Är du i behov av en mögelsanering?

Att ett hus blir angripet av mögel sker ofta som en följd av att det finns fuktskador eller att det är för hög luftfuktighet i det utrymme/rum där möglet syns. Mögel trivs utmärkt, växer och frodas i fuktiga miljöer och även om du inte ser mögel – vilket du naturligtvis också kan göra – så kan du säkerligen använd andra sinnen för att upptäcka ett angrepp. dem fräna doften är ett säkert sätt. Håller du dessutom utkik efter exempelvis bubblor i tapeten, under mattan på golvet eller att det börjar synas fuktfläckar på vissa områden så är det förmodligen så att mögel finns där. 

Vanliga områden där mögel kan finnas handlar alltså om fuktiga ställen – vi har naturligtvis kök- och badrum som tydliga exempel på sådana. Även källaren brukar vara vanligt; liksom krypgrund och vind. Det senare området är intressant då många negligerar ett mögelangrepp just på vinden. Tidigare råd och rön har nämligen sagt att ett mögelangrepp på vinden inte är skadligt – nya rekommendationer visar dock på motsatsen och ett bevis på detta är att Boverket stark rekommenderar åtgärder i form av en mögelsanering även då det kommer till vinden. 

Gör en orentlig sanering

Vad innebär då en mögelsanering? Vi kan säga att du bor i ett hus i Stockholm där du upptäcker mögel i skåpet under din diskho. Synligt mögel som måste tas bort. Många tror att en mögelsanering i ett sådant fall kan innebära att du antingen skrapar bort möglet eller tar bort – byter ut – det material som är angripet. 

Faktum är dock att sådana hemmasnickrade metoder inom mögelsanering enbart fungerar för stunden och att problematiken – på sikt – riskerar att bli värre. Skrapar du bort mögel så sprids sporerna runt i rummet och kan få fäste även på andra områden. En mögelsanering bör alltid utföras av en på området specialiserad firma och detta för att effekten ska bli hållbar och att ni ska kunna leva utan problem i ert hus i Stockholm även i framtiden. 

Mögelsanering i flera steg

Vi kan ge exempel på hur en mögelsanering kan te sig om du anlitar ett företag i Stockholm. Några steg som på ett bättre sätt förklarar hur man går tillväga och vad som skiljer mot den slipning/skrapning vi nämnde ovan. Läs mer här om mögelsanering i Stockholm på: mögelsaneringstockholm.nu.

Steg ett – undersökning. Företaget undersöker hur pass drabbat ditt hus är. man gör detta genom känsliga instrument som bland annat mäter luftfuktighet och som kan se hur mycket mögel som finns. 

Steg två – åtgärder. En mögelsanering kan innebära att man använder sig av ett ämne vid namn Natriumhypoklorit som appliceras på/i rummet. Detta är extremt starkt och de anställda måste därför använda sig av skyddsutrustning för både händer, kropp och andningsorgan. Efteråt kan du säkerligen känna igen doften som påminner om en nystädad simhall. 

Steg tre – uppföljning: Företaget återkommer för att genomföra kontroller och följer upp sin mögelsanering med hjälp av exempelvis UV-lampor. Här kan du även följa upp själv genom att titta, lukta och hålla utkik efter andra varningssignaler. 

En mögelsanering är dock inte färdig enbart för att möglet försvunnit. Lika viktigt är att det inte uppkommer i framtiden. Här kan företaget använda sig av avfuktning som en metod och man kan komma med goda råd gällande hur ett uppdaterat ventilationssystem skulle kunna rädda er från framtida mögelangrepp. I vissa fall så sker även en kombination där man dels fuktar av och dels byter ut skadat material. I synnerhet om det gäller plywood och masonit så är detta vanligt.

26 Feb 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?