Är du i behov av markarbeten

När man stor inför byggprojekt är det utterst viktigt att inte slarva med markarbetet. Detta för att inte grunden är stabil och säker att bygga på. Marken kan se ok ut på ytan med man måste låta en expert undersöka marken noga.

Anlita byggfirma för markarbetet

Markarbete är inget vem som helst ska ge sig på. Det kräver kunskap, erfarenhet och tunga maskiner. Och om man slarvar med det kan man få stora problem framöver. Det är aldrig ett alternativ att anlita svartarbetare. Risken är helt enkelt för stor att arbetet inte blir korrekt utfört och försäkringsbolagen kommer inte att godkänna arbetet och då gäller inte försäkringen vid framtida problem. Det är också stor risk att bli lurad.

Var noga med att anlita en kunnig och pålitlig partner med rätt erfarenhet av markarbeten i Stockholm. I städer står husen tätt och det ställer höga krav på korrekta markarbeten för att få bort till regnvatten på ett korrekt sätt. Man måste alltid ta hänsyn till lokala förutsättningar och fokusera på stabilitet. 

Mark- och anläggningsarbeten

Vi alla slags byggen och renoveringar av olika slags byggnader, oavsett storlek, så måste man utföra markarbeten enligt konstens alla regler för atti nte få problem i framtiden. 

När man förbereder inför husgrunder och andra projekt är det vanligt att man behöver frakta undan massor som ligger på fel plats och schackta marken plan och stabil för att kunna gjuta en betonggrund.

Man behöver också omfattande grävarbeten för rörläggning för bland annat vatten, avlopp. el och fiber.  I många fall måste man dränera bort vatten för att få en fastare grund att bygga på. 

När det gäller vägar och gång- och körbanor kring till exempel uppfarter, hus och garage gäller det att nogra dränera bort vatten för att inte drabbas av frostsprängning eller att det instabilt när det regnar kraftigt.

Dränering

När man undersöker marken på platsen där man har tänkt bygga är det inte ovanligt att man finner stora vattenmängder. Och måste ordnas för att kunna bygga säkert på platsen. Detta göra genom att gräva med grävmaskin och seda leda bort överflödigt vatten. Det ger marken hårdare och mer stabil att bygga på. Det ger också ett skydd åt bygganden mot fukt- och vattenskador i framtiden.

Finplanering

När markarbetet är klart under ytan är det dags för gjutning, asfaltering eller stenläggning. Har man gjort en bra grund har man alla förutsätttningar för att resultatet ska bli perfekt. 

30 Jun 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?