Rökluckor som kan rädda liv

Rökluckor finns till för att släppa ut rök vid en eventuell brand. Eftersom röken är det farligaste vid brand är det viktigt att fungerande rökluckor finns.

Alla har sett rökluckorna som sitter utplacerade kring de allra flesta fastigheter. Ofta är de märkta med skyltar som säger att de inte får blockeras. Anledningen till detta är nog uppenbar egentligen, men det betyder att man inte sätter utemöblerna eller innebandymålet över rökluckan heller.

Rökluckans funktion är att släppa ut farlig rök vid en eventuell brand. Att de flesta dödsfall i samband med brand är att offren kvävts av röken snarare än att de har bränts av elden, säger väl egentligen allt. Har man utrustat fastigheten med en röklucka som släpper ut den farliga röken, har man också ökat chanserna att överleva i branden.

Välfungerande rökluckor viktigt hos alla fastigheter

Behöver man rökluckor till fastigheten går det alldeles utmärkt att beställa en installation av detta hos en välsorterad leverantör. Vilken sorts röklucka man behöver kan vara svårt att veta på rak arm och därför rekommenderas att man kontaktar leverantören om man är osäker så att de kan komma med rätt råd om vilken sorts röklucka som passar till just er fastighet.

Välfungerande rökluckor är viktiga komponenter i ett bra brandskydd och varje fastighetsägare bör se till att det finns rökluckor till fastigheterna som inte är blockerade. Ta kontakt med dem som levererar kvalitativa rökluckor i er kommun och rådfråga dem om vilken sorts lucka som passar er bäst.

24 May 2023

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?