Asfaltering för BRF:er

En BRF är ju ekonomiskt ansvarig för hela fastigheten, för tomten som hör till fastigheten, för att renovera fasad tak, stammar och planera innergård till exempel. Det finns en hel del som BRF:en kan göra med sin innergård. Finns det barn (vilket det oftast gör) som bor i BRF:en fastighet, är det så klart viktigt att bygga lekplats där barnen kan vara ute och leka på. För de minsta räcker det med en sandlåda, och en liten lekstuga, några gungor och en rutchkana. För större barn kan man skaffa en lekställning, då barnen kan klättra, hoppa och gunga. De kanske vill ha större utmaningar så att de kan krypa, klättra, hoppa och spela boll. 

En innergård för de vuxna

Vuxna vill oftast kunna sitta utomhus och grilla, äta mat och bara umgås utomhus. Till det krävs då att man bygger med matbord, bänkar, grillar och andra utemöbler. Kanske bygger man några av borden och bänkarna under tak. Man kanske planerar att odla gräsmatta, blommor och fina växter. Kanske vill man ha ett träd på innergården, en gran som kan kläs till julen och en liten damm, med ankor och fågelbad. För dem som har bil, är det viktigt att bereda möjlighet att parkera i närheten av bostäderna, eller nära garage. Då är det viktigt att asfaltera vägarna, parkeringarna och uppfarterna till garagen. 

Hitta rätta asfalterare i Stockholm

Det kan vara svårt att få tag i vägarbetare i Stockholm, som bryr sig om att komma och gör arbetet för en BRF. Ofta vill de göra stora arbeten, till exempel stora motorvägar, trafikleder och gator i Stockholm. Därför är det viktigt att hitta ett företag som bryr sig om de mindre uppdragen och som vill och bryr sig om att göra ett asfaltsarbete även bara för en innergård. Många vägarbetare vill bara arbeta med asfalteringar av vägar, och bryr sig inte om innergårdar.

För att vilja arbeta med innergårdar, krävs det oftast att man även arbetar på annat sätt med trädgårdar. Det kan då vara företag som både har trädgårdsmästare, och asfalterare, som enbart har asfaltering som en del av företagets verksamhet.

Behövs många trädgårdsarbetare i Stockholm

De flesta BRF:er finns i Stockholm. Det är där som de flesta arbeten finns. Om man vill anlita ett och samma företag för alla olika tjänster som tar hand om trädgårdarna och innergårdarna för BRF:er i Stockholm. Det är ju ingen idé att ta dit ett företag som tar hand om planteringarna och en annan för asfalteringarna. Då är det bäst att kunna anlita ett enda företag för alla tjänster. Läs mer om det på: http://www.asfalteringstockholm.nu.

30 Jan 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?