Blogg

Fastighetsförvaltning i Stockholm

5 okt 2017

Äger du en fastighet i Stockholm eller är du med i en bostadsrättsförening som nyligen köpt loss er fastighet? Att äga en fastighet innebär ett stort ansvar på många områden, har du hyresgäster är säkert ditt fokus att de ska trivas i fastigheten och att de ska känna att det finns en bra relation mellan dem och dig som hyresvärd. Samtidigt som huset och kringliggande områden som tillhör fastigheten behöver ständig omsyn, är det också ett stort ekonomiskt åtagande som kan ta mycket tid i anspråk. Är du styrelsemedlem i en nystartad bostadsrättsförening börjar du kanske inse vidden av ert åtagande, er förenings ekonomi, och därmed medlemmarnas, är knutet till fastighetens skick.

Snabba klipp och långvariga relationer

Stockholms bostadsmarknad är het, priserna på fastigheter stiger hastigt och många lockas till fastighetsbranschen. Samtidigt som många ger sig in i matchen med stora avkastningsdrömmar är det många som underskattar det mått av dedikation och ansvar som är inblandat. Du tar över en relation till människor som kanske bott i fastigheten i decennier, och också i viss mening ansvaret för deras välbefinnande. Att se till att driften och den dagliga omsorgen om fastigheten inte eftersätts måste vara din största prioritering.

Mycket att tänka på

Listan på saker att tänka på när det gäller fastighetsförvaltning är lång: Underhåll och besiktningar av balkonger, lekplatser, hissar, trapphus med mera. Ta emot och åtgärda felanmälningar dygnet runt, planera för kommande renoveringar och förebyggande arbete, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt ska ekonomin skötas felfritt och transparent, ständiga kontakter med skatteverket är snarare regel än undantag, hyran ska förhandlas med hyresgästföreningen eller hyresgästerna själva osv. Det säger sig självt att det inte blir mycket tid över till annat om man väljer att sköta alla dessa åtaganden själv. I en bostadsrättsförening är det inte att tänka på, då ju styrelsemedlemmarna i regel inte är heltidsanställda för att förvalta fastigheten. Lösningen för att få tid och energi över till annat är att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad.

Hjälp finns

En utomstående fastighetsförvaltare hjälper dig med allt från ekonomiarbete, skötsel av fastigheten inklusive gårdsytor till hyresförhandlingar. Ofta kan man erbjuda olika former av paketlösningar, från ett komplett förvaltande där du i princip inte behöver göra någonting, till skräddarsydda lösningar där du väljer precis vilka områden du vill ha hjälp med.

Om du som fastighetsägare känner att du inte räcker till och att alla åtagande håller på att stiga dig över huvudet så ska du kontakta en fastighetsförvaltare för att få hjälp. Det kan visa sig att det blir den bästa investering du har gjort.

Välj rätt VVS-partner om du är fastighetsägare i Stockholm

14 sep 2017

Den som äger hyresfastigheter eller planerar att bygga nya bostäder eller kontorshus i Stockholmsområdet vet att det är väldigt viktigt att hitta rätt firma för VVS-installationerna och pålitliga rörmokare i Stockholm som kan sköta underhåll och uppdateringar i de färdiga bostäderna och kontoren. Visst kan en fastighetsskötare ta hand om vissa enklare saker som att byta packningar i vattenkranar eller rensa mindre stopp i avlopp, men för andra uppgifter krävs det en kunnig rörmokare.

När du väljer leverantör finns det några olika faktorer som kan vara värda att ha i åtanke för att få ett så bra pris som möjligt för en service som är så bra som möjligt.

Rörmokare med erfarenhet av stora fastigheter

Se till att den rörmokare i Stockholm du anlitar har erfarenhet av att arbeta med större fastigheter. Det är stor skillnad på att installera VVS-anläggningar i en villa med ett fåtal kranar, toaletter, duschar och avlopp gentemot en stor hyresfastighet. När man installerar denna typ av system i större fastigheter måste de ofta kombineras med större styranläggningar och med god dokumentation för att veta exakt vilka delar som går vart.

Det handlar alltså om att hitta en firma som kan den typ av anläggning som du planerar att installera för regleringen av varmvatten och värmesystem till exempel. Antingen kan du välja att få tips från den firma som levererar dessa system eller så tar du med detta redan i upphandlingen så att du får en helhetslösning.

Det är helt klart en fördel att rörfirman har grundläggande kunskaper om den typen av system, även om de själva inte är ansvariga för byte av styrenheter och pumpar. Större VVS-firmor har inte nödvändigtvis större vana av att arbeta med stora fastigheter, men det är mer regel än undantag.

Välj en rörfirma som både erbjuder installation och service

Vissa rörfirmor fokuserar huvudsakligen på installation av VVS-anläggningar, medan andra ägnar sig åt service och underhåll. Det bästa är trots allt att försöka hitta en firma som erbjuder både och. Inte bara får du installationerna utförda som du vill, utan personalen som sedan tar hand om underhållet känner redan till hur din anläggning ser ut och vet vilket material som är installerat. Det gör det lättare för dem att ta med sig rätt verktyg och rätt reservdelar direkt.

Personlig kontakt också en viktig faktor

Den personliga kontakten är förstås också viktig när du väljer din rörmokare i Stockholm. Då det är en person som inte bara kommer att ha kontakt med dig som hyresvärd, utan också med hyresgästerna, är det viktigt att han eller hon är trevlig och förstående. Somliga hantverkare tar det för självklart att andra förstår precis vad det är som de gör och vad alla delar och utrustning heter. Hitta hellre upp någon som gärna förklarar och ger tips och råd till hyresgästerna till hur man bättre kan sköta utrustningen så kommer du att få en fastighet som håller bättre och med nöjda hyresgäster som gärna hör av sig i tid om det är något som behöver åtgärdas.

Byt fastighetsvärmepump och tjäna pengar

11 sep 2017

Många bostadsrättsföreningar har dålig ekonomi och detta går ofta att spåra till det faktum att man betalar för mycket för uppvärmning och energi till sina fastigheter. Man låter gamla – uråldriga – system vara kvar och förser husen med både kostsam och i många fall miljöfarlig energi. Skulle en sådan förening byta fastighetsvärmepump så skulle man också kunna tjäna otroligt mycket pengar. Att man exempelvis borrar efter bergvärme och installerar en fastighetsvärmepump för detta så skulle man inte vara lika beroende av omvärlden och de svängningar som sker på marknaden för exempelvis olja.

Dessutom – som ytterligare skäl till varför man som bostadsrättsförening ska överväga ett byte av fastighetsvärmepump – så kan vi peka på att energin man får av exempelvis bergvärme är grön och miljövänlig. En viktig fråga i dessa tider då tiden verkligen börjar rinna ut gällande försurningar, utsläpp, smältande isar på Antarktis och större hål i ozonlagret – kan man bidra på detta sätt så måste man också göra det.

Nummer tre som anledning till varför man ska överväga att byta fastighetsvärmepump är att de gamla modellerna ofta är farliga och när som helst riskerar att börja brinna – med katastrofala följder. Menas med detta: har du någonsin gått in i ett pannrum till din fastighet?

Är svaret ja så har du förmodligen sett en uråldrig gammal värmepump omringad av bråte och damm – två saker som riskerar att antända vid minska gnista eller ökning av temperaturen. Skötseln av fastighetsvärmepumpar är – generellt sätt – nämligen usel och då de nya modellerna både är säkrare och kräver mindre underhåll så riskerar man också som bostadsrättsförening mindre om man slarvar med sitt underhåll.

Tre stycken goda skäl till varför ett byte av fastighetsvärmepump bör göras alltså:

 • Ekonomi – ni kommer att tjäna mycket pengar och den kostnad ni lägger på att byta fastighetsvärmepump kommer verkligen att betala sig med tiden – oavsett vilken energikälla ni använder er av. En bra investering!
 • Miljön. Genom berg-, vatten-, luft-, eller jordvärme så tar ni tillvara på jordens resurser och dessutom ska man här även säga att värdet på era fastigheter kommer att stiga avsevärt – något som i sin tur leder till förmånligare lån och lägre hyror för medlemmarna.
 • Underhåll. En ny fastighetsvärmepump kräver mindre underhåll, är säkrare och håller över en längre period. Dessutom så brukar garantin av pumpen i sig samt garantin för de som installerar den vara förmånligt och sträcka sig mellan 10-15 år.

Ser man till dessa tre punkter så förstår man också värdet i att se över vilken sorts energi som man använder sig av samt vilken värmepump som finns installerad i sina fastigheter. Tumregeln och det som vi utgår ifrån är att många fastigheter i Sverige är i behov av ett byte och att ju fortare man gör detta – desto mer pengar kan man också tjäna i slutändan. Läs mer om framtidssäker uppvärmning och fastighetsvärmepump på http://www.fastighetsvärmepump.nu/.

Ta hjälp av trädfällningsproffs i Stockholm

10 sep 2017

Träd och annan grönska är oftast något som uppskattas i städer och på tomter. Men ibland kan dessa bli en ren säkerhetsfara, speciellt större fenomen som just träd. Om dessa ruttnar eller dör bör de tas bort från platsen så snart som möjligt för att undvika eventuella skador på omkringliggande byggnader eller i värsta fall människor. Det är särskilt känsligt med trädfällning i Stockholm och andra större städer där många människor passerar hela tiden.

Riktigt stora träd kan önskas tas ner då de har en tendens att skugga altaner och gräsmattor till stor del. Det finns många företag runt om i landet som sysslar med trädfällning. Så om du skulle behöva hjälp med att fälla ett träd i din trädgård går det lätt att få tag på yrkesmän som kan hjälpa just dig.

Hitta rätt

För att på lättast sätt hitta ett företag som passar dina behov är det bästa att söka runt på internet först. Kolla upp recensioner och liknande så du får en bra bild av hur företaget verkar sköta sitt jobb. Dock är det viktigt att komma ihåg att allt som skrivs på internet inte nödvändigtvis är sant. Därför kan det också vara bra att höra runt bland vänner och kollegor om de kan rekommendera något bra företag.

Bedömning görs

När du hittat det företag som känns bäst för dig är nästa steg att kontakta dem om det aktuella trädet. Det som händer efter det är att en eller flera yrkesmän från företag kommer till dig för att titta på och göra en bedömning av trädets skick och det framtida fällningsarbetet. Exempelvis studerar det vilket typ av fällteknik som kommer vara den bästa för just ditt träd. Detta bestäms utefter hur stort utrymme som finns öppet runt trädet och hur nära det står bebyggelser som hus, lekstugor, garage och dylikt.

Står trädet väldigt nära bebyggelse, i exempelvis centrala Stockholm, är det bästa att ta ner det med hjälp av sektionsfällning. Innebörden av en sektionsfällning är att trädet fälls i olika mindre delar, istället för det traditionella sättet då trädet fälls i ett sjok med hjälp av ett snitt längst ner på stammen. Under en sektionsfällning kan bitarna av trädet hissas ner till marken med hjälp av en kran och på så sätt minimera skaderisken helt på området runt om trädet.

Andra alternativ

Om yrkesmännen uppskattar att trädet är i för dåligt skick för att fällas med både traditionell fällning och sektionsfällning brukar en mobilkran vara den bästa lösningen. På detta sätt undviks att riktigt dåliga träd går av eller tappar grenar som kan skada saker runt om mitt under fällningen. En mobilkran brukar även användas när ett träd måste trasslas ut från en elledning eller dylikt.

Efterarbete

När själva fällningsarbetet är klart kan du som kund också få hjälp med vedsågning och också klyvning av vedkubbar. Vill du göra lite av arbetet själv kan de spara större bitar av trädet som du sedan kan klyva själv. För vem uppskattar inte att elda med egenkluven vedkubb? Är du däremot inte intresserad av att spara något av trädet, eller om det helt enkelt inte går på grund av trädets skick, kan trädfällningsfirman hjälpa dig med att forsla bort trädet efter fällning.

Pressa priset på värmepumpsinstallation i Malmö

23 aug 2017

Värmepumpar är något som fordrar en förhållandevis hög installationskostnad, men som lönar sig på lång sikt då driftkostnaderna sänks rejält. Jämfört med exempelvis direktverkande el blir det stora summor pengar som sparas inom loppet av några år.

Då just installationskostnaden kan vara ganska hög (varierar även beroende på vilka typer av värmepumpar det är frågan om), lönar det sig att anstränga sig lite grann för att hitta det bästa priset. Det kan skilja flera tusenlappar. Du som bor i Malmö har ett antal aktörer att välja mellan. Nedan ger vi tips på hur du kan dra nytta av konkurrensen.

Gå igenom en vän

Bor du i Malmö och har någon vän som jobbar med värmepumpar, eller som känner någon nära som gör det? I sådana fall kan det vara det bäst att gå via den. Du kan då känna dig mer trygg med att jobbet blir bra gjort (om du har förtroende för vännen, vill säga) samt att du inte får några saltade fakturor eller oväntade avgifter. Det här ska naturligtvis inte ske oavsett vilken firma du väljer att anlita, men om det är någon du känner personligen kan du i allmänhet vara mer trygg med tjänsteköpet. Har du tur får du även kompisrabatt.

Ta in många offerter

Att ta in många offerter, oavsett om det gäller värmepumpar i Malmö eller till exempel rörmokartjänster i Kiruna, är något som alltid är bra att göra. För det första kan du säkerställa att du betalar ett marknadsmässigt pris, för det andra kan du ställa dem mot varandra för att försöka få ett så förmånligt pris som möjligt på installationen.

Det kanske inte alltid går att få ner priset särskilt mycket. Men kanske kan du få till att något ingår, som inte skulle ingått annars. Hur väl du lyckas beror i hög grad på hur god förhandlare du är. Ett vanligt misstag är att gapa efter alltför mycket. Risken finns då att det aldrig blir någon överenskommelse.

Gå genom en offertsida

Det enklaste sättet att ta in många offerter på är troligtvis att gå genom en sida som förmedlar offerter. Det finns idag mängder utav dessa på nätet, nästan oaktat vilken bransch det gäller. Genom några snabba sökningar på internet är sannolikheten stor att du hittar en dylik sida, kanske till och med specialiserad mot värmepumpar eller liknande.

Ett tips är att alltid vara så precis i din uppdragsbeskrivning som det går. Det blir då lättare för värmepumpsfirmorna att ge dig ett bättre uppskattat pris på en gång. I en förhållandevis stor stad som Malmö bör du få ett antal offerter att välja mellan.

Vad gäller vid dolda fel i hus?

19 aug 2017

Dolda fel i hus är något som kan orsaka stora bekymmer. Givetvis beror det i allra högsta grad på hur allvarsamt problemet är, men påfallande ofta är dolda fel i hus något som både är kostsamt och tidskrävande att reparera. Men vad gäller egentligen om du har köpt ett hus som visat sig ha dolda fel?

Undersökningsplikten stark

Bland annat gäller det att felet givetvis ska ha funnits i bostaden redan vid köptillfället. Likväl ska det inte ha gått att upptäcka under en noggrann besiktning. Därtill ska du inte heller ha behövt räkna med riskerna att felet skulle uppstå med tanke på husets skick, konstruktion och ålder.

Som texten säkerligen har avslöjat vid det här laget vilar ett starkt ansvar på dig som köpare att du uppfyller din undersökningsplikt. I annat fall räknas inte felet som dolt och något du borde ha känt till när du köpte bostaden. Vid sådana tillfällen föreligger högst begränsade möjligheter att få ersättningar utbetalda.

Klausul kan förändra läget

En säljare har alltid möjlighet att friskriva sig från dolda fel. Detta genom att lägga till en så kallad friskrivningsklausul i köpeavtalet. Om ett dolt fel i huset senare uppenbarar sig innebär detta att du inte kan få ersättning för det. Samtidigt är det också något som gör att priset på bostaden sänks, om en sådan klausul är aktuell. Detta är givetvis inga konstigheter då köparen tar en betydligt högre risk i affären.

För att en friskrivningsklausul ska få läggas in är en förutsättning att säljaren vid tillfället inte känner till de dolda felen. Det här säger sig självt, då felen inte är dolda om köparen faktiskt har kännedom om dem. Om det senare skulle visa sig att säljaren haft kännedom om problemen, men helt enkelt ljugit om det, upphör friskrivningsklausulen att gälla.

Det här innebär att du får ersättning för de dolda fel i huset som uppenbarat sig, samtidigt som du betalade ett lägre pris än det generella marknadsvärdet (bortsett från de dolda felen). Även om det kan vara tröttsamt och energikrävande, kan det i teorin alltså vara väldigt bra ur en ekonomisk synvinkel om säljaren kände till de dolda felen i huset, ljög om dem och sedan fick sin lögn avslöjad.

Anlita juridisk hjälp

Vid dylika frågor är det alltid bra att anlita juridisk hjälp. Är det ett mycket kostsamt fel att rätta till är det nästan i alla fall värt att anlita en advokat som kan titta närmare på frågan. Tvister om fel i bostäder har en tendens att vara komplicerade och blir inte sällan både långdragna och kostsamma.

Bergvärme är ofta en klok investering

17 aug 2017

Många tänker då man nämner bergvärme enbart på en hög kostnad och viss – att bergvärme kostar mycket att installera är ingenting att sticka under stolen. Mna får vara beredd på att betala minst 100.000 kronor för att få bergvärme som energikälla till sitt hus och detta oavsett var man bor.

Gemensamt dock är att denna summa alltid är initial och om man har rätt förutsättningar så kommer den att med tiden betala av sig. Bor du i ett hus i Stockholm där det finns rätt förutsättningar för bergvärme – där du kontaktar ett företag för borrning, installation och efterarbete och där du köper en värmepump till en kostnad om 130.000 kronor – så kommer det att ta cirka tio år innan denna kostnad betalat av sig.

Efter denna period – ge och ta några år – så kommer det att handla om att du tjänar pengar och då det kommer till just bergvärme så kan det handla om så mycket som en sänkning om 85 % årligen i rena energi- och uppvärmningskostnader. Visst; tio år må vara en lång tid – men det är likväl en investering som bör övervägas och inte nonchaleras. Då det gäller bergvärme så är det viktigt att tillägga att lejonparten av kostnaden beror på hur djupt man måste borra för att hitta källan och att kostnaden för en värmepump och en installation av denna i sammanhanget är blygsam – säg att den summan ligger på kanske tjugo tusen kronor.

Undersök prisbilden för borrning efter bergvärme

Därför så bör man också ta sig tid att verkligen undersöka prisbilden för borrning och inte nöja sig med första bästa företag som erbjuder sina tjänster. Nej,  – och särskilt i en så pass stor stad som Stockholm – det kan löna sig att ta in flera offerter för borrning och ställa dessa mot varandra; prisbilden är väldigt varierande och det kan skilja oerhört mycket mellan två stycken företag – trots att det handlar om samma jobb.

Gällande själva bergvärmepumpen så kan vi även här komma med ett tips: välj en obunden återförsäljare. Det viktiga med en pump för bergvärme är själva effekten och att den verkligen är anpassad efter ditt hus.

Väljer du en återförsäljare som är bunden till ett specifikt märke så riskerar du att betala dyrt för en utebliven effekt; ibland kan en pump från ett mindre, mer oetablerat märke, vara lösningen för dig och av den anledningen så bör återförsäljaren av din bergvärmepump vara neutral och obunden.

Vill du läsa mer om bergvärme så rekommenderar vi att du läser vidare här: www.bergvarmestockholm.com

 

Så väljer du rätt solskydd

23 jul 2017

Visst är det fantastiskt med fönster. Vacker utsikt, ljus och rymd. Men stora, snygga glaspartier kan också leda till en för stor hetta under riktigt varma sommardagar. Då kan det behövas en riktig kvalitativ solavskärmning. Solskydd kan vara fördelaktigt för inomhusmiljön ur många aspekter: mindre ljusinsläpp, mindre bländning i dator och tv och självklart även minskad insyn. Ett bra solskydd kan dessutom gynna sömnen, många har svårt att sova under våra ljusa sommarnätter.

Ett solskydd som är monterat på husets utsida är mycket effektivt när det handlar om att stänga hettan ute och skapa en behaglig inomhustemperatur. Den stora fördelen med att montera utomhus är att solstrålarna stoppas redan innan de hinner träffa fönsterglaset och värma upp inomhusmiljön.

Markisen populäraste solskyddet

Den vanligaste formen av utvändigt solskydd är givetvis markiser. Dessa finns i en stor mängd olika storlekar, varianter, modeller och färger.
Dagens markistillverkare kan idag oftast skräddarsy en markis så att den passar perfekt för dina fönster. Valet är ditt: en enkel markis med vev, en motordriven eller rent av en med sol- och vindstryrning. Om du monterar din markis på fönster i markplanet så bildar de även ett sol. och regnskydd utomhus. I dag finns det även markis som är utrustade med LED-belysning, något som kan skapa en riktigt mysig stämning på uteplatsen.

Invändiga solskydd är förstås också en bra valmöjlighet. Den tekniska utvecklingen, där man idag kan utnyttja en värmeavstötande baksida, har gjort invändiga solskydd till ett mer lockande alternativ. Om man exempelvis bor i en lägenhet så är det inte ens säkert att man har möjlighet att sätta upp markiser.

Plisségardinen på stark uppgång

En lösning som ökat mycket popularitet är plisségardinen. Denna variant med veckat tyg i uppemot fyra lager fungerar i de flesta fönstertyper. Den stora fördelen med denna typ av invändig solskydd är att det även hjälper till att hålla värmen kvar inomhus på vintern, vilket kan ge minskade uppvärmningskostnader. Även lamellgardiner har blivit allt mer populär.

Flera olika faktorer påverkar vilken typ av solavskärmning som du ska vilja. Hur mycket pengar du har, vilken typ av fönster och så förstås vad du vill få ut av din solavskärmning. Tänk på att det inte alltid är den dyraste lösningen som är bäst. Ibland kan det dessutom vara bäst att kombinera två olika lösningar - exempelvis markiser och persienner - för att nå bästa möjliga resultat.

Bor du i Stockholmsområdet och vill kombinera ditt inköp av markiser med en liten utflykt. Vi kan tipsa om en firma som säljer kvalitativa markiser i Norrtälje.

PVC-fönster är ett bra alternativ

23 jul 2017

En ytterst kostsam historia för en husägare är när fönstren spelat ut sin rätt och man därmed måste ersätta dessa med nya. Detta då man – rent ekonomiskt – dessutom inte har något val; fönster är nämligen en stor bidragande orsak till att många husägare har för hög energiräkning. Ett faktum som kan förklaras genom en enkel formel där den varma luften inifrån sipprar ut samtidigt som kall luft kommer in. En ohållbar situation både ekonomisk och naturligtvis levnadsmässigt då detta påverkar klimatet inomhus negativt.

Ett fönsterbyte är dock en kostnad som kan skena iväg – naturligtvis på hur stort hus man har samt vilken hjälp man tar vid bytet. En del klarar av att genomföra ett fönsterbyte på egen hand medan andra anlitar en snickare och en glasmästare och det sistnämnda är naturligtvis dyrare (även om tjänsten i sig är avdragsgill).

Då det sedan kommer till själva fönstren så har man dock som husägare fler alternativ och kan på ett annat sätt anpassa fönstren efter sin egen plånbok. Något som leder oss på det billigaste fönstret på marknaden och den modell vi ska tittat lite närmare på: nämligen PVC Fönster. Just PVC fönster har inte världens bästa rykte och om vi snabbt radar upp tre punkter som anledning – och tre stycken motsvar! - till detta så ser de ut enligt följande:

 • Håller inte. Man anser att PVC fönster inte klarar av vårt nordiska klimat. Här finns det dock ingen anledningen till oro längre; dagens PVC fönster är gjorda i Sverige och de är testade och anpassade efter våra vintrar. Kolla med återförsäljaren om vart dina PVC fönster är gjorda innan du köper.
 • Plastigt intryck. Fönster i trä, lämpligen furu, är snyggare och lättare att anpassa till det genomsnittliga huset. Här har PVC fönster utvecklats och man får naturligtvis inte samma känsla som vid trä, men man kan idag välja PVC fönster i betydligt fler färger och de har – helt enkelt – blivit snyggare än vad de var förr. Hustyp avgör också här – ett nytt arkitektritat hus har ofta PVC fönster medan de normala trähusen ofta har träfönster som lösning.
 • Miljöfarliga. Visst, PVC fönster ger en sämre miljöpåverkan under själva tillverkningsprocessen och Polyvinylklorid är ett ämne som inte är bra för naturen. Dock – hur ser det ut då du rengör dina vanliga träfönster? Även där påverkas miljön och detta varje år. PVC fönster behöver knappt underhållas och man slipper i och med detta hålla på med färg, lacknafta och andra ämnen som är farliga för miljön.

Motordriven eller manuell markis – fördelar och nackdelar

14 jul 2017

Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt när det handlar om markiser. Tiden när man tvingades slita med en vev för att få in markisen när det började ösregna eller storma är förbi. Idag är merparten av terrassmarkiserna på marknaden motordrivna, även om det fortfarande går att få tag på gammaldags traditionella vevmarkiser. Markiser som styrs med sol- och vindmekanik blir också allt vanligare.

Här går vi igenom några fördelar och nackdelar med motordrivna markiser.

Fördelar:

 • Smidigheten. Den som var med förr vet hur tungt det kunde vara att veva in en gammaldags markis med väv. Särskilt när det hade regnat och markisväven blivit blöt och tung kunde det vara ett riktigt slit. Med en modern motordriven variant är det bara att trycka på en knapp på fjärrkontrollen.
 • Säkerheten. En motordriven markis med sol- och vindautomatik rullas in automatiskt med dåligt väder. Du behöver alltså inte dra in den varje gång du ska resa bort, i rädsla för att den ska blåsa eller regna sönder.
 • Flexibiliteten. Att hantera en markisvev kan vara både omständigt och svårt. Det tar en stund att göra en justering och när du har satt dig ned med saftglaset en stund så har solen flyttat sig och du måste upp och veva igen. Med en modern markis kan du ligga kvar och läsa sommardeckaren medan du sköter markisjusteringen med fjärren.

Nackdelar:

 • Servicen. En vevmekanik är enkel att åtgärda om den börjar krångla, ofta räcker det med att olja mekaniken eller byta ut en sliten del. Att fixa en krånglande sol- och vind-automatik är svårt och kräver specialkompetens. Se till att ha en ordentlig garanti, försäkring eller serviceavtal på din markis, annars kan ett fel bli kostsamt. Å andra sidan kommer din automatiska markis att utsättas för mindre slitage, då den rullas in automatiskt vid dåligt väder.
 • Priset. En motordriven markis är fortfarande dyrare än en traditionell, även om prisskillnaden minskar när fler och fler köper moderna markiser. Men förhoppningsvis kan automatiken göra att du slipper stora servicekostnader, så det jämnar nog ut sig i längden.  Med dagens kvalitativa markiser kommer du inte att behöva genomföra service särskilt ofta.

 

Det här ansvarar fastighetsägarna i Stockholm för

5 jul 2017

Som fastighetsägare har man en rad olika ansvarsområden att se över regelbundet. Främst handlar det om säkerheten för de som bor i huset, men också att de boende ska ha en viss nivå av levnadsstandard (där alltså även fastigheten utanför själva hemmet kan utgöra en viktig del). Som fastighetsägare gäller det att alltid uppdatera sig med de lagar och regler som gäller för tillfället. Som alltid är det upp till en själv att tillskansa sig kännedom om lagarna – att skylla på okunskap är sällan en hållbar ursäkt.

Hissar

Om du är fastighetsägare har du säkerligen flera hissar i Stockholm som du ser om. Det är också du som är ytterst ansvarig för att fastighetens hissar fungerar samt är i gott och säkert skick. Likaså är det upp till dig att se till att service görs och, när det krävs, att reparationer utförs. Enligt Plan- och bygglagen är kraven utformade så att fastighetens hissar ska skötas om på så vis att ett ”tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa” ges. Fastighetsägarna säger att man bäst gör det här genom ”fortlöpande tillsyn” samt att man för journal.

Vintertid

Under vintern uppkommer en hel del bekymmer med vädret som det är upp till fastighetsägarna att se till att lösa. I Stockholm gäller bland annat att du ansvarar för snö och istappar på taket. Istappar som faller ner från hög höjd är livsfarligt, varför det är något som är mycket viktigt att ta hand om snarast möjligt. 

Likaså är vattnet på trottoaren bredvid fastigheten, som rinner ut genom stuprören och som fryser till is, fastighetsägarens ansvar. Särskilt viktigt är det kanske att ta hand om detta snabbt om fastigheten ligger centralt i Stockholm, där det finns en risk att någon fotgängare upptäcker problemet innan dig.

Något annat som är viktigt att se till att trottoaren hålls fri från saker som kan vara i vägen för plogbilarna. Ett exempel på detta är byggsäckar, som ska ställas på annan plats när det ska plogas. Något annat som är viktigt är att snöröja fram till den gemensamma återvinnings- eller sopstationen.

Klottersanering

I Stockholm är det fastighetsägarna själva som ansvarar för att sanera klottret på egna byggnader. Likaså gäller för den övriga renhållningen. Just klotter är något som kostar många fastighetsägare i Stockholm mycket pengar årligen. Är det en kommunal byggnad som det klottrats på är det givetvis kommunen, och skattebetalarna, som får stå för notan. Något som många arbetar med att göra saneringen så snabbt som möjligt, så att den som klottrar upplever att han eller hon inte får någon ”lön” för mödan.

 

Hur ser ventilationen ut i din lägenhet?

25 jun 2017

Frågan i rubriken är relevant då man ser att väldigt många fastigheter, lokaler och byggnader i Sverige har undermålig ventilation som därmed skapar problem för de som bor, jobbar eller vistas i lokalen i fråga. Här ska man dock veta att det definitivt inte var bättre förr och att det fram till 1991 var så illa att regeringen var tvungna att agera i frågan om undermålig ventilation i olika bostäder, byggnader och fastigheter. Det som skedde då var att man som ägare till fastigheter och byggnader var tvungna att på given tidpunkt – om kanske var tredje eller sjätte år, beroende på vilken typ av ventilationssystem som fanns installerat – anlita en besiktningsman för en OVK besiktning och fastställa att den fanns en god bebyggd miljö.

OVK besiktning betyder obligatorisk ventilationskontroll och gör att de fastigheter och byggnader som finns i Sverige alltså måste ha en godkänd ventilation för att fortsatt få vara i bruk och nyttjas. Något som alltså är väldigt viktigt om man ser till följderna av en undermålig ventilation – astma, sämre koncentrationsförmåga, förkylningar (grövre och mer ihållande) allergier.

Kort sagt – tack vare att regeringen 1991 beslutade om att OVK besiktning skulle lagföras så har miljön i våra hem, på våra arbetsplatser, i våra skolor, på våra sjukhus och i de offentliga lokaler, exempelvis på ett bibliotek, blivit betydligt bättre. Frågan är om inte kraven skulle höjas ytterligare och att en OVK besiktning skulle involvera än tuffare krav?

Det är nämligen många som höjt rösterna kring denna fråga och till viss mån har man också rätt. Man kan tycka att en OVK besiktning – framförallt i skolor och på sjukhus – ska vara tuffare. Det bästa vore naturligtvis om fastighetsägare på egen hand tog tag i frågan och bytte en äldre ventilation mot en nyare istället för att – efter en OVK besiktning – åtgärda de problem som visat sig. Det skulle man nämligen tjäna på i det långa loppet – både sett till hälsan och rent ekonomiskt. Ett modernare ventilationssystem är – helt enkelt – billigare i drift än vad ett äldre är.

Hur går en OVK besiktning till?

Om man ser till hur en OVK besiktning ser ut så gäller det först och främst att en en behörig och certifierad besiktningsman är den som sköter uppgiften. I och med att området är obligatoriskt så finns det många att välja bland. Det som man som fastighetsägare måste göra är att se till vilket ventilationssystem man har installerat i sin byggnad och därefter välja en besiktningsman som antingen har beteckningen N (normal besiktningsman) eller K (kvalificerad besiktningsman).

Det som sker härnäst är att denne besiktningsman upprättar ett OVK protokoll som följs och där han ser vilka eventuella brister som finns och som behöver åtgärdas. Protokollet skrivs i två exemplar varav det ena skickas till byggnadsnämnden i kommunen där byggnaden eller fastigheten ligger och det andra ges till ägaren. Skulle en OVK besiktning visa fel och brister så har ägaren sex månader på sig att åtgärda dessa.

Så effektiviserar du styrelsemötet i din bostadsrättsförening

16 jun 2017

Det är många bostadsrättsägare som har intresse av att engagera sig i föreningen. En självklar fördel är att man är med och bestämmer hur fastigheten ska skötas (vad till exempel gäller fastighetsskötsel och annat). En annan fördel för den som kanske är lite yngre är att det kan bli en bra merit att ha i sitt CV. Utöver det får man erfarenhet av samarbete och hur det är att sitta i en styrelse i en allmänhet. Men vad bör man tänka på innan ett styrelsemöte? Och hur bör ett möte utformas för att det ska bli som mest produktivt?

Var påläst innan mötet

Styrelsemöten i bostadsrättsföreningar drar ofta ut på tiden. Mycket av tiden som går åt kan härledas till att alla som deltar i mötet inte riktigt är pålästa. När medlemmarna inte är pålästa behöver mycket ovidkommande frågor ställas, samtidigt som mycket information behöver ges. Genom att vara påläst blir mötet betydligt mer effektivt. Om du till exempel ska ta upp att föreningens fastighetsskötsel är under kritik, skadar det inte att läsa på om hur fastighetsskötsel bör se ut och genomföras i allmänhet. Är det så att du tycker att ni ska anlita en annan firma framöver, kan det vara bra att se över utbudet om det finns många aktörer att välja mellan (om du bor i ex. Stockholm, där utbudet är stort).

Ge varje punkt en tidsbegränsning

Som ovan nämnt är det lätt att vissa samtal drar iväg en hel del, och kanske tar onödigt mycket tid. En förklaring till detta kan vara att de som deltar i mötet inte är tillräckligt pålästa. En annan förklaring kan helt enkelt vara att det finns många olika viljor i frågan. För att verkligen hinna med alla punkter som står på dagordningen kan en tidsbegränsning för varje fråga behövas. Är det många punkter som ska avhandlas kan det dra iväg ordentligt.

Ett styrelsemöte i en större styrelse (till exempel en stor fastighet i Stockholm eller annan storstad), bör inte ta mer än ca 2 – 3 timmar. Givetvis kan det behövas mer tid om det är något speciellt som diskuteras, men generellt sett är det bra att göra varje punkt lite kortare – men mycket effektivare. Detta oavsett om det är fastighetsskötsel, el eller något annat som ska diskuteras. Tidsspannet två till tre timmar är på inga sätt huggna i sten. En effektiv styrelse i en mindre förening kan sannolikt genomföra ett möte på en timme.

Snabbfakta om bostadsrättsföreningar

 • I Stockholm finns över 3 500 aktiva föreningar.
 • I hela Sverige finns över 31 000 registrerade bostadsrättsföreningar. Av dessa är ungefär 25 000 aktiva.
 • Stockholm stad har haft den största ökningen av bostadsrättsföreningar i landet.

Här har du en bra fastighetsskötare

Så skapar du ett tryggt boende med hjälp av säkerhetsdörrar

2 jun 2017

Då och då bryter det ut inbrottsvågor i Sverige. Varken stad eller landsbygd, lägenhetsinnehavare eller villaägare är skonade från den integritetskränkning detta innebär - för att inte tala om den ekonomiska smällen.

Det finns många sätt att skydda sig mot inbrottstjuvar - larm, lås och utvecklad grannsamverkan är några av metoderna som visat sig framgångsrika. Men här ska vi rikta in oss på säkerhetsdörrar och ge några matnyttiga tips om man tänk skaffa en sådan för att skapa ett tryggare liv och hålla inbrottstjuvar borta.

Moderna dörrar är både säkra och snygga

Dagens säkerhetsdörrar är både snygga att titta på och ett bra sätt att försvåra för personer som har fula planer. En kvalitativ säkerhetsdörr fungerar dessutom ofta utmärkt som ljuddämpare och även som brandskydd, vilket ökar trivsel och trygghet ännu ett steg.

Många lägenhetsinnehavare har sedan länge investerat i en säkerhetsdörr, medan villaägarna rent generellt har varit något mer skeptiska. Men idag finns det fler varianter och ett stort utbud av designer att välja på, så säkerhetsdörrar är numera vanligare och vanligare även i villaområden.

Vanliga dörrar är lätta att forcera

Varför ska man då investera i en säkerhetsdörr? Den enkla förklaringen är att en traditionell dörr är väldigt lättforcerad för en van inbrottstjuv, i många fall kan det räcka för ett “proffs” med några sekunder. Men intrånget blir betydligt svårare om det är en säkerhetsdörr som ska forceras.

Det är inte vilken dörr som helst som får kallas säkerhetsdörr. Först och främst måste den vara testad och godkänd enligt en speciell EU-standard. De flesta säkerhetsdörrar har en stålkärna, men det är fler komponenter än materialet som gör att den klassas som säker.

Upphängningen måste också vara svår att forcera. Dagens klassificering av säkerhetsdörrar är indelad på detta sätt:

 1. Den lägsta säkerhetsgraden (en vanlig dörr med lås) innebär att tjuven inte behöver använda några andra verktyg än sin egen kropp.
 2. Den lägsta formen av säkerhetsdörr. Ska klara av en tjuv som använder skruvmejsel, kil och hammare.
 3. Denna nivå är vanligast när det handlar om normala lägenheter och hus. En dörr av typ tre ska kunna stå emot en van inbrottstjuv med kofot och andra verktyg.
 4. Klass fyra är mycket säker och är högst rankad av de dörrar som brukar installeras i privata lägenheter och villor. En erfaren tjuv med borrmaskin och vinkelslip ska gå bet på en klass 4-dörr.
 5. En dörr med denna klassifikation. oftast använd i handeln och i offentliga lokaler, stoppar tjuvar med i stort sett alla typer av verktyg.
 6. Det bästa skyddet man kan få av en säkerhetsdörr.

Tänk efter noga innan du gör ditt val

Innan du väljer säkerhetsdörr så bör du tänka över valet noga. Kolla upp om den har relevanta certifikat gällande säkerhet. När det handlar om utseendet så går det ofta att specialbeställa en design som man tycker passar in. Det blir dyrare, men lättare att få dörren att passa in i helheten på det viset.

När du ska installera säkerhetsdörren så rekommenderar vi att du anlitar professionell hjälp. Exempelvis är montering av karmar ett svårt jobb som av säkerhetsskäl måste utföras på ett proffsigt sätt. För installationer av säkerhetsdörrar till privata bostadshus kan man få ROT-avdrag på arbetskostnaden, läs mer om det här!

Att vara fastighetsägare i Stockholm – ansvarsområden

1 jun 2017

Att vara fastighetsägare i Stockholm innebär, precis som i andra städer, ett stort ansvar. Detta oavsett om det är en kommunal fastighetsägare, en privat fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Det är en fastighetsägares ansvar att se till att basala saker, så som ventilation, fungerar. Därutöver tillkommer en rad olika ansvarsområden.

Som fastighetsägare i Stockholm finns det en del kommunala regler man måste förhålla sig till. Det kan också vara bra att känna till vem man ska kontakta och hur.

Fukt och mögel

Om fastigheten drabbas av fukt eller mögel ska en ventilationsfirma och möjligen andra fackmän hjälpa till att åtgärda det. Som fastighetsägare i Stockholm finns det flera olika frågor man bör ställa sig inför utredandet av en fuktskada. Till exempel:

 • Är fuktskadorna synliga? Var sitter de? Märks de i form av fuktfläckar, saltutslag, missfärgningar eller något annat?
 • Förekommer någon mögellukt eller andra avvikande dofter?
 • Hur är ventilationssystemet utformat? När behövs en ventilationsfirma anlitas?
 • Har materialprovtagningar utförts? Är det en ventilationsfirma, eller någon annan som varit och gjort det?

Det är viktigt att man ställer sig dessa frågor (bland andra) och ger svar på dem innan en slutsats kan dras. Mögelskadornas omfattning och orsak kräver gediget utredningsarbete för att kunna hanteras på rätt sätt. Som fastighetsägare i Stockholm bör du kontakta Miljöförvaltningen snarast, ifall omfattande mögel har uppstått. Läs mer om ventilation här

Radonhalter

Du som fastighetsägare i Stockholm behöver kontrollera din fastighet för radon genom en radonundersökning. Det här faller under vad som kallas för egenkontrollkravet. Egenkontrollkravet innebär i korthet att du behöver kontrollera din verksamhet för att förebygga eller motarbeta olägenheter för de boendes hälsa eller för miljön.

Höga radonhalter kan vara livsfarligt för de som vistas i fastigheten. Till exempel uppger Strålsäkerhetsmyndigheten att femhundra personer dör varje år av lungcancer, som orsakats av höga radonhalter i bostaden. De som röker löper särskilt hög risk att fara illa av radonet.

Angående rökning

Du som fastighetsägare i Stockholm bör känna till att det är förbjudet med rökning i lokaler dit allmänheten ska ha tillträde. Exempel på lokaler av dessa typer är lokaler avsedda för omsorg, skolverksamhet eller lokaler för gemensamt bruk i för de boende runtomkring.

Rökning i en lokal kan tränga igenom till omkringliggande lokaler till följd av dålig ventilation eller otätheter. Om till exempel en gemensam lokal ligger intill en granne som röker inomhus, kan även den gemensamma lokalen få in rök. I sådana fall kan det vara läge att kontakta en ventilationsfirma för att se över hur röken kan tränga in.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?