbjuder samt i vilken intervall hämtningen ifråga sker. Ser du över detta – du kan ta hjälp med att vidta lämpliga åtgärder  – så finns det mycket pengar att tjäna.

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?