Redovisningsbyrå i Stockholm tar hand om bokföring

Om du tänker starta företag, är det en klok idé att lägga ut löpande bokföring och annan administration på en professionell redovisningsbyrå i Stockholm.

Den som ska starta eget företag ska givetvis vara rädd om sitt kapital och inte lägga pengar på onödiga saker. Men det är lika viktigt att inte slösa bort sin tid på sådant som andra kan göra bättre. Det är inte ovanligt att en ny företagare tycker sig kunna fixa bokföring på egen hand.

En professionell redovisningsbyrå sköter inte bara bokföring. Myndigheter som Skatteverket och Bolagsverket kräver att en rad uppgifter kommer in korrekt och i rätt tid. Moms och sociala avgifter ska inte bara deklareras utan även betalas in i tid. Och i ett aktiebolag ska en årsredovisning upprättas och skickas in.

Redovisningsbyrå i Stockholm upprättar periodbokslut

Du har startat en egen firma tillsammans med en kompanjon. Ni är båda först och främst tekniker och marknadsförare. Ekonomisk redovisning är inget ni tidigare sysslat med. Framförallt har ni aldrig intresserat er för debet och kredit. Men efter varje månads slut vill ni veta vilket resultat ni uppnått.

För att få en rättvisande bild i ett månadsbokslut är det viktigt att intäkter och kostnader periodiseras korrekt. Om inte det görs blir redovisningen helt missvisande och ger föga upplysning för dig som delägare. En professionell redovisningsbyrå har känsla för sådant och vet vilka kostnadsslag som brukar trassla till ett bokslut. Vanligtvis handlar det om kostnader som är förutbetalda och intäkter för leveranser som skett vid ett månadsskifte.

31 Jul 2023

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?