Bygg en stark grund för ditt företag med ett professionellt aktieägaravtal

När du delar ägandeskapet av ditt företag med en eller flera partners är det avgörande att upprätta ett aktieägaravtal. Genom att anlita expertis inom bolagsrätt kan du undvika potentiella konflikter och säkerställa en framgångsrik verksamhet.

Efter flera års utveckling av din tekniska innovation är det äntligen dags att ta steget och dra nytta av din idé. Det finns dock hinder som står i vägen, inklusive bristande kapital och en brist på affärsutvecklingserfarenhet. Genom en bekant får du kontakt med en potentiell partner som inte bara har tillgång till kapital, utan även omfattande erfarenhet av internationell verksamhet.

Den tilltänkta partnern presenterar sig som en affärsängel med gedigen förmögenhet som han har byggt upp genom sitt arbete som företagsledare i ett börsnoterat företag. Han har till och med köpt aktier genom att ta lån. Dessutom köptes bolaget upp av ett utländskt företag till ett betydligt högre värde än vad aktierna var värda vid den aktuella börskursen.

Aktieägaravtal – Fördela ansvar och skydda dina intressen

När kompanjoner startar ett bolag med ojämlika förutsättningar uppstår ofta konflikter längre fram. Medan du besitter kunskapen saknar du kapital, medan din kompanjon har obegränsade ekonomiska resurser men saknar branschkunskap. Ditt mål är att utveckla dina tekniska idéer och bygga ett företag för framtiden. Dessutom planerar du att aktivt delta i bolagets arbete fram till din pension och kanske till och med längre.

Det finns en risk att om bolaget behöver ytterligare kapital i framtiden kommer din partner att vara villig att genomföra en nyemission av aktier, men möjligen till ett högt pris för dig. Detta kan leda till att din andel i röst- och kapitalinnehavet försvagas successivt. Genom att ta hjälp av en specialist vid utformande av aktieägaravtal kan du undvika potentiella konflikter och säkerställa en mer balanserad fördelning av ansvar och vinster.

23 Jul 2023

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?