Blogg

Regelbunden renovering ökar värdet

17 jan 2018

De flesta som någonsin har tittat på lägenheter eller hus för eventuella köp vet att renoverade lägenheter och hus ger fler spekulanter. Ganska givet, vem vill flytta in i ett smutsigt och slitet hus? Vem vill ha gammaldags tapeter och rumslösningar? Om det inte är så att någon som är intresserad av byggnadsvård vill flytta in och bevara ett hus som är byggt i en viss stil och är trogen det år som huset eller bostaden byggdes i.

Renoveringen höjer värdet på fastigheten

Alla andra är mer villiga att flytta in i rena och renoverade bostäder. Som fastighetsägare är det rena rama investeringen att då och då låta renovera sitt bestånd. Att låta fastigheten förfalla sänker definitivt värdet på fastigheten. Det blir svårare att locka till sig hyresgäster och det blir svårt att höja hyran på bostäderna.

En negativ spiral

Tyvärr är det flesta fastighetsägare inte villiga att satsa kapital på att renovera fastighetens lägenheter. Med den följden att hyresgästområden förfaller. De hyresgäster som har råd med bättre bostäder flyttar. Kvar blir de hyresgäster som antingen får bostadsbidrag för att kunna bo kvar. Klientelet blir sämre, området får ett sämre rykte och fastigheten sjunker ännu mer i värde. Det blir en negativ spiral, som endast fastighetsägaren kan ändra på. Så vad skulle en fastighetsägare kunna göra för att höja värdet på fastigheten?

1. Renovera kök och badrum

Ett enkelt sätt att höja bostädernas värde är att låta renovera både kök och badrum. Köket och badrummet är det som avgör standarden på en bostad. Ju nyare vitvaror desto högre standard i köket. Även när det kommer till badrummen är nya tvättställ, badkar och blandare sådant som enkelt höjer värdet. Även kökets och badrummets ytor bör renoveras.

2. Renovera trapphuset

Ett trapphus som är slitet och smutsigt ger ett dåligt intryck på hyresgäster och besökare i fastigheten. Trapphusets standard vittnar till stor del om fastighetens värde. Att låta renovera trapphuset är ett enkelt ingrepp för att göra hela huset mer attraktivt.

3. Renovera fasaden

Här är det på samma sätt som att låta renovera trapphuset. En renoverad fasad ger ett bättre intryck både på hyresgästerna som besökare. En renoverad fasad lockar till sig nya hyresgäster. Att  ha tomma hyresbostäder är det sämsta för en fastighetsägare.

4. Göra om området runt fastigheten

Området kring fastigheten är viktigare än man kan tro. Det är viktigt som fastighetsägare att visa hyresgästerna att man tänker på dem. Det ger ett stort mervärde att hyresgästerna ges möjlighet att använda och rätt utnyttja området kring fastigheten och ha planteringar som förbättrar fastighetens utseende.

Här kan du läsa mer om renoveringar; www.stockholmsnickare.nu.

En varmvattenberedare gör livet lite enklare

12 jan 2018

Varmvatten används till väldigt mycket saker; vi tvättar, vi diskar, vi tvättar händerna, vi duschar och vi badar som ett litet axplock på detta. ock så är det ingen oändlig resurs som kommer av sig själv; du vrider inte på kranen och önskar dig varmt vatten. Nej, det varma vatten som kommer ur kranen är en effekt av antingen husets värmesystem (något som är vanligare om du bor i en lägenhet) eller av det faktum att ditt hushåll har en varmvattenberedare stående i något utrymme. 

Det senare är det vi ska tala om här. För många så kommer det nämligen som en överraskning då man flyttar till en villa eller ett hus och inser att varmvattnet tagit slut. 

“ Va, varmvattnet är slut - kan det verkligen vara så; är det möjligt”?

Speciellt gäller detta för familjer med ett större behov av varmvatten; en familj med många barn där några befinner sig i tonåren kan ofta se att varmvattnet tar slut och att det i och med detta blir bråk. Dessutom kan många som har en värmepanna av en äldre modell - utan en separat varmvattenberedare - uppleva svårigheter med att få varmt vatten under sommaren - utan att behöva värma upp hela huset på köpet. 

Investera i en ny varmvattenberedare 

Således så finns det ofta ett värde i att införskaffa en separat varmvattenberedare till hushållet - dels för att säkra tillgången till varmvatten och dels för att spara energi och dra ner höga uppvärmningskostnader. Dagens varmvattenberedare kan - rätt anpassad efter en familjs behov och husets storlek - göra exakt detta. 

Det primära är att man hittar en varmvattenberedare som passar sina egna behov. Om vi snabbt tittar på hur dessa generellt brukar se ut hos olika familjekonstellationer så kan följande fungera som en mall; 

  • En familj med två vuxna och ett barn brukar göra av med 400-500 liter vatten per dygn.
  • Utökar man familjen med ytterligare ett barn så stiger vattenförbrukningen till 500-650 liter per dygn.
  • Ytterligare tillskott - en storfamilj - brukar innebära en daglig vattenförbrukning mellan 650-999 liter.

Där har vi alltså några siffror som man kan utgå ifrån då det kommer till att välja en varmvattenberedare. Viktigt är dock även att den verkligen är anpassad efter hur huset är byggt samt ges tillräckligt med utrymme. Vissa varmvattenberedare ger inte möjlighet att nå sin fulla kapacitet på grund av att de placeras fel i förhållande till kök och badrum (där varmvattnet används flitigast) och därför så bör man låta en installatör undersöka detta innan man genomför ett köp. Det finns massor av modeller som tar mindre plats - liggande, mer kompakta och så vidare - men som ändå ger god effekt. Läs mer om varmvattenberedare här.

Dagens varmvattenberedare är energisnåla 

Ser man till den energi som en modern varmvattenberedare kan spara så kan vi ge ett konkret exempel. Tack vare att det finns modeller utrustade med timer så kan du själv styra när din varmvattenberedare ska gå ner- och upp i kapacitet.  Är du inte hemma och barnen är i skolan så finns ingen anledning att beredaren ska stå med full effekt; en timer gör att den hela tiden följer er dygnsrytm och era behov. Tack vare den goda isoleringsförmågan så hålls vattnet varmt under en längre period också. 

Gör säkra lekplatser

10 jan 2018

Är du fastighetsägare och äger stora bestånd med fastigheter? Då har du ett stort ansvar, inte bara för fastigheterna utan även för området kring, för gårdarna omkring dem och för trädgårdar. Ibland behöver man en landskapsarkitekt som kommer in och tänker hur området och gården bästa ska kunna utnyttjas. Vad ska området användas till? Hur behöver hyresgästerna använda området? JU mer de kan utnyttja området kring fastigheterna desto större tillfredsställelse för gästerna. Ju nöjdare gäster desto säkrare inkomster och säkrare kunder kommer du att få.

Barnfamiljer behöver stora lekytor

Bor det många barnfamiljer i dina fastigheter? Är de flesta pensionärer? Då kommer de att behöva området till olika aktiviteter och har helt olika behov. Har du flest barnfamiljer kan det vara bäst att ha så många lekparker som möjligt. Området kring fastigheterna ska locka till lek, och det får inte vara för står trafik runt dem. Ingen vill se ett olycksdrabbat område närmast fastigheterna. Det skapar oro och ovilja att bo där. 

Barns lekområden behöver vara så säkra som möjligt. Här har fastighetsägarna bestämmelser från EU att förhålla sig till vad gäller lekställningarna, underlaget under dem och gungornas konstruktioner. Allt för att barnen ska kunna lek så säkert det bara är möjligt. En god plantering kring lekplatserna är också att föredra. Varför inte plantera fruktträd och bärbuskar kring barnens lekområden? Att undvika giftiga bär och frukter borde vara en självklarhet, men kräver lite tankeförmåga och möjlighet av ett konsekvenstänkande.

Bygga parkeringsplatser

De flesta hyresgäster behöver parkeringar till sina bilar. Dels ska de kunna hyra plats eller kunna erbjuda sina gäster parkeringsmöjligheter. För bilarna, och barnens lekområden behöver du både asfaltering och linjer som avgränsar lekområdet från parkeringsområdet. Behöver du någon linjemålning kan du kolla in www.linjemålning.com.

Styr klientelet med ditt byggande

Beroende på den kategorin hyresgäster som finns i ditt bestånd eller som du vill attrahera kan du planera området kring husen. Vill du inte ha ungdomar som dräller kring husen kan du bygga bort dem, eller bygga området för umgänge en bit bort från husen. Vill du attrahera barnfamiljer bygger du lekparker nära husen. Vill du ha flest pensionärer kanske du ska bygga säkra bänkar, trädgårdsplanteringar och fontäner där de gamla kan sitta utomhus.

Många fastighetsägare väljer fina trädgårdsområden. Det skapar harmoni för hyresgästerna. Det förhöjer värdet på fastigheten. Ju fler saker som skapar mervärde desto bättre för dig som ägare. Du höjer värdet på fastigheten, attraherar fler hyresgäster och bidrar till ett bättre område. Ingen vill äga ett område som är illa sett eller illa omtyckt.

VVS-tjänster i Malmö

2 jan 2018

Ända sedan antiken, och till och med tidigare, har det funnits någon form av system för vatten och avlopp i städerna, ibland avancerade och geniala, och ibland enkla och underdimensionerade. I vårt moderna samhälle har vi ett väl utbyggt system för VVS, som står för värme, vatten och sanitet. I Malmö finns många företag inom VVS, vanligast är företag som utför installationer och underhåll av rör och ventilation. Rörmokare är ju fortfarande standarduttrycket för en VVS-montör som sysslar med rörläggning.

Det är en god idé att då och då se över sitt VVS-system, särskilt om man bor i eget hus eller villa. Bor man i ett gammalt hus kan rör och ledningar blivit gamla och i behov av renovering eller rengöring, och det ser man oftast inte som husägare. Har ditt VVS-system inte blivit inspekterat på länge gör du därför klokt i att anlita en VVS-firma i Malmö för en besiktning.

Värme

Ett hus värms vanligen upp av radiatorer, element, som sitter under fönstren i alla rum. I radiatorerna cirkulerar varmt vatten, som kan hämtas från lite olika ställen. Förr i tiden var en värmepanna i källaren vanligast, och det står fortfarande en värmepanna i många en- och tvåbostadshus i Malmö. För att värma vattnet i pannan bränns olja eller pellets som fylls på med jämna mellanrum.

En annan lösning, som är vanlig framför allt i flerbostadshus, är fjärrvärme, där husets huvudledning kopplas till kommunens fjärrvärmesystem, som skickar ut varmvatten till alla stadsdelar.

Värmepump blir allt populärare som värmekälla i en- och tvåbostadshus. I Malmö med sitt milda klimat är detta en mycket bra lösning. En värmepump kan kopplas till frånluften i ventilationssystemet, där den använda luften värmer upp den inkommande uteluften medhjälp av värmepumpen, en så kallad luftvärmepump.

Andra typer av värmepumpar är jordvärmepump och sjövärmepump som hämtar värme från berggrunden, jorden eller en närliggande sjö. Med undantag av bergvärme, som tyvärr passar dåligt i Malmö med sin porösa berggrund, är alla utmärkta alternativ för att värma upp huset. En VVS-firma i Malmö kan hjälpa dig med att hitta rätt lösning för ditt hus och så klart även hjälpa till med installationen.

Ventilation

Bra inomhusluft är oerhört viktigt för att vi ska må bra. Vi nordbor tillbringar så mycket som 90% av vår tid inomhus, antingen i hemmet, på jobbet eller i andra lokaler. Att luften ni andas byts ut på ett effektivt sätt är med andra ord av avgörande betydelse för att vi ska ha hälsan i behåll.

Det vanligaste ventilationssystemet är mekanisk frånluftsventilation, där luft tas in i huset via ventiler i fönster och väggar i vardagsrum och sovrum och sedan sugs ut via ventiler i kök och badrum av en fläkt som vanligtvis sitter på taket eller på vinden.

Andra typer av ventilationssystem är till- och frånluft där fläkten även används för att suga in luft och distribuera den jämnt i huset via rörkanaler.

Kopplas ventilationssystemet till en luftvärmepump kan den uppvärmda frånluften användas för att värma upp den inkommande till luften. Sådana system kallas FX eller FTX.  En VVS-firma i Malmö kan hjälpa dig att montera eller justera ventilationssystemet i ditt hus eller svara på frågor om olika typer av ventilationssystem.

Sanitet

Den tredje pelaren i VVS är sanitet, alltså framför allt tapp- och spillvatten. När vi vrider på kranen i köket eller i badrummet förväntar vi oss att det ska komma vatten i den temperatur vi behagar, men för att det ska funka krävs ett välfungerande system. Har man inte sett över sitt system för tapp-, spill- och avloppsvatten på ett tag bör man anlita en VVS-montör för att inspektera systemet. Får man akuta problem med rinnande kranar eller läckande toaletter går det också alltid lätt att få tag på en jourhavande VVS-montör i Malmö.

Kostsamt att byta ut fönstren

27 dec 2017

Många BRF:er har upplever problem med en hög uppvärmningskostnad. Detta i kombination med att medlemmarna ofta lämnar klagomål på drag, på kyla och på allmänt dålig miljö inomhus gör att man bör se över vilket skick fönstren håller. Det är nämligen ofta fönstren som är problemen i dessa frågor. Ett fönster är först och främst sämre isolerat än vad en vägg är; det gör att det finns ett naturligt värmeläckage. Men, många fönster är även otäta och det skapar ytterligare ett värmeläckage.

“ Fönster av sämre kvalitet släpper in kall luft och låter varm komma ut. Det ger en högre kostnad för uppvärmning. Ett fönsterbyte kostar dock mycket pengar “

Det spelar ingen roll hur mycket man höjer temperaturen i en lägenhet - den varma luften åker ut, den kalla kommer in och därmed har man skapat en ekonomisk ekvation som är att anse som omöjlig att lösa. De som bor i sådan lägenhet blir dessutom ofta sjuka som en följd av draget från fönstren. Ett byte av fönster är en rejäl investering för en BRF som befinner sig i en sådan situation - men det handlar om väldigt mycket pengar som ska hostas upp på ett bräde.

“ Genom en fönsterrenovering kan er BRF tjäna mycket pengar - men samtidigt få samma effekt som vid ett byte. De flesta fönster går att rädda “

Därför avstår många från att byta fönster; man anser att kostnaden blir svår att motivera genom hyreshöjningar och låter av den anledningen bli att göra något överhuvudtaget. Om detta kan vi säga att A) ett fönsterbyte är dyrt att genomföra och B) det finns andra, billigare alternativ som i många fall fungerar minst lika bra - om inte bättre. Vi ska titta närmare på ett sådant alternativ som innebär en fönsterrenovering.

Detta tjänar ni på en fönsterrenovering

Äger ni en äldre fastighet där fönstren börjar bli slitna så går det ofta att rädda dessa genom en fönsterrenovering. En sådan har väldigt många fördelar och vi ska räkna upp några av dessa här nedan. Vi kan säga att ni äger en fastighet från 1800-talet som ligger på Östermalm i Stockholm. Här är varför ni tjäna på en fönsterrenovering:

  • Isolering och tätade fönster i ett. Dels så kommer varje fönster att tätas för att drag och annat ska utebli. Dels så byter man ut glaset mot energiglas. Dessa håller ett lägre U-värde och isolerar betydligt bättre.
  • Fastigheten får samma karaktär. Det är omöjligt att skapa samma fönster som redan sitter på er fastighet, nya fönster skulle troligen förfula intrycket och göra er fastighet mindre attraktiv. Genom en fönsterrenovering så behåller ni samma elegans och detta till en betydligt lägre kostnad.
  • Lägre ljud. Likväl som att släppa in kall luft så kan fönster i sämre skick även skapa en ohållbar situation sett till volymen. En fönsterrenovering - med byte till nämnda energiglas - minskar bullret, trafiken och andra oljud.

För mer info, besök: http://www.fönsterrenoveringstockholm.nu.

Anlita arkitekt för bästa renoveringen

23 dec 2017

Är du fastighetsägare? Jag antar att svaret är ganska givet. Många fastighetsägare läser och följer denna blogg. Är man fastighetsägare har man stort ansvar. Dels är det ansvar för driften som tillfaller fastighetsägarens ansvar. Dels är det renoveringar och förnyelser av hyresgästernas bostäder. Den som ska göra renoveringar och framför allt som planerar för dem, bör anlita en arkitekt för att planera renoveringarna. En arkitekt har en annan möjlighet att se konsekvenserna av en förändring.

Vill du göra en större förändring? Kanske förbättra bostädernas utseende? Kanske du vill förändra bostädernas fasad? Bygga balkonger, eller altaner? Då är det en arkitekt som du ska anlita innan du genomför bygget. Dels behövs bygglov, vilket en arkitekt kan göra åt dig, men framför allt ska arkitekten förutsäga vilka konsekvenserna kommer att bli av den renovering som du planerar. 

Ska du bygga nytt?

Är du som fastighetsägare intresserad av att utöka ditt fastighetsbestånd? Då ska du definitivt anlita en arkitekt. Det är inte bara att sätta upp nya bostäder, även om det kanske ska gå fort. Det byggs som aldrig förr i landets storstäder. Mest för att avhjälpa bostadsbristen. Det är en bransch som behöver balanseras på så sätt att efterfrågan och tillgången måste anpassas efter verkligheten.

En arkitekt kan här anpassa bostäderna efter terrängen, göra dem unika. Sätta sin prägel på bostäderna. Varför inte utlysa en arkitekttävling för att få den bästa arkitekten till ditt husbygge? Det är många arkitekter som vill göra avtryck på stadsbilden. Även flerfamiljshus kan vara unika och arkitektritade. Här kan du som fastighetsägare påverka områdets status genom att låta bygga snygga och tilltalande bostäder.

 

Hus och fastigheter som är attraktiva

Genom att låta bygga arkitektritade hus och bostäder gör man bostadsområdet mer attraktivt. Att göra ett område attraktivt är viktigt för att motverka segregationen. Många bostadsområden som inte har satsade bostäder drar till sig flyktingar och invandrare, med låga inkomster. Bygger man attraktiva bostäder är chanserna större att folk från olika skikt och ekonomiska möjligheter väljer att bosätta sig i de områdena. Det är viktigt för att motverka segregationen i stora städer.

Områden som i de norra förorterna i Stockholm har ett så ensidig befolkning är ett stort bekymmer. Det bästa vore att husen kunde dra till sig bostadsinnevånare av olika bakgrund, men som bostäderna ser ut i dagsläget lär de inte dra till sig människor med annan bakgrund än flyktingar och invandrare med låg socioekonomisk status. Så du som är fastighetsägare bör bygga så attraktiva hus som möjligt. Läs här om du är intresserad av mer information.

Avgifterna i en bostadsrättsförening

13 dec 2017

Om du bor i en bostadsrätt betalar du en månatlig avgift till föreningen. Avgiften ska täcka allt från vanligt underhåll till mer oväntade utgifter, till exempel om ni ska renovera innergården eller liknande. Som bostadsrättsinnehavare kan man ibland fundera på var alla pengar tar vägen. Att renovera en innergård syns ju tydligt – men lejonparten av pengarna går oftast till saker som inte är synliga. Bor man i en större förening i t.ex. Stockholm eller Göteborg kan det vara riktigt svårt att känna till var alla pengar går och vara delaktig i besluten som tas.

Du äger inte själva bostaden

Vid köp av en bostadsrätt är det bara rätten att använda bostaden som du köper – inte själva bostaden i sig. Istället blir du medlem i en förening som äger hela fastigheten vilket inkluderar gemensamma utrymmen, innergård, övrig mark och andra lokaler. Avgiften som du betalar varje månad går just till föreningen som ska underhålla, ta om hand och förvalta dessa områden. Ett exempel på detta kan till exempel vara att renovera fastighetens innegård eller köpa nya torktumlare om ni har en gemensam tvättstuga (vanligt i Stockholm bland annat).

Ni betalar alltså gemensamt för det som används tillsammans. Förutom att renovera innergården eller köpa nya torktumlare kan avgiften till exempel täcka trappstädning, gräsklippning, snöröjning och sophämtning.

Hur bestäms summan?

Din avgift är en andel av bostadsrättsföreningens totala kostnad. Hur stor din avgift blir hänger således ihop med hur stor del av kostnadsmassan du ska betala. Hur stora de totala utgifterna blir beror på vad föreningen har för utgifter i övrigt, vilket bland annat beror på förvaltning (renovera innergård, snöröjning o.s.v.) och elpriserna.

Det finns inte bara ett sätt som föreningen räknar ut sina medlemmars avgifter, utan kan skilja sig åt olika föreningar emellan. Vissa tar till exempel stor hänsyn till antalet kvadratmeter i bostäderna, om det ingår en tomt eller om andra bekvämligheter eller förmåner finns för vissa lägenheter.

Påverka avgiften själv

Det finns möjligheter att själva påverka driftskostnader och andra faktorer för att hålla avgiften på en rimlig nivå. Föreningen ser ju till sitt eget och medlemmarnas intresse och att kunna hålla nere avgifterna är något som alla vill sträva efter. Det här kan framförallt uppnås genom att vara sparsam i varje beslut som föreningen tar.

Ska ni till exempel renovera innergården? I sådana fall bör ni ta in många olika offerter för att se vilken entreprenör som kan ge er det bästa priset. Det här är särskilt enkelt om man bor i större stad (Stockholm, eller Göteborg t.ex.) med många firmor att välja mellan. Staden måste dock givetvis inte vara lika stor som Stockholm för att erbjuda ett brett urval av entreprenörer att välja mellan.

Något annat ni kan spara in pengar på är trappstädningen, om ni är en mindre bostadsrättsförening. Är ni bara några få medlemmar med endast en trappa att städa kan det vara bättre att gå ihop och göra ett schema för att städa trappan på egen hand.

En balpress löser era problem

11 dec 2017

Oavsett vilken bransch man är verksam inom så kommer det nästan alltid att uppstå problem  som rör sopor och återvinning. Vi kan ge ett exempel där vi säger att du driver en restaurang. Som en naturlig följd av din affärsinrättning så kommer det dels att levereras varor som kommer i kartonger, det kommer att användas konserver, det kommer att gå åt flaskor, det kommer att dyka upp matavfall av allehanda slag och till det så kommer också vanliga hushållssopor. 

Allt detta innebär att du kommer att behöva hjälp för att erbjuda en hygienisk miljö och för att slippa springa till soprummet hela tiden så finns det en annan lösning - detta i form av en balpress. 

En balpress är en maskin som drivs av hydraulik och som pressar ihop alla dina sopor till balar som dels är lättare att bära och dels också går att stapla. Genom en balpress så effektiviserar du verksamheten och gör den mer miljövänlig. Det fina är att du kan välja en balpress med flera olika kammare där den ena är avsedd för exempelvis kartong och wellpapp och där den andra är avsedd för plast; detta medan en tredje kammare hanterar exempelvis glas. 

En balpress anpassad efter era behov 

Kort och gott; en balpress ger ett bekymmer mindre och ger dig en bättre chans att fokusera fullt ut på att driva din verksamhet och göra denna lönsam - i det här fallet alltså en restaurang. Men det kan även handla om en kontorsverksamhet, det kan handla om lagerhållning, det kan handla om företag inom logistik och det kan lika gärna handla om ett företag vars verksamhet ligger inom vården. Sopor och problematik gällande hanteringen finns i alla branscher - en anpassad balpress gör verksamheten mer effektiv. 

Ett nyckelord ovan gäller vilken typ av balpress man ska välja. Det som brukar hjälpa i detta är att låta företaget man tänkt sig att hyra/leasa/köpa sin balpress ifrån göra en utredning. Den går ut på att de, under en viss tid, räknar på vilka behov ni har e dagliga verksamhet samt vilken typ av återvinning som ni har mest av. Därefter så tas en balpress fram som matchar era behov och där allt från kammare, funktioner och storlek anpassas efter ert arbetsområde. En annan viktig detalj gäller skötsel och säkerhet. Viktigt är att ingen riskerar att skadas i samband med den dagliga skötseln. Se till att ni blir ordentligt inskolade innan ni börjar använda er balpress. För mer läsning läs www.balpressstockholm.se.

Så höjer du fastighetens värde

7 dec 2017

Alla som är fastighetsägare har alltid att ta hänsyn till vad som är rimligt att ta ut i hyra. Vad får kunderna för hyran. Behåller man den på en låg nivå och låter hyresgästerna själva stå för renoveringskostnaderna, eller ska du som fastighetsägare satsa på stort och höja beståndets värde genom att låta renovera fastigheten och ta en högre hyra? Om man tänker efter finns det många fördelar att välja det senare. Satsar du av ditt kapital och höjer fastighetens värde är det något som du gör för framtiden och höjer värdet på hela fastigheten. En fastighet som är välskött har ett så mycket högre värde än ett eftersatt hus.

Renovera kök

Här kan du som fastighetsägare renovera på en basnivå och installera nya vitvaror. Det är inte alla gånger som man är tvungen att renovera väggarna och taket. En förnyelse av kökens vitvaror gör mycket för att höja nivån på fastigheten. Om du väljer att renovera, kan man göra det med enkla kakelplattor och klinkers på golvet.

Renovera badrum

Även här lyfter du enkelt nivån på badrummet genom att byta ut porslinet; såsom toalettstol, handfat och badkar. Om du ändå vill renovera väggar och tak är kakel och klinker det givna valet. Att lägga in det höjer värdet på fastigheten avsevärt och har därmed möjligheten att höja hyran.

Bygga balkong

I riktigt gamla hus saknas det ofta balkong och det är inte alltid så att det låter sig göras att bygga ut med balkonger. Det gäller i synnerhet hus från förrförra sekelskiftet. Däremot kan man det (för det mesta) på alla hus från 1950- och 60-talet. Det kostar, men höjer värdet definitivt på fastigheten.

Bygga bastu och allmänna utrymmen

Ett annat sätt att höja värdet på fastigheten som du äger är att bygga ut det gemensamma utrymmet som hyresgästerna ska använda. Varför inte låta bygga en bastu eller en lägenhet som hyresgästerna kan hyra om de får långväga gäster? Här finns olika möjligheter att höja fastighetens värde och inte bara låta det förfalla.

Renovera fasaden

Att renovera fasaden är ett mycket synligt ingrepp vilket är enskilt det största ingreppet som höjer fastighetens värde. Här ingår även om du låter bygga, eller förstora balkonger. Även utemiljön är är viktig. Har du plats för lekande barn? Kan hyresgästerna sitta ute? Kan de grilla? Finns det utrymmen för gemenskap?

Är du intresserad av renovering och letar renoveringsfirma kan du läsa vidare här.

Starta en bostadsrättsförening

3 nov 2017

Stockholm har landets högsta andel av hyresrätter ombildade till bostadsrätter. Om fastighetsägaren du och dina grannar hyr era lägenheter av erbjuder er att köpa loss fastigheten och ombilda till bostadsrätter kommer ni att tillsammans behöva starta en bostadsrättsförening. För att få hjälp med att starta en bostadsrättsförening och gå vidare med alla stegen en ombildning innebär kan man med fördel vända sig till en ombildningskonsult. En ombildningskonsult samordnar processen åt er, ser till att alla dokument fylls i på rätt sätt, hjälper er att hitta förvaltare och ordna besiktning etc. Ombildningskonsulten kan även vara med i början av er tid som bostadsrättsförening och fungera som guide och bollplank. Vi tänkte här berätta lite mer om vad det innebär att starta en bostadsrättsförening.

Namnet

Det första steget i bildandet är att välja ett namn för föreningen som anmäls till bolagsverket. Namnet kan vara i stort sett vad som helst, men det måste innehålla ordet bostadsrättsförening. Vanligt är att föreningar väljer fastighetsbeteckningen, t ex Majvivan 3. Namnet blir då Bostadsrättsföreningen Majvivan 3. För att namnet ska bli godkänt får det inte vara upptaget eller alltför mycket likna något företagsnamn eller annan bostadsrättsförening inom länet. Det kan därför vara bra att ha några alternativa namn bifogade om det första inte skulle godkännas.

Styrelsen

Därefter bildar ni en styrelse, som ska bestå av minst tre styrelseledamöter, varav en utses till styrelseordförande. Styrelseordförandens uppgift är att leda arbetet i styrelsen. Det kan vara bra att också utse några suppleanter som kan träda in om någon av de ordinarie ledamöterna blir förhindrade att utföra sitt arbete.

Styrelsen uppgift i föreningen är att sköta föreningens verksamhet, besluta om förbättringar och reparationer mm. Man sammankallar föreningens medlemmar till föreningsstämmor där gemensamma beslut tas, och man företräder föreningen och sköter kommunikationen utåt. Styrelseledamöterna får väljas för en period av max fyra år i taget.

Revisor

Föreningen behöver också ha en revisor som har tillräckligt med kunskap inom ekonomi för att sköta åtagandena inom föreningen. Revisorn får inte vara styrelseledamot men kan vara bosatt i föreningen. Större föreningar behöver ha en auktoriserad revisor. En ombildningskonsult kan hjälpa till med att hitta en lämplig revisor om ingen av föreningens medlemmar har möjlighet eller inte uppfyller kraven.

Stadgar

När ni anmäler bostadsrättsföreningen till Bolagsverket ska ni också bifoga föreningens stadgar. Det finns en lång rad punkter som ska finnas med i stadgarna, bl a föreningens mål och verksamhet, hur länge styrelsemedlemmarna ska sitta, avgifter för medlemmarna mm. Det kan vara en god idé at titta igenom andra föreningars stadgar och se hur de har gjort.

Ombildningskonsult

Behöver ni hjälp med att komma igång med styrelsearbetet och att skriva stadgar mm kan ni alltid vända er till en ombildningskonsult. I Stockholm finns ett brett urval av ombildningskonsulter med stor erfarenhet av ombildningar som hjälper er med alla steg i ombildningsprocessen. Läs mer här: http://www.ombildningskonsultstockholm.se/.

Anlita en kontrollansvarig i Stockholm

27 okt 2017

Står man som byggherre inför en byggnation där bygglov krävs så måste man också som regel anlita en kontrollansvarig som deltar genom hela processen. En kontrollansvarig är den som sätter ihop de kontrollplan som man som byggherre måste följa – en kontrollplan baserat på arbetets magnitud, svårigheter och som följer alla regler och lagar som finns; både gällande byggnadsregler och då det gäller säkerhet. Många byggherrar ser en anlitad kontrollansvarig som ett nödvändigt ont och något som har potential att stjälpa hela den byggnation som man ska genomföra och detta är en tankegång som man måste ändra och vrida till 180 grader.

Kort sagt; som byggherre ska man alltid se en kontrollansvarig som ett stöd och som en hjälpande hand som leder till att bygget i slutändan blir så bra som möjligt. Det finns alltså en lag som säger att man som byggherre vid större byggnationer måste anlita en kontrollansvarig – men finns det några regler för dessa, eller kan vem som helst anmäla sig som en kontrollansvarig?

Nej, naturligtvis så finns det regler och sedan 2013 så måste den kontrollansvarige man anlitar vara certifierad; något som ytterst viktigt om man ser till just Stockholm. I och med att det är där som man bygger mest i Sverige så har man också där det största behovet av verksamma kontrollansvariga och naturligtvis sådana som har en utbildning och ett certifikat som bevis på sin kompetens. En ocertifierad kontrollansvarig kan snarare förstöra en byggnation genom att sätta ihop en kontrollplan med brister än den kontrollplan som gör arbetet lättare, effektivare och säkrare. Vikten av att man som byggherre i Stockholm anlitar – och undersöker att denne är certifierad – en kontrollansvarig kan alltså inte nog poängteras.

Vad gör en kontrollansvarig?

En kontrollansvarig sätter – som sagt – först och främst ihop en kontrollplan som ska följas genom hela bygget. Vidare så kommer denne att delta i tekniska samråd, genomföra kontroller och dokumentera kring dessa samt besiktiga arbetet som skett. De kontroller som görs av en kontrollansvarig är oanmälda och detta för att – helt enkelt – se om hans kontrollplan följs godtycklig och enbart då han är närvarande eller om den följs även då han är borta.

Skulle en kontrollansvarig vid en oanmäld kontroll av en byggnation i Stockholm upptäcka allvarliga brister och fel så är det hans jobb att meddela byggherren detta och vid behov även kommunen som i sin tur kan välja att stänga bygget. Det finns således viss makt i arbetet som kontrollansvarig; men som vi sa ovan – den huvudsakliga sysslan är att hjälpa byggherrar och att göra byggnationer både säkra, effektiva och enligt de byggregler- och lagar som finns. En kontrollansvarig gör – helt enkelt – det bästa ur varje byggnation som sker där ett bygglov krävs.

Välj rätt fönster inför fönsterbytet

24 okt 2017

Inför ett fönsterbyte är det bra att känna till vad de olika materialen har för egenskaper och vad de innebär rent praktiskt för till exempel uppvärmningen. Många väljer att gå över till energisnåla fönster vid ett fönsterbyte – men det är långt ifrån alla. Energisnåla fönster är lite dyrare och ska man spara in pengarna på detta gäller det att man ska bo i huset under lång tid. Vissa väljer träfönster helt enkelt för estetiken. Vad passar dig bäst? Tänk på att det även går att passa på att byta själva glasen vid en vanlig fönsterrenovering i Stockholm eller på annan ort i Sverige.

Energisnåla fönster

Energisnåla fönster förekommer på marknaden i främst tre olika material: trä, PVC eller aluminium. Därtill finns till exempel också aluminiumklädda träfönster och PVC-fönster som ser ut att vara i aluminium. Alla dessa fönstertyper har olika egenskaper som gör att de passar bättre eller sämre för olika hus och husägare.

Det allra vanligaste i Sverige idag är träfönster. Nere på kontinenten och i många andra delar av världen är träfönster dock betydligt mer ovanligt. Sverige har dock en starkt förankrad tradition av att bygga trä, något som lett till att träfönster är så omåttligt populärt i landet.

Hur mycket tid på underhåll kan du tänka dig att lägga?

Olika fönstertyper innebär olika mått av underhåll. Så är det. Men många anser att estetiken, till exempel hos träfönster, gör att det är värt mödan. Man brukar säga att ett träfönster ska renoveras eller på annat sätt underhållas efter tio år, och därefter vart sjunde år. Hur mycket underhåll som krävs beror dock inte bara på fönstertypen, utan också hur fönstret är placerat.

Om du till exempel bor i Stockholms skärgård kan du behöva utföra mer underhåll än en bekant som bor i en förort i nordvästra Stockholm. Detta eftersom havsluft är en kraft som sliter ganska hårt på fönstret. Det här innebär inte bara att du som bor i Stockholms skärgård behöver lägga ner extra tid och energi – det innebär också att fönstret blir dyrare i längden än om du hade bott i en förort till Stockholm.

PVC-fönster innebär minimalt underhåll

De som vill lägga minimalt med underhåll väljer inte sällan PVC-fönster. De har en mycket lång livslängd och kräver minimalt med arbete. Med jämna mellanrum kan du behöva torka karmarna med en trasa – men det är inte mycket mer än så som behöver göras. Det här gör dem till ett mycket billigt alternativ på lång sikt, samtidigt som de också brukar vara ganska billiga att köpa in.

Men det finns också nackdelar. Till exempel är PVC-fönster svårare att måla om och att reparera vid skador. Vet man med sig att man gillar att göra om och att ändra på saker i hemmet, kan PVC-fönster vara ett sämre val.

Kan räcka med en fönsterrenovering

Ibland är ett komplett fönsterbyte inte helt nödvändigt. Ofta har man goda möjligheter att istället genomföra en fönsterrenovering, särskilt om man har träfönster. Har man PVC-fönster finns det inte särskilt mycket en fönsterrenovering kan åstadkomma, eftersom de båda är svåra att reparera och att måla om. Träfönster tåls dock att arbetas om flertalet gånger.

En fönsterrenovering kan till exempel bli aktuellt om man inte skött underhållet på ett bra sätt. Ofta kan det krävas ändå, om bara tillräckligt lång tid har gått. Träfönster är inte snygga för evigt, och så småningom bör en fönsterrenovering eller ett fönsterbyte göras.

 

Fastighetsförvaltning i Stockholm

5 okt 2017

Äger du en fastighet i Stockholm eller är du med i en bostadsrättsförening som nyligen köpt loss er fastighet? Att äga en fastighet innebär ett stort ansvar på många områden, har du hyresgäster är säkert ditt fokus att de ska trivas i fastigheten och att de ska känna att det finns en bra relation mellan dem och dig som hyresvärd. Samtidigt som huset och kringliggande områden som tillhör fastigheten behöver ständig omsyn, är det också ett stort ekonomiskt åtagande som kan ta mycket tid i anspråk. Är du styrelsemedlem i en nystartad bostadsrättsförening börjar du kanske inse vidden av ert åtagande, er förenings ekonomi, och därmed medlemmarnas, är knutet till fastighetens skick.

Snabba klipp och långvariga relationer

Stockholms bostadsmarknad är het, priserna på fastigheter stiger hastigt och många lockas till fastighetsbranschen. Samtidigt som många ger sig in i matchen med stora avkastningsdrömmar är det många som underskattar det mått av dedikation och ansvar som är inblandat. Du tar över en relation till människor som kanske bott i fastigheten i decennier, och också i viss mening ansvaret för deras välbefinnande. Att se till att driften och den dagliga omsorgen om fastigheten inte eftersätts måste vara din största prioritering.

Mycket att tänka på

Listan på saker att tänka på när det gäller fastighetsförvaltning är lång: Underhåll och besiktningar av balkonger, lekplatser, hissar, trapphus med mera. Ta emot och åtgärda felanmälningar dygnet runt, planera för kommande renoveringar och förebyggande arbete, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt ska ekonomin skötas felfritt och transparent, ständiga kontakter med skatteverket är snarare regel än undantag, hyran ska förhandlas med hyresgästföreningen eller hyresgästerna själva osv. Det säger sig självt att det inte blir mycket tid över till annat om man väljer att sköta alla dessa åtaganden själv. I en bostadsrättsförening är det inte att tänka på, då ju styrelsemedlemmarna i regel inte är heltidsanställda för att förvalta fastigheten. Lösningen för att få tid och energi över till annat är att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad.

Hjälp finns

En utomstående fastighetsförvaltare hjälper dig med allt från ekonomiarbete, skötsel av fastigheten inklusive gårdsytor till hyresförhandlingar. Ofta kan man erbjuda olika former av paketlösningar, från ett komplett förvaltande där du i princip inte behöver göra någonting, till skräddarsydda lösningar där du väljer precis vilka områden du vill ha hjälp med.

Om du som fastighetsägare känner att du inte räcker till och att alla åtagande håller på att stiga dig över huvudet så ska du kontakta en fastighetsförvaltare för att få hjälp. Det kan visa sig att det blir den bästa investering du har gjort.

Välj rätt VVS-partner om du är fastighetsägare i Stockholm

14 sep 2017

Den som äger hyresfastigheter eller planerar att bygga nya bostäder eller kontorshus i Stockholmsområdet vet att det är väldigt viktigt att hitta rätt firma för VVS-installationerna och pålitliga rörmokare i Stockholm som kan sköta underhåll och uppdateringar i de färdiga bostäderna och kontoren. Visst kan en fastighetsskötare ta hand om vissa enklare saker som att byta packningar i vattenkranar eller rensa mindre stopp i avlopp, men för andra uppgifter krävs det en kunnig rörmokare.

När du väljer leverantör finns det några olika faktorer som kan vara värda att ha i åtanke för att få ett så bra pris som möjligt för en service som är så bra som möjligt.

Rörmokare med erfarenhet av stora fastigheter

Se till att den rörmokare i Stockholm du anlitar har erfarenhet av att arbeta med större fastigheter. Det är stor skillnad på att installera VVS-anläggningar i en villa med ett fåtal kranar, toaletter, duschar och avlopp gentemot en stor hyresfastighet. När man installerar denna typ av system i större fastigheter måste de ofta kombineras med större styranläggningar och med god dokumentation för att veta exakt vilka delar som går vart.

Det handlar alltså om att hitta en firma som kan den typ av anläggning som du planerar att installera för regleringen av varmvatten och värmesystem till exempel. Antingen kan du välja att få tips från den firma som levererar dessa system eller så tar du med detta redan i upphandlingen så att du får en helhetslösning.

Det är helt klart en fördel att rörfirman har grundläggande kunskaper om den typen av system, även om de själva inte är ansvariga för byte av styrenheter och pumpar. Större VVS-firmor har inte nödvändigtvis större vana av att arbeta med stora fastigheter, men det är mer regel än undantag.

Välj en rörfirma som både erbjuder installation och service

Vissa rörfirmor fokuserar huvudsakligen på installation av VVS-anläggningar, medan andra ägnar sig åt service och underhåll. Det bästa är trots allt att försöka hitta en firma som erbjuder både och. Inte bara får du installationerna utförda som du vill, utan personalen som sedan tar hand om underhållet känner redan till hur din anläggning ser ut och vet vilket material som är installerat. Det gör det lättare för dem att ta med sig rätt verktyg och rätt reservdelar direkt.

Personlig kontakt också en viktig faktor

Den personliga kontakten är förstås också viktig när du väljer din rörmokare i Stockholm. Då det är en person som inte bara kommer att ha kontakt med dig som hyresvärd, utan också med hyresgästerna, är det viktigt att han eller hon är trevlig och förstående. Somliga hantverkare tar det för självklart att andra förstår precis vad det är som de gör och vad alla delar och utrustning heter. Hitta hellre upp någon som gärna förklarar och ger tips och råd till hyresgästerna till hur man bättre kan sköta utrustningen så kommer du att få en fastighet som håller bättre och med nöjda hyresgäster som gärna hör av sig i tid om det är något som behöver åtgärdas.

Byt fastighetsvärmepump och tjäna pengar

11 sep 2017

Många bostadsrättsföreningar har dålig ekonomi och detta går ofta att spåra till det faktum att man betalar för mycket för uppvärmning och energi till sina fastigheter. Man låter gamla – uråldriga – system vara kvar och förser husen med både kostsam och i många fall miljöfarlig energi. Skulle en sådan förening byta fastighetsvärmepump så skulle man också kunna tjäna otroligt mycket pengar. Att man exempelvis borrar efter bergvärme och installerar en fastighetsvärmepump för detta så skulle man inte vara lika beroende av omvärlden och de svängningar som sker på marknaden för exempelvis olja.

Dessutom – som ytterligare skäl till varför man som bostadsrättsförening ska överväga ett byte av fastighetsvärmepump – så kan vi peka på att energin man får av exempelvis bergvärme är grön och miljövänlig. En viktig fråga i dessa tider då tiden verkligen börjar rinna ut gällande försurningar, utsläpp, smältande isar på Antarktis och större hål i ozonlagret – kan man bidra på detta sätt så måste man också göra det.

Nummer tre som anledning till varför man ska överväga att byta fastighetsvärmepump är att de gamla modellerna ofta är farliga och när som helst riskerar att börja brinna – med katastrofala följder. Menas med detta: har du någonsin gått in i ett pannrum till din fastighet?

Är svaret ja så har du förmodligen sett en uråldrig gammal värmepump omringad av bråte och damm – två saker som riskerar att antända vid minska gnista eller ökning av temperaturen. Skötseln av fastighetsvärmepumpar är – generellt sätt – nämligen usel och då de nya modellerna både är säkrare och kräver mindre underhåll så riskerar man också som bostadsrättsförening mindre om man slarvar med sitt underhåll.

Tre stycken goda skäl till varför ett byte av fastighetsvärmepump bör göras alltså:

  • Ekonomi – ni kommer att tjäna mycket pengar och den kostnad ni lägger på att byta fastighetsvärmepump kommer verkligen att betala sig med tiden – oavsett vilken energikälla ni använder er av. En bra investering!
  • Miljön. Genom berg-, vatten-, luft-, eller jordvärme så tar ni tillvara på jordens resurser och dessutom ska man här även säga att värdet på era fastigheter kommer att stiga avsevärt – något som i sin tur leder till förmånligare lån och lägre hyror för medlemmarna.
  • Underhåll. En ny fastighetsvärmepump kräver mindre underhåll, är säkrare och håller över en längre period. Dessutom så brukar garantin av pumpen i sig samt garantin för de som installerar den vara förmånligt och sträcka sig mellan 10-15 år.

Ser man till dessa tre punkter så förstår man också värdet i att se över vilken sorts energi som man använder sig av samt vilken värmepump som finns installerad i sina fastigheter. Tumregeln och det som vi utgår ifrån är att många fastigheter i Sverige är i behov av ett byte och att ju fortare man gör detta – desto mer pengar kan man också tjäna i slutändan. Läs mer om framtidssäker uppvärmning och fastighetsvärmepump på http://www.fastighetsvärmepump.nu/.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?