Blogg

Hur ofta borde man renovera en bostad?

18 feb 2019

Hur ofta man bör renovera hemma, beror på hur mycket man sliter på ytorna. Hyresvärdar har ofta värderingar som är långt från verkligheten, och hur ytorna blir efter några år. Många av dessa hyresvärdar beslutar att renovera sina hyreslägenheter endast vart 20:e år, vilket är helt förkastligt då ytorna i en lägenhet, som bebos av "normala" hyresgäster slits ner mycket snabbare än så. Säg att ni är en familj på 4 personer; 2 vuxna och 2 barn. Och har ett husdjur, såsom en katt eller en hund. Ni använder kök och badrum varje dag, som vilka andra "normala" människor. Då kommer ni snart att se att både badrum och kök har relativt slitna ytor efter 8-10 år. Vissa rum kan ha slitna ytor redan efter 5 år.

Vad kostar det att renovera hemma?

Många som behöver spara en del av sin inkomst till renoveringar undrar över vilka kostnader som det innebär att renovera hemma. Kostnadernas storlek beror till stor del på vilka material som man väljer att renovera med. Framför allt kök och badrumsinredning kan ha relativt dyrbara material, där kostnaderna för inredningen inte har några tak. De kan alltså kosta hur mycket som helst. Men om man föredrar modesta inredningsmaterial, och att renovera i en standardnivå, bör man räkna med minst 2.000 kronor per kvadratmeter. Sedan tillkommer arbetskostnaderna, vilka även de brukar gå på mellan 2.000-3.000 kronor per kvadratmeter. Sedan kan du dra av arbetskostnaderna, med som mest 30 procent.

Anlita hantverkare för renoveringar

Här kan man välja att själv anlita olika hantverkare, som det krävs när det kommer till renoveringar av badrum och kök. Ska man renovera dem är det viktigt att anlita både rörmokare, eller VVS-montörer som det egentligen heter, någon som kan kakla badrum samt en elektriker som kan installera och dra elledningar till och från badrum och kök. Väljer du att anlita alla hantverkarna själv, behöver du planera renoveringarna, så att hantverkarna dyker upp när de ska och så att de inte behöver vänta på varandra, eller så att arbetet görs i rätt ordning.

Anlita totalentreprenad av renoveringarna

Väljer du i stället att anlita ett byggföretag som erbjduer totalentreprenad, innebär det att du som kund, får hantverkare som själva tar ansvaret för att arbetet flyter på. De tar ansvar för att hela arbetet med renoveringen fortskrider och att arbetet går framåt. Du som kund får då en kontaktperson som håller dig informerad om hur arbetet går, och ger dig all information som du behöver. Här kan du läsa mer om en målare i Göteborg. Klicka på denna länk.

Relining alltid bättre än stambyte

11 feb 2019

Om du har stopp i avloppet Bör du som regel ta reda på vad stoppet i avloppet beror på. Då kan du ta kontakt merd en rörmokare som arbetar nära dig. Om du inte redan nu känner till någon som är duktig rörmokare så kan du behöva googla "rörmokare Uppsala", om det är till exempel i Uppsala som du behöver en rörmokare. Om du skriver in din ort efter "rörmokare" så får du kontaktuppgifter till en rörmokare som arbetar nära din bostad. Om du inte vill göra så, kan du alltid fråga grannar, nära och kära om det har haft behov av en duktig rörmokare som kan komma och lösa upp stoppet som du har i ditt avlopp.

När du behöver åtgärda dina stammar 

Om du får tag i en duktig rörmokare där du bor och ber dem komma ut och kontrollera dina stammar, kan de gå in med en liten minikamera och ta bilder och filmer från rören från insidan. På så sätt kan du med egna ögon se hur det ser ut i rören och kanske ser vad det är som orsakara stoppet. En rörmokare kommer säkert också att ge dig råd om vad du bör göra för att komma till rätta med stoppet. Om det skulle visa sig så att du behöver förstärka dina stammar; alltså att de är utslitna med ändå inte har gått sönder, då kan du behöva göra en relining.

Detta är relining

En relining innebär att en rörmokare sprutar in plast i dina rör. Det ser ut som en rund massa som läggs ini rören. Sedan härdas de; varm luft sprutas ini rören, vilket gör att plasten lägger sig som en hinna innanför rören. På så sätt blir de hela inuti på nytt, du får en ny yta på rören och sannolikt får du tillbaka den goda smaken på vanligt kranvatten, vilket definitivt är en underskattad smak. Friskt, rent vatten börjar snart bli en bristvara, och vi bör göra allt för att den inte ska ta slut.

Om du behöver en rörmokare i Uppsala

Bara i Uppsala finns det 100-tal rörmokare att välja mellan. Om det är så att du önskar mer än bara någon som kommer och tittar på dina rör och ser till att åtgärda det som är dåligt, eller akut, så bör du välja någon rörmokare i Uppsala som gör mer än så. Det finns rörmokare som är bredare och erbjuder fler tjänster än bara åtgärda akuta problem med rören. Här kan du läsa mer om en sådan; rörmokareuppsala.com.

När du behöver detaljerad information om marken

6 feb 2019

När man bygger är det viktigt att ha kontrollen över tomten som man ska bygga på. Hur ser jorden ut, långt ner i marken? Speciellt nu under vintrarna när man inte kan gräva så bra, kan man utföra inmätningar av marken som talar om exakt det som du som fastighetsägare bör veta och känna till om marken som du ska bygga på.

Vad är en inmätning?

Genom att lägga ut punkter och mäta marken i förhållande till ett slags refgerenssystem kan man ta reda på hur marken är, om den eventuellt (med störst sannolikhet) kommer att röar på sig och hur det i så fall kommer att förändras. Detta är spciellt viktigt när man ska planera ett bygge, eller om man ska arbeta med marken på annat sätt, bygga vägar, bygga trädgård, dela av tomter och uppföra fastigheter och liknande. Man kan även behöva göra inmätningar när man ska lägga nät, ledningar eller fiber i marken. Då behöver man veta på förhand hur marken ser ut, djupt nere innan man planerar för det praktiska utförandet av att lägga ner rör och liknande i marken. Man vill inte få negativa överraskningar när man sätter igång stora och resurskrävande projekt som har med marken att göra.

Måste göras av specialister

Detta arbete kan inte utföras av vem som helst, utan behöver utföras av specialister som vet vad de gör. Som fastighetsägare eller som byggherre bör man alltså vända sig till markingenjörer som kan göra de inmätningar av marken. De har den speciella utrustning som krävs för att ta reda på information om själva marken och hur det ser ut. Genom att göra på detta sätt, får ägarna och byggherrarna nödvändig information om marken, både beständighet,  beständighet och kvalitet av marken. Man bör anlita erfarna ingenjörer som kan förstå de data som kommer ut inmätningen och som kan avgöra vilka åtgärder man bör vidta när man sedan har den rätta informationen. 

Vad man kan göra med informationen

Med informationen som man får ur inmätningen känner man till exempel till hur vatten rör sig i marken, många gånger behöver man känna till vattnets riktning när det rinner. Man bör veta hur marken kommer att röra sig i framtiden, när man sedan bygger en fastighet på den, kan man förekomma de framtida rörelserna på rätt sätt. På basis av resultatet vid en inmätning kan man sedan göra en 2D eller 3D modell av marken och hur den kommer att röra sig, hur vattnet kommer att rinna och en prognos av rörelser och liknande kommande händelser.

Asfaltering för BRF:er

30 jan 2019

En BRF är ju ekonomiskt ansvarig för hela fastigheten, för tomten som hör till fastigheten, för att renovera fasad tak, stammar och planera innergård till exempel. Det finns en hel del som BRF:en kan göra med sin innergård. Finns det barn (vilket det oftast gör) som bor i BRF:en fastighet, är det så klart viktigt att bygga lekplats där barnen kan vara ute och leka på. För de minsta räcker det med en sandlåda, och en liten lekstuga, några gungor och en rutchkana. För större barn kan man skaffa en lekställning, då barnen kan klättra, hoppa och gunga. De kanske vill ha större utmaningar så att de kan krypa, klättra, hoppa och spela boll. 

En innergård för de vuxna

Vuxna vill oftast kunna sitta utomhus och grilla, äta mat och bara umgås utomhus. Till det krävs då att man bygger med matbord, bänkar, grillar och andra utemöbler. Kanske bygger man några av borden och bänkarna under tak. Man kanske planerar att odla gräsmatta, blommor och fina växter. Kanske vill man ha ett träd på innergården, en gran som kan kläs till julen och en liten damm, med ankor och fågelbad. För dem som har bil, är det viktigt att bereda möjlighet att parkera i närheten av bostäderna, eller nära garage. Då är det viktigt att asfaltera vägarna, parkeringarna och uppfarterna till garagen. 

Hitta rätta asfalterare i Stockholm

Det kan vara svårt att få tag i vägarbetare i Stockholm, som bryr sig om att komma och gör arbetet för en BRF. Ofta vill de göra stora arbeten, till exempel stora motorvägar, trafikleder och gator i Stockholm. Därför är det viktigt att hitta ett företag som bryr sig om de mindre uppdragen och som vill och bryr sig om att göra ett asfaltsarbete även bara för en innergård. Många vägarbetare vill bara arbeta med asfalteringar av vägar, och bryr sig inte om innergårdar.

För att vilja arbeta med innergårdar, krävs det oftast att man även arbetar på annat sätt med trädgårdar. Det kan då vara företag som både har trädgårdsmästare, och asfalterare, som enbart har asfaltering som en del av företagets verksamhet.

Behövs många trädgårdsarbetare i Stockholm

De flesta BRF:er finns i Stockholm. Det är där som de flesta arbeten finns. Om man vill anlita ett och samma företag för alla olika tjänster som tar hand om trädgårdarna och innergårdarna för BRF:er i Stockholm. Det är ju ingen idé att ta dit ett företag som tar hand om planteringarna och en annan för asfalteringarna. Då är det bäst att kunna anlita ett enda företag för alla tjänster. Läs mer om det på: http://www.asfalteringstockholm.nu.

Brukar en hyresgäst narkotika?

17 jan 2019

Det finns en svårighet i att vara fastighetsägare. Å ena sidan vill man hyra ut en lägenhet till reko personer, å andra sidan kan man heller inte kontrollera allting. Vad som försiggår bakom lyckta dörrar är var och ens ensak - du kan inte bara gå in och kontrollera vad som sker; varje människa har rätt till ett privatliv och varje hem är också att anse som en borg. Det kan således också finnas en risk att en hyresgäst exempelvis missbrukar narkotika.

Hur ska man då agera som fastighetsägare? Det finns några steg att ta. Det första ligger i att prata med hyresgästen i fråga och delge denne sina misstankar. Om det luktar marijuana i trapphuset så är det inte okej - hur lätt drogen i fråga ändå är. Det handlar om ett narkotikabrott. Och: om det skulle visa sig att problematiken kvarstår så kan man antingen som hyresvärd och fastighetsägare vräka personen i fråga.

Som sagt: det handlar om ett narkotikabrott och kriminell verksamhet är också ett skäl till varför någon skulle kunna vräkas. Detta sker då genom en skriftlig anmälan till Socialtjänsten och där sedermera Kronofogden avhyser personen i fråga från bostaden på ett givet datum - förutsatt att denne inte respekterat ditt beslut om vräkning.

Polisen kan du också tillkalla om du vill anmäla ett brott och få exempelvis då en misstanke om narkotikabrott bekräftad. Men, ett råd: se till att dina misstankar också blir bekräftade. Du kan inte godtyckligt vräka någon bara baserat på att du upplever en misstanke om narkotikamissbruk.

Att leva med en granne som missbrukar

Det finns fastighetsägare som agerar och anmäler misstänkta narkotikabrott. Men, det finns även de som sticker ner huvudet i sanden och som låtsas att det regnar. Det är något som påverkar de andra hyresgästerna.

Att bo som granne till en missbrukare kan innebära högljudda fester, det kan handla om bråk och det kan i övrigt handla om en otrygg miljö. Ett narkotikamissbruk ska finansieras också och det brukar tyvärr innebära stölder och inbrott: källarförråd bryts upp, saker försvinner och så vidare.

En hopplös situation som alltså endast kan lösas genom att fastighetsägaren tar tag i problemet och ser till att vräka personen i fråga. Visst, man kan ringa polisen och man kan ringa störningsjouren. Men, till syvende och sist så handlar det om att den person som äger fastigheten måste se till allas trygghet och därmed också agera om det handlar om problem som påverkar övriga hyresgäster.

Frågan är inte svart eller vit

Märk väl: vi anser inte att man ska vräka någon utan anledning. I första hand så handlar det om att erbjuda en hjälpande hand. Ge kontakter med olika föreningar, hitta en advokat och så vidare. Det är ofta trasiga personer som - genom en vräkning - säkerligen skulle hamna på gatan.

Därför är frågan heller inte helt svart eller vit. Man måste även förstå varför en fastighetsägare väljer att se åt ett annat håll - även om det naturligtvis är extremt svårt att göra det om man lever i samma trappuppgång och fastighet.

Läs mer om narkotkabrott här.

Att flytta till Eskilstuna för jobb

16 jan 2019

takläggareFunderar du på att flytta till Eskilstuna? Det är en relativt stor stad som erbjuder såväl lugn som puls. Dessutom finns närheten till Stockholm – bilvägen mellan Eskilstuna och huvudstaden är inte längre än ungefär en och en halv timme.

Som alltid när man ska flytta någonstans, och man inte gör det i tjänsten, behöver man se över arbetssituationen i staden. Eskilstuna är relativt stort (nästan 70 000 invånare) och erbjuder en varierad arbetsmarknad. Vi har tittat på de jobb som ligger ute nu för att se vad som erbjuds. Observera att underlaget vi tittar på är för litet för att dra några egentliga slutsatser. Syftet är endast att visa på variationen i Eskilstunas arbetsmarknad.

Kundtjänst

En stor bank letar efter en kundtjänstmedarbetare. Annonsen inleds med att fråga om läsaren ”studerar sitt första år på högskola” och letar efter ett extrajobb under studietiden. Anställningen är alltså en timanställning på högst 50 %. Som krav ställs det att man behöver vara flexibel, eftersom arbete även kommer att ske i Strängnäs. Vidare bör man vara beredd att, på kort varsel, kunna hoppa in om en kollega är sjuk.

Ett annat krav är att man är serviceminded. Vidare kräver de att man är noggrann, gör rätt för sig och att man har god känsla för att hantera människor. Meriter är att man läser sitt första år på högskolan, att man läser ekonomi eller liknande och att man har tidigare erfarenhet av kundservice.

Takläggare

En firma söker tre takläggare till verksamhet. De betonar att arbetet består främst av takläggning, men att även andra typer av uppdrag kan förekomma. De har inte som krav att man behöver ha erfarenhet som takläggare sedan tidigare, men betonar däremot att det är ett plus. Ett krav är dock att man ska b-körkort och inte vara höjdrädd, givet jobbets natur. De skriver också att de kan hjälpa och lära den sökande att bli en duktig takläggare, så länge viljan finns.

Säljare

Ett företag i Eskilstuna söker någon som är utåtriktad, positivt och har erfarenhet av kundvana att arbeta som säljare. Har man dessutom god telefon- samt datorerna och är lättlärd, är chansen stor att man är den person som företaget söker. Tjänsten omfattar heltid och består främst av att registrera kommande beställningar samt svara i telefon. Den sökande kommer att arbeta i ett team av innesäljare som hanterar kunders frågor gällande en order. Upplärning sker på plats. takläggareeskilstuna.nu är ett framgångsrikt företag i branscehn som ofta behöver ny personal. 

 

Arbetet som köksmontör

5 jan 2019

Ena dagen kanske du jobbar i Gävle. Andra dagen i Stockholm. Däremellan kan du behöva åka till ett lager för att hämta material att frakta ut till kunden. Arbetet som köksmontör är kort sagt rörligt, och det ställs krav på att man är flexibel som person. Vidare kommer ett stort ansvar, att man kan montera ett kök korrekt utifrån angivna ritningar. Det skall också normalt göras på en utsatt tid, som måste hållas. Här är en firma som har specialiserat sig på att montera köksmontörstockholm.se/

Bakgrund

Det finns inte enbart en väg att gå för den som vill bli köksmontör. Vanligt är dock att man har ett yrkesbevis som snickare. Det här ser arbetsgivare som mycket meriterande, och det är både lättare att få jobb samt en högre lön om man just innehar ett yrkesbevis.

Men det är givetvis inte bara yrkesbeviset i sig som är viktigt. Många arbetsgivare ställer krav på erfarenhet. Du kanske inte behöver ha erfarenhet just som köksmontör (även om det är meriterande), men om du har mer allmän erfarenhet som snickare kommer det att hjälpa mycket när du söker jobb som köksmontör sedan.

Vidare ställer många arbetsgivare krav på personlig lämplighet. Att man tycker om arbetet som köksmontör och att man har en vilja att utvecklas. Något annat som ofta är en förutsättning för att få ett jobb i branschen är att man har B-körkort, och ibland till och med egen bil. Körkort krävs för att själv kunna hämta material och köra ut det till kunden. Det här är viktigt för arbetsgivaren – om en köksmontör inte har körkort blir det betydligt mer omständligt att planera turer och arbetsdagarna generellt, då man inte kan arbeta ensam.

Undantaget kan vara om man arbetar som praktikant eller ”springpojke”, då man kan följa med någon som har ett B-körkort. Till och med i en stad som Stockholm eller Göteborg till exempel, som har väl utbyggt kollektivtrafiknät (i synnerhet Stockholm), blir det svårt att arbeta som köksmontör utan körkort.

Ett fysiskt jobb

Arbetet som köksmontör är fysiskt. Det här är något man bör lockas av, snarare än avskräckas. Dock finns det skäl att tänka på ergonomin. Många verksamma inom branschen har upplevt att de tidigt får belastningsskador, vilket kan ske just om man inte tänker på hur man arbetar. Innan man blir verksam i yrket bör man ha gedigna kunskaper i hur man använder verktyg, vilka arbetspositioner man bör hålla och hur man i allmänhet sliter på sin kropp så lite som det bara är möjligt.

Personliga egenskaper

Det finns en rad personliga egenskaper som är gynnsamma att ha. Om man inte har dem, är det kanske dags att börja utveckla dem. Till exempel följande:

  • En köksmontör måste vara noga. Om inte, väntar missnöjda kunder och merarbete.
  • Flexibilitet är mycket fördelaktigt. Ena dagen kanske du jobbar i Stockholm, andra dagen i Gävle och tredje dagen åter i Stockholm. Arbetet är ofta föränderligt.
  • Självgående. Ibland arbetar du ensam, och då bör du kunna fatta beslut och driva arbetet framåt på ett effektivt sätt.

Renovera taket regelbundet!

29 dec 2018

Vi kan inte nog påpeka det viktiga att alltid se över sitt tak. Det är ju taket som tar emot allt av nederbörd, av väder och vind. Det är taket som ska bära och skydda villan. Med tanke på allt det som taket ska klara av är det mycket viktigt att man renoverar och lagar taket regelbundet. Det måste göras, helst varje vinter, höst och vår. Och där emellan bör man som villaägare gå upp på taket och se över det. Det är även viktigt att gå upp på vinden och syna undertaket och materialet under yttertaket. 

Se över taket regelbundet innan det skadas

Taket är så pass känsligt att försäkringbolagen inte vill betala ut ersättning för dropp från taket. Därför är det alltid upp till villaägaren själv att hålla kollen på hur taket mår, om materialet håller för en säsong till, och att renovera och laga tak som är slitna. Alltför många väntar för länge på att renovera taket, om det sker, hinner vattnet tränga ner i väggar och innertak och skapa stora skador. Om så sker, krävs det alltid att man river ut det som är skadat och torkar ut materialet. Sedan måste man ersätta det skadade materialet. Allt sådant kräver stora resurser i anspråk.

Då är det faktiskt billigare att förekomma än att förekommas när det kommer till tak och renoveringar av tak. Hur länge tak håller beror på materialet som man har lagat taket av. Det kan vara allt från tegeltak, som ju egentligen håller tills det påverkas av nerfallna grenar, eller något hårt material. På samma sätt är det om taket till exempel är gjrot av betong. Är taket gjort av plåt, håller det i cirka 50-60 år. Är det av papp, bör man alltid ersätta det med nytt material vart 20:e år. Så beroende på materialet, bör man alltid renovera det regelbundet.

Se över underlaget, läkt och takstolar

Det är kanske inte så ofta man lägger om taket med nytt material, under sin livstid, om det inte är så att taket är lagt med papptak. Men i övrigt, händer det alltså inte så ofta att taket behöver lagas. Däremot bör du alltid se över underlaget, över takstolar och läkten. Det är sådant som kan ta skada mycket snabbare än yttertaket. Många tänker inte på underlaget, utan räknar endast med att yttertaket ska hålla. Behöver du hjälp med att syna underlaget, läkten och takstolarna, kan du anlita dessa.

Se över dina stammar

21 dec 2018

I Sverige förutsätter vi alla att vatten och avlopp bara ska fungera i all evighet, utan åtgärder. Men det förutsätter att man underhåller stammar och rör kontinuerligt, för att inte få obehagliga överraskningar i framtiden. Det kan bli en kostsam och tråkig lärdom som man inte vill göra om. Det är aldrig ett bra tillfälle att få stopp eller andra problem. Faktum är att avloppen i våra fastigheter får utstå massor varje dag. Många stammar och rör har många år på nacken och dåligt genomgångna och spolade. 

Kontrollera rören i fastigheten

Det enda sättet att se över stammar och rör i en fastighet är att boka en rörinspektion av en auktoriserad och seriöst företag som arbetar med vatten och avlopp. De går noga igenom samtliga rör och stammar i fastigheten och föreslår passande åtgärder. Man går då in med en kamera i rören och kontrollerar stutusen, och kan se rotangrepp, smuts och avlagringar och eventuella nedspolade föremål som kommer att ge problem framöver. Det kommer att spara mycket pengar att upptäcka tidigt och slippa kommande akuta stopp med en dyr jourutryckning som följd.

Hur märker man själv när det är problem?

När det upptäckts problem efter en rörinspektion som behöver åtgärdas eller om du själv upptäckt brister finns det olika lösningar. En vanligt sätt man märker att det är något fel på rören är när avrinningen är långsam och/eller att det bubblar i diskhoar eller handfat i huset. Dålig lukt och stopp i avlopp är ett akut tecken som inte bör ignoreras, då det kan bli allvarliga problem om dessa inte löses omgående. Det är såklart en förutsättning att problemen föreligger i fler än en lägenhet, då det snarare är ett lokalt stopp. 

Förebyggande åtgärder

Ett väldigt effektivt att undvika framtida problem är att göra en så kallad stamspolning. Många företag är specialiserade på detta. Man använder sig av en maskin som med hjälp av högtryck effektivt spolar rent rören och stammarna invändigt. Det rekommendes att man gör en stamspolning vart fjärde år.

Detta är en enkel försäkring för framtiden och förlänger rörens livslängd avsevärt. Eventuella fastnade föremål spolas bort och all smuts och avlagringar försvinner. Arbetet startas i huvudledningen och sedan lägenhet för lägenhet med start på bottenvåningen.

Vad görs när problem redan uppstått?

När fastighetsägaren upptäckt att det fastnat föremål i rören, görs en rörrensning eller stamspolning. Vid utbredd dålig lukt behöver anledningen utredas, med passande åtgärd. Hittas inga fel och brister görs en så kallas luktsanering, där med kemisk hjälp lukten avlägsnas effektivt. Om stammarna har sådana problem att de behöver bytas finns det ett ibland ett alternativ som heter relining, som innebär att man sätter dit ett skyddande innanrör istället för ett stambyte. Ett betydligt billigare och smidigare sätt än att byta stammar. När stora beläggningar och rostangrepp kan dessa tas bort med kättingverktyg genom en så kallad fräsning. 

Bra knep för ordning på arbetsplatsen

15 dec 2018

Tänk vad viktigt det är att hålla ordning och reda på den egna arbetsplatsen. Utan någon riktig ordning blir det till sist svårt att veta vad det är man gör och vad man ska göra och vad man har gjort. Har man många olika ledningar som ska kopplas till ett elskåp, eller till olika rum, eller till flera olika system kan det till sist bli olidligt rörigt. Som tur är finns det sätt att hålla reda på vart de olika ledningarna och kablarna ska. Egentligen är det ju upp till dig själv att kanske skapa din egen ordning på lednignarna och kablarna. Men om du itne har fantasin att göra det på egen hand, finns det system som du kan skaffa dig.

Utnyttja Partex till din ordning och reda

Förr i tiden skrev man för hand på varje kabel och ledning vart de skulle ledas eller läggas. Numera finns det andra system för detta. Du kan märka ledningarna och kablarna med Partex. Det innebär i princip att du lägger in en order på företagets hemsida, som säljer Partex. Med Partex får du en märkning som har hjälpt andra med samma behov av ordning som du. Varför uppfinna samma hjul om och om igen? Istället kan man utnyttja möjligheten som andra redan har kämpat med och som de har tagit fram och som fungerar för dem.

Det går mycket snabbt få märkningen

Det tar inte lång tid från att du har gjort en beställning tills du får din märkning som du önskar på dina ledningar och kablar. I princip får man varorna märkta nästa dag. Och en sådan beställning kan man göra via hemsidan där man skriver vad det är för märkning som man behöver och vill ha. Man kan även faxa in en sådan beställning, eller skriva e-post. Det viktiga är att beställningen är skriven och inte över telefon, då missförstånd lätt kan ske. Skriver du din order och beställning, förstår de på företaget vad det är som du önskar dig. Då är det möjligt för dem att tyda det som du önskar dig. Det finns personal som mycket väl förstår vad de olika märkningarna innebär och förstår vad det är för slags arbete det är som du ska göra. Partex säljs i Sverige och det är lätt att komma i kontakt med dem. De är öppna för att prata med dig och kan tillmötesgå dina önskemål och förstår vad ditt arbete går ut på.

Behöver du renovera ditt badrum i Solna?

7 dec 2018

Om du är i stort behov av att renovera ditt badrum, kanske du vill kika på vilka badrumstrender som finns för i år. När det komemr till badrum och vilka praktiska uppfinningar som finns, brukar de föra utveckligen framåt, knappast bakåt. Då brukar lösningarna bli bättre. Här tar vi upp några fiffiga lösningar, som inte bara är snygga men som gör livet i våra badrum bättre och mer praktiska. Om du funderar på att renovera badrummet och vill förnya och utnyttja ytorna i badrummet mer, kan du fortsätta läsa här.

1. Hårfällan i duschen

Vem har inte svurit över hårtussar i duschen? Eller i golvbrunnen? Det går att slippa detta otyg, varje gång som man duschar, genom att enkelt montera in en hårfälla i Duschen, i golvbrunnen och i handfatet. När du väl har duschat, eller när du har rengjrot golvet i badrummet, är det enkelt att bara avlägsna golvbrunnen och duschgolvet från hårtussarna.

2. Golvbrunn intill väggen

En nyhet som är bra för bdåe utseende och funktion är att placera golvbrunnen invid väggen istället för under badkar, eller var det nu är man placerar det. Har man golvbrunnen invid väggen, får man ett bättre flöda på det som fska rinna ner i golvbrunnen. Dessutom är det snyggare, och det blir lättare att lägga golvet i rätt lutning mot golvbrunnen.

3. Toalettstol i väggen

De moderna toalettstolarna är fästa iväggarna och detta för att lättare kommer åt under toalettstolen, och rengöra udner dem. För rengöringens och för den praktiska ordningens skull är det bästa konstruktionen att fästa den i väggen i stället för i golvet.

4. Badkar nerfällt i golvet

De moderna badkaren kan du sänka ner i golvet, vilket gör det mer praktiskt än att ha karet ovanför golvet. Du slipler lyfta på benen och du slipper momentet med krökta ryggar när du ska rengöra det.

5. Badhanddukstorkare

Handdukstorkare som utnyttjar varmvattenledningarna är en mycket bra uppfinning. I stället för att installera handdukstorkaren med egen el, är det lika bra att monterade handdukstorkare som använder det varmvatten som ändå ska färdas genom rör än att installera extra el bara för att handdukarna ska torka snabbare.

Om du vill ha dessa funktioner och behöver renovera badrummet, välj en hantverkarfirma som gör jobebt åt dig. Bor du i Solna kan du behöva välja någon av alla de 4-5000 hantverkare som finns i Stockholm. Om du behöver en hantverkare med gedigen erfarenhet, noggrannhet, pålitilighet och som ger nöjd-kund-garanti ska du fortsätta läsa på: http://www.badrumsrenoveringsolna.nu.

Hur många plan vill du ha på villan?

27 nov 2018

Funderar du på olika alternativ som du har för att köpa dig en villa? Den som har letat länge och kanske har gett upp, då du kanske inte har hittat det där drömhuset som du så länge har längtat efter, kan få sina önskemål uppfyllda genom att bygga just det slags hus som du drömmer om. Om du beställer ett modulhus får du chansen att bestämma allt det som du önskar dig; hur många plan du vill ha, hur stora och hur många rum som du vill ha och vilka ytor som du vill lägga på badrum, kök, vardagsrum och sovrum. Du bestämmer vilka byggmaterial och färger. Du bestämmer vilket utseende som du önskar dig på fönster, dörrar och fasad och tak.

Från Floods Trähus får du det drömhem du alltid velat ha

Du bestämmer vilken slags husgrund som du vill ha. Om det är så att du redan äger en tomt, bestämmer du på vilka sätt som du bäst vill ta tillvara den tomten. Då kan du bstämma i vilka väderstreck som du vill ha dina rum i huset. Du kanske vill ha morgonsol i köket och kvällssol i vardagsrummet? Du kanske vill ha morgonsol på balkongen och kvällssol på altanen? Då är det du som bestämmer hur det kommer att bli. Beställer du ditt drömhem från Floods Trähus, en hustillverkare i Stockholm, kan du bestämma allt sådant. 

Varför inte anlita ett hus från Floods Trähus?

Du bestämmer vilka tillbehör som du önskar dig till ditt hus från Floods Trähus; vill du ha garage, bastu, balkong och altan? Vill du ha spröjsade fönster, eller större panorama fönster? Vill du ha dubbla dörrpar? Endel vill ha ett hus som är byggt i sekelskiftesstil, andra vill ha ett trähus byggt i funkisstil. Är du osäker på hur du ska bygga ditt hus kan du alltid rådfråga Floods Trähus, då de har arkitekter som de alltid rådfrågar, just för att om du önskar dig något med ditt hus, ska det alltid vara säkert att bygga. Endast en arkitekt vet vilka konstruktioner som är genomförbara och som är tillräcklgit säkra för att kunna bygga ett sådant hus.

Om det är i Stockholmstrakten eller om det är i Uppsala som du önskar uppföra ditt drömhem är just Floods Trähus det företag som du bör anlita för det husbygget. Här kan du läsa mer om det byggföretaget som erbjuder hustillverkning i Stockholm på: https://www.floodstra.com.

Viktigt med markarbete när man bygger nytt

16 nov 2018

Alla som någon gång har byggt ett hus vet hur viktigt markarbetet är. Ingen som bygger ett hus skulle drömma om att fuska med markarbetet. Ju större hus, desto större grund och ju högre hus, desto djupare måste man gräva för att förbereda marken för fastigheten. Här gäller det att inte hasta fram något som inte håller, inte slarva när man ska bygga för framtiden. Även om det är ett stort arbete att gräva, schakta, dra kablar och rör och gjuta grund, måste det göras på bästa sätt och hellre låta det ta den tid det tar än fuska med arbetet. Skulle man göra så och sedan får problem med grunden är det för sent att åtgärda när allt redan är på plast.

I Sverige brukar vi inte ha fuskbyggen

I Sverige har vi en gedigen tradition av att bygga hållbart. Vi har en tradition att bygga med kvalitet, och att göra saker och ting ordentligt från början. Vi har myndigheter griper in om motsatsen skulle kunna bevisas. Här finns omfattande krav på att bygga enligt reglerna. Om inte kan bostäderna bedömas som obeboeliga. Det vill ingen. Det kostar ofantligt mycket att bygga och ingen vill ha bostäder som ingen får eller vill köpa.

Markarbete kräver stora maskiner

Vad är det då för slags markarbete som ska till innan man kan bygga nytt? Man behöver jämna mark som ska förberedas för bostadsbygge. Klippor och stenar måste avlägsnas och sprängas. Vägar, gångbanor och innergård eller trädgård måste byggas. Till det krävs det stora maskiner; gräskopor, hjullastare och lastbilar, schaktbilar och andra maskiner. Och inte bara det utan även kompetent personal och förare som kan hantera dessa stora maskiner på rätt sätt.

Stora maskiner kräver kompetenta förare

Ska man dränera kring sin fastighet behöver man även ordentliga maskiner och grävare som kan hantera dem utan att skada omgivningen som ska bearbetas. Är man inte van vid att gräva kan man åstadkomma stora skador. 

Andra gånger kanske man vill bearbeta den egna tomten. Då kan man kräva sprängare som kan ta bort stora stenar och få till grus som man kan använda till den egna trädgården. Marksten kan vara ganska kostsamt. Då kan en sprängning ge en det slags grus som man kanske vill göra till en uppfart, gångbana eller som man vill anlägga en terass, altan, eller en pool till den egna trädgården. Om du vill anlita kompetent personal till alla slags stora maskiner för markarbete i Stockholm kan du fortsätta läsa här: http://www.markarbetenstockholm.nu.

Varför renovera fönster?

7 nov 2018

Vad skulle få dig fönsteratt göra en fönsterrenovering? Bättre ekonomi, bättre inomhusmiljö eller för att det är bättre för miljön? Eller något annat? Det finns flera fördelar med att renovera fönster. Här presenteras de fördelar som ett renoveringsföretag i Uppsala väljer att lyfta fram på sin hemsida.

För att det är lönsamt

De flesta som funderar på att göra en fönsterrenovering gör detta för att spara pengar. Man byter ut gamla fönster som släpper in en hel del kyla mot bättre isolerade varianter. Det kan exempelvis vara treglasfönster eller fönster med en gas mellan skivorna som därmed mycket tydligt håller värmen inne i huset.

Men det behöver inte alltid ske ett byte av fönster. Det kan räcka med en fönsterrenovering där delar av fönstret byts ut helt efter behov. På riktigt gamla bostäder måste ofta varje fönster specialanpassas eftersom de inte är byggda med några standardmått.

Hur lönsamt är det då? Det är omöjligt att svara på utan en offert. Detta företag erbjuder gratis offerter så länge som kunden bor inom Uppsala. Detta är även relativt vanligt dvs. att företagen åker till de eventuella kunderna och besiktar huset. De kan därmed tydligt säga vilka fönster som bör köpas in eller om enbart en fönsterrenovering rekommenderas.

Utifrån det kan man sedan räkna på om det är lönsamt eller inte. Detta framförallt utifrån vad det kostar att värma upp bostaden idag och hur mycket detta skulle ändras med bättre fönster.

För att det är bättre för miljön

Att byta fönster kan vara bättre för miljön. Detta utifrån att mindre energimängd går åt vid uppvärmningen. Men det bästa för miljön är inte fönsterbyte – utan fönsterrenovering. Då går det åt betydligt mindre material och man tar vara på de fönster som redan finns. Genom att ta hand om de produkter vi redan har kan påverkan på miljön förbättras avsevärt. Återvinning och renovering bör premieras så långt det går.

Visserligen kan en renovering ta längre tid än ett fönsterbyte men samtidigt får man 30 % rabatt på all arbetskostnad. Däremot ges ju inte någon rabatt via ROT för de produkter som köps in dvs. fönster i detta fall.

Fler fördelar?

Självklart kan det finnas fler fördelar än dessa med en fönsterrenovering. På vissa liknande listor nämns exempelvis att man ”gynnar det lokala näringslivet” och att man ”bevarar sina fönsters skönhet”. Eftersom branschfolk bör vara mest insatta i ämnet har bara punkter tagits upp från ett slumpmässigt valt fönsterföretag i Uppsala som tydligt valt att presentera fördelar på dess startsida.

Täpp till alla delar på tak

7 nov 2018

Som fastighetsägare är det definitivt bråda dagar just under den säsong som vi har just nu. Inför höst och vinter gäller det att se över fastigheten när det kommer till att se över isoleringen av tak och hus. Hur ser isoleringen ut på taket? Finns det isolering mellan tak och skorsten, mellan tak och vindskivor, mellan tak och stuprör och mellan tak och hängrännor? Om det inte finns är risken verkligen överhängande att det blir omfattande skador på fastigheten i form av vatten- och fuktskador. Får man fuktskador på hus, är det bara att riva bort allt som har drabbats av fukten och sedan måste man bygga med nytt och fräscht byggmaterial. Skulle det vilja sig så illa att det skulle nå huskonstruktionen, kan hela fastigheten dömas ut som obeboeligt. Så en fuktskada vill man inte ha.

Anlita plåtslagare som ser över isolering mellan takets olika delar

Det är ingen dum idé att anltia en plåtslagare som du skickar upp på taket och ser över alla de olika delar som finns på taket; isoleringen mellan taket och skorstenen, mellan taket och vindskivorna, mellan taket och hängrännor och stuprör. Dessutom är det en god idé att be plåtslagaren att se över isoleringen mellan fönster, fönsterbleck och fasaden när plåtslagaren ändå är och ser över isoleringen av fastigheten. Det som en plåtslagar kan göra (det gäller ju inte alla plåtslagare generellt utan endast de som arbetar med detta) är att hon, eller han, kan skräddarsy just det slags skydd som du behöver för att isolera din fastighet.

Skaffa det bästa tänkbara skyddet för ditt hus

Om du kan få skräddarsytt skydd för din fastighet är det bland det bästa tänkbara skydd som du bara kan få. En plåtslagare kan då inspektera alla delar av fastigheten och ta hänsyn till vad just din fastighet behöver coh erbjuda en helhetslösning som är anpassad just för din fastighet. Plåt är dessutom det bästa tänkbara material som du kan använda för isolering och som håller tätt mot fasaden och taket. Som du säkert förstår är det ju inte alla plåtslagare som direkt arbetar med plåt på detta sätt. Det gäller att anlita just den plåtslagare som har erfarenhet och arbetar med specifikt detta och som tänker i rätta banor. Det du som fastighetsägare behöver är en hantverkare som kan arbeta med plåt så att det isolerar fastigheten på bästa tänkbara sätt.

Här kna du läsa mer om hur du kan anlita plåtslagare i Stockholm på: plåtslagarestockholm.nu.

← Äldre inlägg

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?