Blogg

Attefallshus blev inte vad politikerna önskade

22 jun 2018

Vissa husbyggare har försökt fiffla sig till byggreglerna för villahus i Stockholm, skriver tidningen stockholmdirekt.se. Så här har man gjort; först söker byggföretaget bugglov för en villa, och bygger ett parhus plus ett Attefallshus och säljer alla tre som bostadsrätter. Villan som de byggde, byggde de exakt spegelvänt, med separata kök, badrum, men endast med en dörr emellan. Den lades ut för visning. När villan till sist blev såld till två köpare, murades dörren igen och blev på så sätt två separata bsotäder.

Så kunde byggföretaget fuska sig till miljoner

Attefallshuset såldes även det separat. På så sätt fick byggföretaget tre hus sålda på en och samma tomt. Priset på "bostadsrätterna" blev inte låg; parhuset såldes för 4,5 miljoner per parhus. Attefallshuset såldes för 2,5 miljoner; 11,5 miiljoner för 3 "bostadsrätter" på en och samma tomt. När fifflet blev uppdagat satte en dom stopp för fifflet. Mark- och miljööverdomstolen satte en dom som satte punkt för fifflet. Då hade trenden med byggfifflet redan spridit sig till Täby, Järfälla, Nacka, Mälarhöjden och till Trångsund.

Man måste sälja en villa tillsammans med Attefallshuset

Det som är lagligt är ju att bygga en villa med ett Attefallshus på tomten, inte sälja dem separat, eftersom ett Attefallshus måste ha ett bostadshus på tomten. Själva tanken med att tillåta bygget av ett Attefallshus är ju att ägaren ska hyra ut det som en självständig bostad för någon som är bostadslös. Politikerna ville göra det möjligt för husägare att kunna hyra ut en bostad och underlätta för husägare att avhjälpa bostadslösheten, vilket inte har lett till vad de önskade. I stället, som i fallet ovan, har man i stället sett det som en möjlighet att tillskansa sig stora pengar.

Bättre hyra ut det på lagligt sätt

Det som var en bra tanke med Attefallshus, var att kunna få ett till hus på sin tomt som skulle kunna användas på valfritt sätt. Antingen skulle en husägare kunna hyra ut det som ett fritidshus för någon som ville komma hemifrån och hyra ett hus över semestern, eller kunna ha en bostad till ett utfluget barn, kunna inhysa långväga gäster. Särskilt är ju behovet stort i Stockholm med hus som någon godhjärtad husägare kan tänka sig hyra ut.

Vägledande dom för fler husbyggen

Domen som kom från Mark- och miljööverdomstolen ska numera vara vägledande för andra byggen som på samma sätt är byggda, egentligen för två olika boenden och som ska delas mellan två olika familjer. I stället för att kringgå byggloven, ska tjänstemän på stadsplanenämnderna i kommunerna kunna neka till bygglov när de misstänker fusk och fiffel.

Om du är intresserad av att läsa mer om Attefallshus i Stockholm, läs på: http://www.attefallshusstockholm.nu.

Fastigheter behöver dräneras med jämna mellanrum

15 jun 2018

Den som bryr sig om sitt hus, ser med jämna mellanrum till att allt fungerar som det ska. Att dränera sitt hus är det mest effektiva sättet att behålla värdet på huset och se till att värdet inte faller. Just nu är det köparens marknad och de flesta mäklare vittnar om att de flesta objekt tar allt längre tid att sälja. Måhända är marknaden relativt mätt. En orsak till det är det nya amorteringskravet, vilket medför högre boendekostnader för de flesta husägare. 

Det bästa man kan göra är att ta hand om sitt hus

Med tanke på det är det bästa man kan göra just nu är att se till att fastigheten är väl ombesörjd och omskött. Det som kan vara ett stort behov är ommålning av fasad, renovering av fönster, lagning av tak, ifall det har skadats, eller varför inte måla om det för längre hållbarhet? Att renovera både ute och inne är det effektivaste sättet att behålla husets höga värde.

Hyr man ut sin fastighet och har hyresgäster är det viktigt, om inte annat än för deras skull att se till att de trivs i fastigheten. Det gör man genom att renovera regelbundet. Ingen blir glad av flagnande väggar och fönsterkarmar som har sett bättre dagar. Ingen blir glad av att gå in i ett trapphus som är smutsigt och där färgen är på väg att vittra bort. Det gäller att både se till att fastigheten är ren, hel och har den färg som är avsedd för fastigheten.

Fastigheterna behöver snygga tomter för trivsel

En tomt med planteringar är också faktorer som gör att hyresgäster trivs. Har man en trevlig gård som bjuder in till kaffedrickande, lekar för barnen och grillkvällar med hela familjen gör att de boende trivs och kan rekommendera din fastighet som kommande bostad för nya hyresgäster.

Gör man om tomten, eller innergården är det ett bra tillfälle att gräva runt fastigheten. Varför inte dränera runt fastigheten? Gör du det ser du till att fastigheten håller längre. Eftersom det är ett omfattande arbete att dränera runt fastigheten är det bäst att anlita en professionell dränerare som kan dränage och gör arbetet på rätt sätt. Gör man detta minst vart tjugonde år, kan du ha gott samvete över att ditt hus mår bra och inte far illa av nederbörd och blir fuktigt.

I Stockholm har man stora möjligheter att få tag i ett bra företag för dränering runt hus. I storstaden finns det flertal företag som har stort kunnande och lång erfarenhet av dräneringsarbete. Läs mer här om företag som utför dränering i Stockholm på: http://www.dräneringstockholm.com.

Vem ansvarar för flyttstädning?

12 jun 2018

Om en av dina hyresgäster bestämmer sig för att flytta och där således en ny person står redo att flytta in i din fastighet i Stockholm så ett problem uppstå. Vi säger att flytten skett och att den nya personen öppnar dörren till sin nya bostad. Väl där så möts personen av en otrevlig överraskning: det är inte städat överhuvudtaget.

Din nye hyresgäst kontaktar dig och kräver att någonting görs; lägenheten måste naturligtvis städas innan någon kan flytta in. Du som fastighetsägare försöker kontakta den tidigare hyresgästen och få denne att genomföra sin flyttstädning. Denne vägrar dock att svara i telefonen.

Lösningen? Ja, det slutar på så sätt att den nye hyresgästen städar lägenheten - men att du får dra av lite på hyran som en kompensation. Du hade i det här fallet kunnat dra det vidare då du inte hade ansvaret. Det var din tidigare hyresgäst som borde ha skött sin flyttstädning och som också skulle ha sett till att eventuellt korrigera det som inte skett enligt det man ska kunna förvänta sig. Men, då hade det handlat om en process och det hade kunnat dra ut på tiden - du var schysst i syfte att den nya gästen skulle trivas; både med dig och med sin nya bostad.

Det här scenariot är tyvärr inte alls ovanligt. En person flyttar, struntar i sin flyttstädning och gör sig därefter oanträffbar så länge att man ger upp och städar på egen hand.

Etablera en kontakt med en städfirma

Ett alternativ som du har är att etablera ett samarbete med en städfirma som kan erbjuda dina hyresgäster hjälp med sin flyttstädning till ett förmånligt pris. Det kan vara en väldigt bra lösning och har personen i fråga dessutom möjlighet att använda sitt rut-avdrag så blir det än mer förmånligt. Genom rut-avdraget så finns en möjlighet att dra av halva kostnaden för arbetet med flyttstädning på din deklaration - detta med ett årligt tak på 25.000 kronor/år och person. Mer info finns att hitta via denna länk: http://www.stockholmflyttstädning.nu/.

På det stora hela så kan man tycka att frågan om flyttstädning kanske alltid ska innebära att en städfirma anlitas. Det skulle ta bort en hel del friktion, stress och bråk mellan hyresgäster och hyresvärdar samt köpare och säljare av bostadsrätter och villor. En flyttstädning är obligatorisk att göra, men tyvärr så sker det ett utbrett fusk som visar på att någonting måste genomföras. Det är en självklarhet att man ska kunna flytta in en ny bostad direkt och att man ska slippa städa in sig.

Om sedan detta innebär att man måste betala en summa som flyttande så får det vara så. Man möts ju även av ett rent hem dit man ska flytta och det är ju trots allt det som allting handlar om. Att genomföra en flyttstädning tar tid, det är jobbigt och det sker då man är trött efter att organiserat och genomfört en hel flytt. Men, lösningen finns och det är att ta professionell hjälp. Lösningen är inte att fuska eller strunta i den.

Detta bör du göra om du äger äldre hus

8 jun 2018

Har man en fastighet som är äldre än 1982 bör man kontrollera att man har avlägsnat allt slags asbest. Även om det inte finns någon lag på att det inte finns någon lag på att det inte får finnas asbest i byggmaterial i hus, bör man ändå, för säkerhets skull avlägsna det byggmaterial som har asbest i sig. Även om asbest är som farligast just när man frigör det, bör ingen bo i en fastighet som har asbest i sin konstruktion. Särskilt barn är känsliga för långvarig exponering av asbest och bör skyddas mot det cancerframkallande och farliga materialet.

Asbesten omtyckt byggmaterial förut

Asbest är ett slags fiberliknande kristalliserade silikater, och det är bland annat därför som det har varit ett ofta använt byggmaterial för dess isolerande egenskapers skull. Innan man insåg faran med asbesten använda man asbest i allt som behövde fogas ihop och som behövde isoleras; i golv, väggar, ventiler, i rör, pannor och i badrum och kök. Man använde även asbest i bilar, i färgen, i plasten, i fogningarna – tills man insåg hur farligt det är.

Därför är asbesten farlig

Asbest är farligt att andas in. Eftersom asbesten blir till ett mycket smått, finkornigt damm är det mycket farligt att andas in, och kan ge andningssvårigheter, astma och i förlängningen cancer. Av den anledningen måste den som river i gamla hus ha rätt kunskap om hur man hanterar asbesten och ha särskilda säkerhetsutrustningar. Arbetsmiljöverket har till och med krav på att den som river i gamla hus ska ha genomgått en asbestutbildning i hur man river gamla hus som man vet innehåller asbest. Och skulle man råka riva i gamla hus som visar sig innehålla asbest, måste man tillkalla rätt sorts personal som kan hantera asbesten efter alla regler och föreskrifter.

Detta måste åtgärdas när man river

Som byggrivare av asbest finns det krav att man vet vilka skyddsåtgärder man är skyldig att vidta. Till exempel måste man konstruera luftslussar som man kommer in och ut ur när man river i asbestmaterial, för att skydda andra som vistas i samma område och för att asbesten inte ska kunna sprida sig. Man får lära sig hur man känner igen asbesten. Man lär sig hur man kan känna igen asbest, hur den uppträder när den frigörs i luften och vilka skador den kan ge på människokroppen. Man måste också lära sig hur man hanterar skyddsutrustningen som man använder, hur man slänger asbesten. Innan man får börja arbeta med asbestsanering måste man också, enligt Arbetsmiljöverket, genomgå en läkarundersökning så att man inte har en försämrad lungfunktion när man väl arbetar med dessa farliga ämnen.

Har dina hyresgäster slutat se bra ut?

30 maj 2018

Om du som fastighetsägare vet att det är många år sedan som det byttes ut fönster i fastigheten och hyresgästerna har börjat svårt att se bra ut, kan det verkligen vara på tiden att byta fönster. Bor man i Stockholm finns det mer än 450 olika företag och hantverkare som arbetar med fönsterbyte av olika slag.

De flesta har ett stort sortiment på olika fönster med olika funktioner. En del är fönster som är underhållsfria, med aluminium på utsidan och träkarm på insidan. Andra har vridbara fönster, som underlättar vid fönstertvätt, och som gör det omöjligt för små barn att ramla ur fönstret. När det kommer till flerfamiljshus är säkra fönster av största vikt. Många gamla fönster saknar säkerhetsfönster för de minsta i familjen. Som fastighetsägare är det du som får stå till svars ifall något barn skulle ramla ur fönstret för att du inte har ordnat med säkerhetsspärrar som förhindrar olyckor.

Klassiska fönster

Man kan byta till klassiska fönster, till två-glas-fönster med träkarm och träbåge till fönster. Du får klassiska glasfönster som du bör underhålla vart femte till tionde år. Då bör man skrapa bort färgen och lägga på nytt fönster-kitt och sedan måla om dem. Dessa fönster har det traditionella utseendet och som behöver underhållas regelbundet.

PVC-fönster

Byter du till dessa underhållsfria PVC-fönster får du hållbara fönster som du i princip inte behöver göra annat åt än att tvätta regelbundet. Dessa fönster bör hålla i 10 år, minst, antagligen i 20, 30 år. 

Energifönster

Byter du till energifönster, får du fönster som inte släpper ut inomhusvärmen och inte heller in kylan som kommer utifrån. De har ett mellanglasfönster med ädelgas, som isolerar fönstret. Skaffar du energifönster till din fastighet kan du spara in på den energi som går åt till uppvärmningen och sänka kostnaderna för den med åtskilliga summor.

Kontrollera detta när du väljer leverantör av fönster

Bor man i Stockholm har man över 450 företag som handlar med fönster och som har egna hantverkare som kommer hem och monterar och byter fönster, om man så vill. Då kan det vara svårt att veta vilket man ska välja. Vad är viktigt när det kommer till hantverkare? Garantier på både arbete och produkter brukar vara viktiga indikationer så ett bra och seriöst företag. Är det ett företag som gärna kommer på ett hembesök innan de lämnar offert, kan du relativt tryggt välja dem. Ger de dessutom garantier för fönster, handlar de med fönster av hög kvalitet. Du bör bara kontrollera att det är garantier i enlighet med branschens regler.

Mät inomhusluften i dina fastigheter

24 maj 2018

Misstänker du att det finns radon i din fastighet? Om det är så att du misstänker att det kan finnas skadligt radon i ditt hus bör du mäta och kontrollera det så att du sedan vet vad du bör göra. Allt slags radon bör saneras bort. Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när det mycket radioaktiva grundämnet radium sönderfaller och bildar så kallade ”radondöttrar” enligt Boverket. Det är radioaktiva metallatomer, som fastnar i dammet vi har runt omkring oss och som vi andas in och sätter sig i våra luftvägar och orsaker bland annat lungcancer.

Radon från blåbetong

Radon som finns i hus, kommer oftast från användning av blåbetong som man använde i gamla hus byggda under 1930-talet tills det förbjöds 1975. Även 1975 byggdes viss hus med blåbetong. Radon kan även förekomma naturligt i marken som fastigheten är byggd på. Då måste man till exempel täta bottenplattan på huset så att inte radonet kan ta sig in i huset.

Finns radonet i blåbetong som har använts som byggmaterial i huset, kan man till exempel täta väggen med en särskild radontapet. Då gäller det att tapeten förblir tät och att man inte gör hål i den eller liknande. Man kan även avlägsna hela blåbetongen, men det är både kostsamt och tidskrävande.

Gör en radonmätning av inomhusluften

Om du vet att huset som du äger är byggt någon gång mellan 1930-1970-talet och ingen radon, eller asbestmätning har gjorts, är det en mycket god idé att göra en sådan. Då kan man ta kontakt med Boverket, och få redskap och information om hur du kan mäta sådant själv, eller så kan du ta kontakt med ett företag som kommer ut och mäter det hos dig.

Tar du kontakt med en sådan, får du även veta hur du kan göra för att avlägsna asbesten eller radonet ur huset. Du kan även ta kontakt med Boverket, som kan ge råd om vad du bör göra ifall du misstänker radongas i din fastighet. Av dem kan du få radonmätare gratis som du testar under några månader. Kommer det sedan fram att radonhalten överstiger 200 beqeruel per kubikmeter i inomhusluften bör du sanera fastigheten.

Du kan få bidrag till radonsaneringen

Har du radon i din fastighet och behöver åtgärda det kan du få bidrag för att avlägsna det från Boverket som är den myndighet som handhar dessa problem. Det måste vara en större sanering som åtgärdar mer än endast några hundra bequerel per kubikmeter och som åstadkommer större förändringar av inomhusluften. Bor du i Stockholm och behöver en radonsanering kan du läsa om ett sådant saneringsföretag på: https://www.radonsanering.se.

Anlita skötsel och underhåll av ett företag

12 maj 2018

Som fastighetsägare är det viktigt att ta hand om den fastighet som inrymmer hyresgäster, oberoende om det handlar om boenden, eller företag som hyr in sig i fastigheten. Båda har sina krav när det kommer till underhåll och service när det kommer till droppande kranar, rinnande duschar och golvbrunnar som har stopp, eller när det kommer till att få väggar tapetserade som man önskar, få omskötta fönster som inte dra och så vidare.

Är man inget reparatörsämne kan man hyra en sådan

Är man själv som fastighetsägare med tummen i handen, kan man anlita folk som är duktiga på att både måla, tapetsera, skruva element och byta ut fönster. Efter några år börjar ett kontor få gula lister och tråkiga tapeter. Då behöver man renovera så att fastigheten underhålls. Även när det kommer till fastigheten i stort och när det kommer till gemensamma utrymmen som trapphus, är det viktigt att hålla det på en bra nivå. Har man företag som hyr in sig i någon del i fastigheten bör man underhålla de utrymmena för att kunna ta en ordentlig hyra. Kan man inte själv måla och tapetsera om bör man alltså anlita ett företag som kan ta hand om sådant åt en.

Så hittar du fastighetsvärd som du kan anställa 

Hur hittar man då målare, tapetserare och VVS-hantverkare? Bestämmer du dig för att själv anställa sådan personal, kan du alltid börja med att annonsera efter folk att anställa. Du kan fråga på Arbetsförmedlingen om det finns arbetssökande som kan tänkas vilja ha jobb. När du väl har fått förslag på några som ser bra ut, är det bara att kontrollera deras referenser. Sedan intervjua dem och sedan anställa dem som du tycker verkar bäst.

...eller så anlitar du ett företag som tar hand om allt

Vill du inte ta något arbetsgivaransvar för dem, kan du anlita ett företag som antingen hyr ut, eller som tar på sig uppdrag som du ger företaget. Då kan det handla om ett företag som tar på sig ett uppdrag att sköta om reparationer och renoveringar av en fastighet på löpande basis. Då kan du, istället för att betala arbetsgivaravgift och lön för tjänsterna, betala för tjänsterna som en kostnad i stället för som arbetsgivare. För ditt eget företag är det bättre med en kostnad än en post som arbetsgivare.

Det finns möjlighet att överlåta skötseln av fastigheterna i olika grad. Vill man bara ta hand om en del av det, kan man det. Kan man tänka sig att ta hand om det ekonomiska själv, kan man även göra så. Är man inte intresserad va den praktiska biten av underhållet  måste man inte ta hand om det.

Ge personalen rätt utrustning

4 maj 2018

När man har ansvaret för fastigheterna som man äger gäller det att underlätta så mycket det bara går för sin anställda personal. Man behöver en vaktmästare, eller hantverkare som ser till att det är städat och snyggt i trapphus, innergårdar och i alla gemensamma ytorna som hyresgästerna använder sig av.

Har man anställt någon som ska hålla rent utom- och inomhus kan det vara ett digert jobb, om samma person även ska sköta underhållet för hyresgästernas bostäder; läckande kranar, element som krånglar, kylskåp som går sönder och så vidare. Det blir väldigt drygt för personalen som de ska kratta och hålla gården fri från skräp och löv, om de ska göra det för hand. Dessutom riskerar de att få förslitningsskador, och då måste man anställa ny personal, det är inte rätt att göra så mot sina anställda. Då är en effektiv sopmaskin det enda rätta som underlättar för att de ska kunna genomföra sitt arbete så väl det bara går.

Så underhåller man en sopmaskin

Det är viktigt att man använder en sopmaskin på rätt sätt. Använder man den fel går den sönder i förtid, vilket är onödigt. De flesta sopmaskiner ska hålla i många år innan de går sönder. Därför är det en mycket bra idé att du tar till dig av informationen som kommer med sopmaskinen. Känner du dig osäker, trots att du har läst igenom bruksanvisningen noga, är det bästa tt rådfråga tillverkaren, eller den som har sålt den till dig. På så vis undviker du att den går sönder i förtid. En rätt information om sopmaskinen tar om på vilka ytor som den kan användas på. Man kanske inte ska använda den på heltäckningsmattor till exempel, även om man kan tycka att det skulle behövas.

Den ska tömmas regelbundet

En sopmaskin ska tömmas regelbundet för att hålla och arbeta så effektivt som möjligt. En full behållare i maskinen gör en mindre effektiv och slö. Kör man en full sopmaskin, drar den mer el och arbetar inte särskilt bra. Du som har dammsugit märker att en dammsugare som är full, nästan inte avlägsnar något alls när du dammsuger med den. På samma sätt är det med en sopmaskin. Den behöver tömmas regelbundet.

Undvik fukt i själva sopmaskinen

En sopmaskin ska inte köras på fuktiga ytor. Precis som din dammsugare inte ska få i sig vatten först inte gå sönder, gäller det även en så stor maskin som en sopmaskin. Kommer det in vatten i finmotoriken kan den skära sig och gå sönder. Allt som får vatten på sig som går på el går sönder. Så är det även med sopmaskiner, om det inte är så att du har skaffat dig en sopmaskin med städfunktion. Då är det ju vatten som maskinen arbetar med.

Det är ingen leksak

En sopmaskin är ingen leksak. Det är viktigt att den som använder den är rädd om den och inte svänger för hastigt, eller kör den fram och tillbaka på ett lättvindigt sätt, utan är försiktig med den. Är du osäker på din sopmaskin och vad den klarar av, kan man alltid be den som sålde den till dig om att få service på den.

Välj rätt sorts tak till din fastighet

1 maj 2018

Som fastighetsägare behöver du byta tak på fastigheten efter minst 20 år. Beroende på vilket sorts tak bör du antingen renovera det eller byta ut det helt och hållet. Här har du ganska olika tak att välja mellan och vi kommer därför at gå igenom de vanligaste taken du kan välja mellan från dyrast till billigast.

Tegeltak

Detta är det mest klassiska taket du kan tänka dig och ser det på de flesta hus i Sverige. Tegel är traditionellt det vanligaste sättet att lägga tak. Tegel kan hålla hur länge som helst, förutsatt att det läggs på rätt sätt och hanteras rätt. Ofta kan det vara takstolarna som behöver bytas ut efter 20, 30 år. Tegel kan även skadas av nerfallna grenar, i stormar och vid hårt väder. Efter 20 år bör man ha en hantverkare som går upp på taket och ser efter om det finns något som behöver ersättas med nya tegelpannor.

Plåttak

Detta tak som är gjort på plåt håller i ofattbara många år. Det finns finska plåttak som har minst 50 års garanti på hållbarheten, och 20 år på att utseendet är det samma. Detta är ett billigare tak, men som kan hålla minst lika länge som tegeltaket. Här gäller det att skaffa sig ett plåttak som till exempel ett Jalo-plåttak. Det har en unik blandning av plåt och stål och håller mot vatten och nederbörd eftersom det är byggt med höga spontar och vikta framkanter. På så sätt hamnar alla skruvar under taket och man ser endast raka, fina plåtlinjer. Ett annat tak med den hållbarheten är Luja-plåttakt som har en tegel imitation. Det har alltså plåt som ser ut som tegel och är byggt på samma sätt som tegelpannorna för det vackra utseendets skull. Ett annat tak med finsk kvalitet är Uljas-betongtak. Detta är ett tegeltak med betong som har fått en pigmentering och en skyddande beläggning för en garanterat lång livslängd.

Papptak

Detta är absolut det billigaste alternativet på tak och som håller i minst 20 år. Lite missvisande kallas detta för ett papptak, utan att vara gjort i papp. Det finns olika sorter här, som kallas papptak, det vanligaste är så kallade asfalttak. Då lägger man på asfaltliknande remsor som gjuts ihop med värme för att de ska fästa till ett enda tak. Rätt hanterat håller det sedan för vind och väder i minst 20, 30 år.

Välj rätt hantverkare som lägger tak

Det viktiga här är att välja hantverkare som är erfarna och som kan hantera de olika taken på rätt sätt. När du väljer hantverkare gäller det att först googla takläggare Västerås, om det är där du bor. Annars skriver du bara takläggare och sedan den ort där du bor, så får du på så sätt flera olika takläggare som arbetar nära dig. Be sedan om offert. Ber de då om att få komma ut och titta på ditt tak – kostnadsfritt givetvis – vet du att det är ett seriöst företag som inte ger ifrån sig offerter på lättvindiga beräkningar.

Efter det bör du givetvis be om referenser. Är du fortfarande osäker kan du alltid kontrollera med Skatteverket att det är ett företag som har betalat in alla skatter och har en ekonomi som inte råkar vara vid ruinens brant. Man vill ju inte anlita ett företag som finns idag men som är borta i morgon. Med ROT-avdraget kan du få ner kostnaderna för arbetskraften, men inte materialet eller resorna till och från dig. Läs mer om finska tak på: http://www.takläggarevästerås.biz.

Fasadrenovering – en nystart för din fastighet

29 apr 2018

Som fastighetsägare i Stockholm är du naturligtvis medveten om vikten av underhåll. Att sköta om en fastighet innebär att ständigt vara vaksam på tecken på slitage, både interiört och exteriört. Många fastighetsägare väljer att anlita en förvaltningsfirma för att ta hand om det dagliga underhållet och inspektionen av fastighetens olika delar, man är helt enkelt tvungen till det om man vill hinna med allt annat det innebär att vara fastighetsägare. Genom att anlita någon som håller koll på renoveringsbehoven kan man som fastighetsägare snabbare bli underrättad när ett riktigt renoveringsbehov kan uppskattas komma, till exempel på fasaden.

Ett välvårdat yttre

Det viktigaste för hyresgästernas väl och ve är ju egentligen att allt fungerar inne i lägenheterna gällande ventilation, vatten och avlopp osv. Men faktum är att även husets yttre spelar in i de boendes upplevda hemmiljö. Att fasaderna är hela och rena ger en känsla av kvalitet till boendet och en upplevd ökad trygghet. En sliten fasad å andra sidan, kan göra att hemmiljön uppfattas som slummig och otrygg av de boende, något man som fastighetsägare förstås vill undvika.

I Sverige är vi bra på puts

Ofta är det puts som täcker fasaderna på fastigheter i Stockholm. Puts är en sorts bruk som är minst 2 mm tjockt, vanligtvis av kalk eller kalkcement. När en fasad putsas lägger man först ett lager av tjockare puts och därefter en tunnare puts, som ofta är infärgad. En nyputsning av en fasad innebär alltså alltid en avfärgning (målning) av fasaden, och huset ser nytt och friskt ut.

Tecken på att en fasad behöver renoveras är vanligtvis att det börjar uppstå små sprickor och missfärgningar i putsen. En fasad är ständigt utsatt för väder. Vind, avgaser och andra föroreningar i luften och kommer med tiden att slitas ner och missfärgas. Dock håller en putsad fasad, om den underhålls väl, i ungefär trettio år, så med största sannolikhet kommer du som fastighetsägare inte så ofta att behöva genomföra en fasadrenovering.

Mycket jobb

Om det bara finns enstaka sprickor i en fasad kan det ibland räcka med att laga putsen vid de skadade partierna, men oftast innebär en fasadrenovering att alla gammal puts knackas ner och ny puts läggs. Det är en process som kan ta upp emot ett halvår från besiktning till färdigt resultat, och under en stor del av den tiden kommer huset att vara inklätt med byggnadsställning och presenning. Ofta måste även fönstren plastas in för att skyddas mot putsstänk.

Kort sagt innebär en fasadrenovering en olägenhet för dina hyresgäster. Därför är det alltid bra att vara ute i god tid. Som fastighetsägare bör du minst ett halvår i förväg underrätta dina hyresgäster om att en fasadrenovering är på gång. Detta innebär att du långt innan dess tagit kontakt med ett antal renoveringsfirmor i Stockholm som besiktigat fasaden och lämnat in offerter, varpå du bestämt dig för en firma med erfarenhet och ett rimligt pris.

Balkongrenovering och tilläggsisolering

Hyresgästerna kommer dock inte behöva flytta ut, vanligtvis behövs ingen tillgång till lägenheterna utan allt arbete sker på utsidan. Undantaget är dock om du valt att byta ut fönster eller utföra renoveringar på balkongerna, något som är vanligt vid en fasadrenovering på ett äldre lite slitnare hus. Att byta ut eller renovera fönstren i samband med en fasadrenovering är en vanlig lösning. Ofta kan mycket göras för isoleringen i fastigheten genom att byta ut eller renovera fönstren.

Även tilläggsisolering kan göras vid en fasadrenovering. Vid en tilläggsisolering läggs först isoleringsskivor på hela fasaden som ett extra ”täcke” innan putsen läggs på. Detta innebär i praktiken att huset blir större, och det kommer till viss del att synas vid fönstren. Dock brukar skillnaden bli ganska liten.

Läs mer om fasadrenovering.

 

Kontakta alltid byggnadsnämnden

 

Det är dock alltid viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden innan du renoverar fasaden. Om du tänkt byta fönster, eller vill ändra färgen på fasaden, måste du alltid ha ett godkännande från kommunen.

Så underhåller du fastigheten på bästa sätt

24 apr 2018

Äger man fastigheter och i synnerhet om man hyr ut fastigheten och har bostäder där folk bor, är det viktigt att värna om fastigheten där människorna bor. Som fastighetsägare har man ett ansvar för att människorna som bor där trivs och mår bra. Bor man i ett sjukt hus, blir man sjuk. Några av orsakerna som kan leda till ohälsa kan vara fukt, radon eller skadedjur som göra människor och husdjur dåliga. Därför som fastighetsägare är det ett stort ansvar att hålla borta allt det som kan göra människor som bor i fastigheten sjuka.

Fukt

Har man en fastighet som har drabbats  av fukt, kan det leda till stor ohälsa bland dem som bor i en sådan fuktskadad fastighet. Då är det mycket viktigt att sanera den fastigheten. Fukt och mögel är sporer, små, små partiklar som kan ta sig in i våra lungor och ge oss svårigheter att andas. De täpper till våra andnings- och luftvägar i kroppen. Människor som bor i fuktskadade bostäder kan drabbas av astma, andningssvårigheter och i allra allra värsta fall av lungskador. Vi kan drabbas av huvudvärk av att andas in den dåliga luften, om inget görs. Därför gäller det att hålla ögon öppna och se upp med saker som kan antyda att det finns fukt och mögel i en bostad. Fukt kan ta sig uttryck som små svarta prickar, som inte går bort om man försöker tvätta bort det. Man kan känna en stark lukt av fukt, eller se våta ytor i tak eller väggar.

Radon

Särskilt i gamla hus kan det finans radon som omedelbart bör avlägsnas. Radon har varit ett väl använt byggmaterial, i lister, i ventiler, och i alla tätningsutrymmen. Den kan finnas under mattor, i väggar och i lister. Har man radon i huset är det direkt farligt för människor att vistas där. Radon är cancerframkallande. Det eftersom det är radioaktivt. Har man det som kallas för blåbetong, gasbetong eller blågrå betong bör man avlägsna allt sådant material eftersom det ger cancer. I alla hus som byggdes mellan 1929 och 1975 bör man undersöka om det materialet finns i de fastigheterna och avlägsna det, även om det är kostsamt.

Skadedjur

Att få in skadedjur är mycket besvärligt. Det vet alla som någon gång har drabbats. Skadedjur som kommer in i hus, säg i storstäder, är sällan råttor eller möss. Även om det finns både råttor och möss i storstäderna. De kan göra väldig skada i alla soputrymmen som inte är täta nog för att de ska kunna ta sig in till soporna. Däremot har vägglössen trätt in i våra svenska hem. Under mellankrigsperioden och åren innan det var det vanligt med vägglöss. Efter Andra Världskriget blev standarden så mycket bättre i våra bostadshus att vägglössen försvann, men med vårt myckna resande har vägglössen funnit fäste i våra hem på nytt. Det är vi människor som tar hem vägglössen. Så enkelt är det. Vägglöss är egentligen inte farliga för människor, men mycket obehagliga, eftersom de lever väggar och kommer fram under natten och biter människor. Har man fått något skadedjur hemma, som vägglöss, kackerlackor eller silverfiskar, bör man sanera fastigheten så snabbt som möjligt.

Renovera allmänna utrymmen för de boendes och gästernas skull

Som fastighetsägare, finns ingen bostadsrättsförening som tillsammans äger bostäderna. Ofta är det enklast att de som bor i fastigheten tar ansvar för den. Är man en fastighetsägare som inte vistas i dem, kan det vara svårt att hålla koll på i vilket skick som de befinner sig i. Därför bör man med jämna mellanrum renovera och måla allmänna utrymmen. Läs mer om trapphusmålning på: http://www.trapphusmålning.nu.

Gör ditt hem kompatibelt med din mobil

13 apr 2018

Det finns många slags intelligenta hem numera. Med ett KNX-system kan man styra det som sker i hemmet med en enkel app i mobilen. Är man på semester och är orolig för att inte kaffebryggaren, spisen eller något annat i hemmet stängdes av innan avfärd, kan man stänga av allt sådant när man är bortrest. På samma sätt kan man göra så att kaffet och värmen slås på innan man kommer hem. Har man till exempel sänkt värmen inomhus, kan det vara skönt att slå på den timmar innan man kommer hem och slipper komma till en kall bostad. 

Installera KNX-system i ditt hem

Med KNX-system installerat i ditt hem, och har kylskåp som är datoriserat kan du få information om du saknar mjölk, eller någon annan matvara som saknas i ditt hem till din mobil. Bor du i Stockholm, säg i Bromma är det alltfler stockholmare som efterfrågar just dessa möjligheter. Varför inte installera det systemet i ditt hem? Då kan du slå på – och av diskmaskiner, tvättmaskiner och andra saker, när du inte är hemma. Du kan slå på en självgående dammsugare, till exempel. Då har du i alla fall dammfritt på golvet när du sedan kommer hem. I framtiden kan vi kanske ha flera robotar hemma som kan utföra både städarbete och matlagning, och som kan aktiveras när du är på väg hem. Tänk att äntligen få fönstertvätt utförd av en robot, eller en robot som går ut och går med hunden.

Sänk kostnader på elen

Hela den här utvecklingen är bra och innovativ på många sätt. Nackdelen är den att vi alltmer är beroende av elektricitet. Förlorar vi den (av någon anledning) står vi slätt. Det är en lite bekymmersam utveckling om vi gör oss så beroende av elektricitet och energikällor. Det är ju så att alltmer i hemmet är elektriska, eller beroende av elektricitet. Och all elektricitet är beroende av energi, och energin måste komma någonstans ifrån, vilket tas från jordens resurser. Samtidigt med den elektriska revolutionen, måste vi engagera oss i allt som har med jordens resurser att göra.

Just därför att vi har alltfler elektriska saker hemma, måste vi dra ner på elanvändningen. En skicklig elektriker kan hjälpa till med att dra ner på elförbrukningen i ett hem. Då installerar de kostnadseffektiv och energibesparande installationer. Det finns många smarta installationer som inte drar så mycket el. Då är det till exempel nya kyl och frysar, tvätt- och diskmaskiner, dammsugare och andra elektriska utrustningar som inte drar lika mycket som äldre maskiner. För att ett hem ska dra mindre el, behövs att både elektrikern och ägaren vidta rätta åtgärder. Läs mer om elektriker i Bromma på: http://www.elektrikerbromma.nu.

Spabad i fastigheten – vardagsnära lyx

11 apr 2018

Vill du på ett smart sätt höja livskvaliteten både sommar och vinter och samtidigt öka värdet på din fastighet, är ett spabad en bra lösning. Ett spabad är ett utomhusbadkar i glasfiber och akryl, man kan se det som en mindre pool, men med mer fokus på att sitta och njuta än att simma omkring och plaska. Ett spabad passar dig som vill kunna koppla av på ett enkelt sätt, och ha tillgång till ett skönt bad utomhus året runt.

Spabadet kopplas till husets elnät, och du måste anlita en behörig elektriker för jobbet. Se till att en jordfelsbrytare installeras och gärna också en brytare för av- och påsättning om spabadet behöver underhållas.

Sköna bad utomhus 365 dagar om året

Spabadet är utrustat med elvärmare och isolerat runt om. Det går alltid att ställa in precis den temperatur du vill ha och det går fort att ställa in temperaturen. Du behöver inte vänta länge på att vattnet har rätt temperatur, vilket ökar möjligheterna väsentligt för ett spontanbad precis när som helst.

Ett spabad är utrustat med massagemunstycken, som ger skön massage med olika styrka. Beroende på vilken modell av spabad man köper kan man välja mellan olika många munstycken och sittplatser. Det bästa när man ändå investerar i ett spabad till fastigheten är att satsa på ett bad som gör att du har plats med gäster. Finns det nåt bättre än att kunna erbjuda ett skönt bad utomhus med lite champagne inpå småtimmarna, trots att det är mitt i vintern? En oförglömlig upplevelse att bjuda era vänner på.

Valfri placering

Du kan placera ditt spabad på altandäcket, eller på en gjuten platta i trädgården. Det kan vara bra att placera ditt spabad så nära huset som möjligt, det gör det lättare tillgängligt om vintern och gör attt du kommer att utnyttja badet mer. Tänk också på att ställa badet där det finns bäst chanser till en fin utsikt, och gärna där insynen inte är så stor.

Kombinerad lösning

Ett spabad höjer din fastighets värde och gör att du kan bli en ännu bättre värd till dina gäster. Den är kanske inget alternativ till en utomhuspool på sommaren, men i gengäld erbjuder den möjlighet till avkoppling och sköna stunder året runt. Har du plats på tomten rekommenderar vi att du både bygger en pool och installerar ett spabad. Då har du optimerat möjligheterna till vattenlek och avkoppling. En bra lösning, särskilt om ni inte bor nära vattnet.

Prisvärt tycker vi

Bra spabad går att hitta relativt billigt, sett till vad man får för pengarna, och försäljarna kan alltid hjälpa dig med de bästa skötselråden och hur du tar and om ditt spabad på bästa sätt. Att regelbundet kontrollera vattnets kvalitet är av stor vikt för att få en bra badupplevelse. Spabadets lock bör också regelbundet oljas in, speciellt under de kallare årstiderna.

Kontakta en återförsäljare idag och låt dem berätta mer om hur man köper spabad och får det installerat. Det blir en klar förbättring av din fastighet och ökar både din, familjens och era gästers upplevelse av er fastighet.

Läs mer om Spabad hos SpaDealers.

Då kan du behöva en fastighetsjurist

4 apr 2018

I många fall klarar man sig utan juridisk hjälp vid enklare ärenden som till exempel har med hyresavtal att göra. Ett exempel på det är ägare av bostadsrätter som hyr ut sin lägenhet i andrahand. Det kan räcka gott och väl med en färdig kontraktsmall som skrivs ut från nätet eller inhandlas från butik. I andra fastighetsrelaterade ärenden kan det dock bli svårt utan en kunnig fastighetsjurist som kan hjälpa en.

I bostadsrättsföreningar

I bostadsrättsföreningar, särskilt när de är lite större, bör man ha en fastighetsjurist som kan hjälpa till med olika frågor. Hjälpen kan behövas löpande, då det regelbundet kan dyka upp frågor som måste tas om hand och svara på. Om man inte har den kompetensen själv är det nästan helt nödvändigt att man har en fastighetsjurist vid sin sida. Särskilt i uppstartsfasen kan behovet av dylik kompetens vara särskilt påtaglig.

I praktiken kan hjälpen behövas vid situationer likt följande:

  • Fusioner
  • Ombildningar
  • Kontraktsskrivning
  • Överlåtelse av lokaler eller bostadsrätter

Hyresgäster

Som nämnt i inledningen går det i de flesta fall att sköta en andrahandsuthyrning utan att behöva kontakta en fastighetsjurist. Det finns dock situationer där såväl hyrestagare som hyresvärd kan behöva juridisk hjälp. Till exempel kan det handla om en hyresgäst som anser att värden tar ut en ockerhyra. Är man osäker kan en fastighetsjurist hjälpa till med att driva ett ärende i Hyresnämnden, om det finns något i fallet som anses bryta mot lagar och rekommendationer.

Innan man flyttar in i en hyresrätt är det bra att ta till vissa försiktighetsåtgärder. Till exempel bör du alltid, tillsammans med hyresvärden, gå igenom hela bostaden noggrant och tillsammans. Finns det några brister är det viktigt att du skriver ner detta, så att du inte råkar bli betalningsskyldig för någonting som tidigare hyresgäster har orsakat. Ta hellre lite för många fotografier än för få.

Tomträtt och byggjuridik

Som fastighetsägare finns det en rad olika situationer när hjälpen från en jurist kan behövas. Till exempel kan man behöva hjälp med att klargöra hur gränserna till fastigheten ser ut. Om det visar sig att en granne olovligen har installerat något, eller genomfört någon annan åtgärd på mark som egentligen är din, kan en juridisk process behöva inledas.

Vid markarbeten, renoveringar och andra byggprojekt är det viktigt att regler inom plan- och byggjuridik samt entreprenadrätt följs till punkt och pricka. Skulle problem med bygglov, leverantörer eller underentreprenörer ske kan en fastighetsjurist hjälpa till.

Som fastighetsägare måste du få bort snön

28 mar 2018

Äger du ett stort och högt hus i Stockholm? Du vet väl att som fastighetsägare har man ett stort ansvar för hyresgästernas säkerhet och hälsa? Nu på vintern finns det snö och halka som kan vara skadlig för dina hyresgäster. Dels är det viktigt att få bort snön, så att alla kan ta sig fram på gårdar, till sina bilar och ut till trafiken. Dels handlar det om att säkerställa att inte snö, som har bilvit is, eller hård på annat sätt, inte faller ner från tak och skadar någon. I värsta fall kan någon dö av is som faller ner från tak, hängrännor och annat.

Få bort all snö...

Det gäller också att se till att ingen halkar på is eller hal snö. Dels handlar det om att få bortskottat snön som täpper till gårdar, gångbanor och parkeringsplatser, dels handlar det om salta eller sanda så att de som använder gårdarna och gångbanorna inte halkar och råkar ut för fallskador. Vissa snöskottare kan även göra besiktningar av tak, när de ändå är upp där. Samtidigt kan de montera fast räcken så att snömassorna inte faller ner på samma sätt. Det är viktigt att anlita företag som är certifierade med ”Skotta säkert” och finns med på listan för ”skotta säkert”. Det är definitivt inte att rekommendera att ge sit upp på tak om man inte har kunskapen om hur man kan gå till väga för att inte halka, göra ödesdigra misstag och inte skada sig själv eller andra.

...så att ingen skadas!

Skulle något hända som är relaterat till att man inte har skottat undan snön, blir man som fastighetsägare skadeståndsskyldig vid skada. Då är det bättre att använda de pengarna till att se till att hyresgäster och andra är säkra även när det snöar ymnigt.

"Snö och is som kan rasa ned och skada personer eller egendom på offentlig plats skall utan oskäligt dröjsmål avlägsnas från tak, rännor och liknande anordningar." Ordningsbalkens 3 kap 3, andra stycket (1993:1617)

Få snöskottare som reparerar tak

Har man kunskap om hur man vistas och arbetar på höga höjder, på tak, kan man lika väl utföra fler arbeten på tak, som att måla tak, montera räcken och skydd, stegar och annat när man ändå är uppe på taket. Som fastighetsägare kan du ingå avtal med snöskottningsföretag som i så fall tar fullt ansvar för att all snö skottas bort. I så fall behöver inte du oroa dig för att det inte skulle bli gjort. Då är ansvaret den firmans och de tar då ett totalt ansvar för både snön avlägsnas och att taket har de skyddsanordningar som krävs.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?