Rollen av dörrautomatik i Stockholm

Funderar du nån gång över dörrautomatik och vart det kunde lett om du hunnit igenom innan dörren i Stockholm stängdes för dig? Gör inte det. Följ ödet.

Filmen ”Sliding Doors” från 1998 bygger på hur lite det ofta är som avgör vilken väg händelser tar. Visst gör man massvis med medvetna val livet igenom. Men förmodligen ännu mera ofta är det ödet som avgör, eller slumpen om man så vill. I filmen visas detta genom två parallella händelseförlopp — ett där huvudkaraktären hinner med ett tåg innan dörrarna går igen, och ett där hon inte gör det.

Tänk dig att en dörr i Stockholm glider igen genom dörrautomatik. Antingen hinner du igenom innan den stängs, eller också gör du det inte. Vilket det blir kan avgöra om du träffar din blivande make eller inte. Och därmed också om era gemensamma barn någonsin kommer till världen.

Dörrautomatik öppnar eller stänger vägar

Det skulle förstås vara helt omöjligt att leva ett liv där man ständigt skulle kalkylera konsekvenserna av varenda liten handling man genomför. Dessutom skulle det inte fungera eftersom man aldrig kan veta vad som skulle hända om man valde, eller tvingades välja, ett annat handlingssätt.

Nej, i praktiken är det nog bara att låta dörrautomatiken ha sin gång och inte grubbla över vad som hade kunnat vara. Men visst hade det varit spännande om man, liksom i filmen, hade kunnat få reda på den alternativa väg ens liv kunde tagit om man hunnit igenom, eller inte hunnit igenom, den självstängande dörren.

Ta reda på mer kring dörrautomatik på denna sida: dörrautomatikstockholm.se

2 May 2023

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?