Vad är en OVK besiktning?

Som fastighetsägare så kommer man ganska snabbt att bli varse om att kostnader som man kanske inte räknat med tillkommer. Det här går att jämföra med att som privatperson flytta från en hyres- till en bostadsrätt eller till en villa. Plötsligt så har man ett större ansvar i att underhålla och man tvingas möta betydligt fler kostnader på egen hand. Bor man i en hyresrätt så är det upp tll fastighetsägaren att se till att allt hålls i gott skick och om något går sönder – ja, då är det egentligen bara att ta fram telefonen och ringa. Ett samtal som alltså – i och med att vi vänder oss till fastighetsägare – kommer att gå till dig och där fakturan kommer att betalas med medel ur din plånbok. Oavsett här om det handlar om att en tvättmaskin gått sönder, att kylen hos Fru Andersson på våning tre har gett upp eller om det uppstått ett vattenläckage i köket hos herr Josefsson på bottenplan: det är ditt ansvar.

Är man inte beredd på dessa kostnader – tro oss, dom kommer! – så kommer det att blir extremt dyrt i slutändan. Med att vara beredd menar vi att man måste se över sin fastighet och att man måste se till att budgetera för de oförusedda utgifterna. Har man bra koll på exempelvis takets skick så kan man planera för framtiden och budgetera för ett takbyte; man kan kontakta takläggare, ta in offerter och jämföra priser. Skulle det hela ske akut – ja, då är det egentligen bara att betala det begärda priset (plus alla eventuella skador som takskadorna fört med sig).

Kostnader var det och utöver underhållet så kan vi snabbt nämna några ytterligare exempel i form av vatten, el, ventilation, uppvärmning, snöröjning, trappstädning, sophämtning och exempelvis gräsklippning. Dessa kan man påverka sett till att några av dem går att göra på egen hand. Äger du en mindre fastighet så kan du mycket väl sköta snöröjning, trappstädning och gräsklippning på egen hand.

besiktning av rör

Det finns dock även kostnader som är definitiva och som du måste betala då de kommer. Att vara fastighetsägare innebär att du har ett ansvar för den miljö du erbjuder dina hyresgäster och en av de viktigaste frågorna inom detta rör ventilationen. Något som medför att du – inom ett visst datum och förbestämd, beroende på typ av fastighet samt ventilationssystem,  tidsintervall  – måste boka in och genomföra en så kallad OVK-besiktning. Hur en sådan ser ut och vad du behöver veta om en sådan tänkte vi gå igenom via några punkter som ser ut som följer:

  • OVK betyder Obligatorisk Ventilationskontroll och måste utföras av en behörig besiktningsman.
  • Den behöriga besiktningsmannen ska vara behörig för just de ventilationssystem som finns i fastigheten.
  • Skulle en OVK-besiktning visa upp fel och brister så är det ditt ansvar som fastighetsägare att åtgärda dessa – och att göra så inom den givna tid du fått av besiktningsmannen. Missköter du detta så kan du tilldömas att betala ett vite av byggnadsnämnden i din kommun.
  • Då detta är gjort – eller om din OVK besiktning passerar utan anmärkning – så får du ett OVK intyg som du ska placera väl synligt i fastigheten. Titta gärna själv nästa gång du befinner dig i en fastighet. På anslagstavlan i entrén brukar detta intyg sättas upp.
  • Vid en OVK besiktning så förs två stycken protokoll av besiktningsmannen. Det ena exemplaret får du som fastighetsägare och det andra kommer att skickas till Byggnadsnämnden i den kommun där din fastighet står.
  • En OVK besiktning sker med tanke på dina hyresgästers hälsa och det handlar inte om att pressa dig på pengar. Ventilation – en god sådan – är en förutsättning till ett bra liv och sämre – undermålig – sådan kan leda till sjukdomar och allergier. Därtill ska vi även addera koncentrationssvårigheter, problem med sömnen samt ett sämre allmäntillstånd. Ur dålig ventilation kommer även exempelvis fukt- och mögelskador. God ventilation – i synnerhet i skolor och i offentliga miljöer – är också den stora anledningen till varför denna åtgärd såg dagens ljus.
  • 1991 så lagstiftades det om OVK besiktning och detta av just den enkla anledningen att väldigt många fastigheter, skolor och offentliga miljöer inte erbjöd tillräckligt god ventilation.
  • Du som fastighetsägare kan själv välja besiktningsman/företag för detta. Under förutsättning att denna verkligen har rätt behörighet för det typ av ventilationssystem du har i fastigheten.

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?