Att bygga altan utan bygglov

Att bygga altan utan bygglov kräver att man har koll på vilka regler det är som egentligen gäller kring bygglovet, oavsett om man gör det på ege nhand eller anlitar en firma. Det här kan vara lite svårt, eftersom det inte finns några exakta mått som inte får överstigas för att bygglov ska krävas. Istället heter det att det är det ”visuella intrycket” som avger (enligt en dom från Mark- och miljööverdomstolen). Även om det inte finns några precisa dimensioner, går det ändå att, med hjälp av lite kännedom, klara sig utan ett bygglov. 

Bygg i marknivå

Om du ska bygga altan, och inte vill besvära dig med bygglov, är det enkla tipset att hålla det lågt. Bygger du till exempel ett vanligt trädäck i marknivå, behöver du inte be om bygglov. Det är när altanen ligger på en viss nivå över markytan, som det kan bli fråga om konsekvenser ifall inte ett bygglov finns.

Om du har sluttande tomt

Att bygga i marknivå kan dock bli svårt om man har sluttande tomt. Särskilt viktigt är det att tänka på detta om man har en ganska brant sluttande tomt. Ju längre ut altanen går, desto högra upp från markytan kommer den också att hamna. Således är det svårare att bygga en altan på mark som sluttar. Här får man kanske kompromissa och bygga en altan som är kort men bred, eller helt enkelt ansöka om bygglov.

Om altanen anses vara en till- eller nybyggnad

Om altanen anses vara en tillbyggnad kan man lätt tro att det krävs ett bygglov. Så är dock inte alltid fallet. Det finns en del undantagsregler gällande till- och nybyggnader, som även kan appliceras när man ska bygga altan. Till exempel kan du, om du bor i ett en- eller tvåbostadshus utanför en detaljplan, oftast bygga till mindre byggnationer, så som en altan, utan bygglov. Som innan gäller dock att de inte får vara för stora. 

Om altanen byggs närmare än fyra och en halv meter från en granne, krävs ett medgivande från honom eller henne. Medgivandet bör vara skriftligt för att undvika tvister i framtiden.

Fristående eller inte?

Om altanen är helt fristående gäller lite andra regler. Visserligen går det fortfarande ofta att bygga utan lov (utanför detaljplanelagt område), men undantagen är lite förre. Utanför ett en- eller tvåbostadshus finns i allmänhet inget krav på bygglov – förutsatt att vissa krav är uppfyllda.

Även om bygglov inte krävs, finns det dock alltid krav på själva bygget. Ska du bygga altan handlar kraven bland annat om bärförmåga och hållfasthet.

Oavsett om du, utifrån den här texten, tror att du behöver bygglov eller inte, bör du alltid tala med en myndighetsperson innan ett bygge påbörjas. De som bestämmer om ditt bygge omfattas av bygglovsplikten eller inte, är byggnadsnämnden i din kommun.

16 Apr 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?