Anlita skötsel och underhåll av ett företag

Som fastighetsägare är det viktigt att ta hand om den fastighet som inrymmer hyresgäster, oberoende om det handlar om boenden, eller företag som hyr in sig i fastigheten. Båda har sina krav när det kommer till underhåll och service när det kommer till droppande kranar, rinnande duschar och golvbrunnar som har stopp, eller när det kommer till att få väggar tapetserade som man önskar, få omskötta fönster som inte dra och så vidare.

Är man inget reparatörsämne kan man hyra en sådan

Är man själv som fastighetsägare med tummen i handen, kan man anlita folk som är duktiga på att både måla, tapetsera, skruva element och byta ut fönster. Efter några år börjar ett kontor få gula lister och tråkiga tapeter. Då behöver man renovera så att fastigheten underhålls. Även när det kommer till fastigheten i stort och när det kommer till gemensamma utrymmen som trapphus, är det viktigt att hålla det på en bra nivå. Har man företag som hyr in sig i någon del i fastigheten bör man underhålla de utrymmena för att kunna ta en ordentlig hyra. Kan man inte själv måla och tapetsera om bör man alltså anlita ett företag som kan ta hand om sådant åt en.

Så hittar du fastighetsvärd som du kan anställa 

Hur hittar man då målare, tapetserare och VVS-hantverkare? Bestämmer du dig för att själv anställa sådan personal, kan du alltid börja med att annonsera efter folk att anställa. Du kan fråga på Arbetsförmedlingen om det finns arbetssökande som kan tänkas vilja ha jobb. När du väl har fått förslag på några som ser bra ut, är det bara att kontrollera deras referenser. Sedan intervjua dem och sedan anställa dem som du tycker verkar bäst.

...eller så anlitar du ett företag som tar hand om allt

Vill du inte ta något arbetsgivaransvar för dem, kan du anlita ett företag som antingen hyr ut, eller som tar på sig uppdrag som du ger företaget. Då kan det handla om ett företag som tar på sig ett uppdrag att sköta om reparationer och renoveringar av en fastighet på löpande basis. Då kan du, istället för att betala arbetsgivaravgift och lön för tjänsterna, betala för tjänsterna som en kostnad i stället för som arbetsgivare. För ditt eget företag är det bättre med en kostnad än en post som arbetsgivare.

Det finns möjlighet att överlåta skötseln av fastigheterna i olika grad. Vill man bara ta hand om en del av det, kan man det. Kan man tänka sig att ta hand om det ekonomiska själv, kan man även göra så. Är man inte intresserad va den praktiska biten av underhållet  måste man inte ta hand om det.

12 May 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?