Anlita arkitekt för bästa renoveringen

Är du fastighetsägare? Jag antar att svaret är ganska givet. Många fastighetsägare läser och följer denna blogg. Är man fastighetsägare har man stort ansvar. Dels är det ansvar för driften som tillfaller fastighetsägarens ansvar. Dels är det renoveringar och förnyelser av hyresgästernas bostäder. Den som ska göra renoveringar och framför allt som planerar för dem, bör anlita en arkitekt för att planera renoveringarna. En arkitekt har en annan möjlighet att se konsekvenserna av en förändring.

Vill du göra en större förändring? Kanske förbättra bostädernas utseende? Kanske du vill förändra bostädernas fasad? Bygga balkonger, eller altaner? Då är det en arkitekt som du ska anlita innan du genomför bygget. Dels behövs bygglov, vilket en arkitekt kan göra åt dig, men framför allt ska arkitekten förutsäga vilka konsekvenserna kommer att bli av den renovering som du planerar. 

Ska du bygga nytt?

Är du som fastighetsägare intresserad av att utöka ditt fastighetsbestånd? Då ska du definitivt anlita en arkitekt. Det är inte bara att sätta upp nya bostäder, även om det kanske ska gå fort. Det byggs som aldrig förr i landets storstäder. Mest för att avhjälpa bostadsbristen. Det är en bransch som behöver balanseras på så sätt att efterfrågan och tillgången måste anpassas efter verkligheten.

En arkitekt kan här anpassa bostäderna efter terrängen, göra dem unika. Sätta sin prägel på bostäderna. Varför inte utlysa en arkitekttävling för att få den bästa arkitekten till ditt husbygge? Det är många arkitekter som vill göra avtryck på stadsbilden. Även flerfamiljshus kan vara unika och arkitektritade. Här kan du som fastighetsägare påverka områdets status genom att låta bygga snygga och tilltalande bostäder.

 

Hus och fastigheter som är attraktiva

Genom att låta bygga arkitektritade hus och bostäder gör man bostadsområdet mer attraktivt. Att göra ett område attraktivt är viktigt för att motverka segregationen. Många bostadsområden som inte har satsade bostäder drar till sig flyktingar och invandrare, med låga inkomster. Bygger man attraktiva bostäder är chanserna större att folk från olika skikt och ekonomiska möjligheter väljer att bosätta sig i de områdena. Det är viktigt för att motverka segregationen i stora städer.

Områden som i de norra förorterna i Stockholm har ett så ensidig befolkning är ett stort bekymmer. Det bästa vore att husen kunde dra till sig bostadsinnevånare av olika bakgrund, men som bostäderna ser ut i dagsläget lär de inte dra till sig människor med annan bakgrund än flyktingar och invandrare med låg socioekonomisk status. Så du som är fastighetsägare bör bygga så attraktiva hus som möjligt. Läs här om du är intresserad av mer information.

23 Dec 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?