Att handla med värdepapper kräver LEI-kod

Vill du kombinera dina fastighetsaffärer med mer riskfyllda investeringar, där chansen till snabb avkastning är betydligt större? Många fastighetsägare väljer att investera en del av vinsterna från sina fastigheter inom områden som kan vara mer lukrativa på kort tid. Och då talar vi inte om roulette utan om värdepappershandel. För en fastighetsägare kan det vara en god idé att bli en aktör på finansmarknaden, dels för att det innebär en chans att snabbt tjäna stora pengar, som man sedan kan överföra till säkrare investeringar i fastigheter. Och dels för att det helt enkelt är väldigt roligt.

Handeln med finansiella instrument kan se väldigt olika ut. Med indexfonder till exempel har man en relativt trygg investering som , även om inget är hundraprocentigt säkert i värdepappersbranschen, har mycket goda chanser att växa på sikt, även om det går långsamt. På så sätt påminner handeln med indexfonder om fastighetsbranschen, där man äger och förvaltar ett objekt som långsamt men säkert stiger i värde. Visst kan katastrofer och ekonomiska kriser förvärra läget tillfälligt, men en fastighet är alltid en fastighet och alltid värd att äga.

Registrera LEI – en förutsättning för att handla med värdepapper

Sedan januari 2018 har länder över hela världen kommit överens om ett nytt system för att registrera och övervaka finansiella transaktioner. Det gör det lättare för myndigheterna i olika länder att föra över information till varandra och hålla reda på sina medborgares agerande på världens finansmarknader. Detta regelverk infördes på EU:s initiativ och blivit ett viktigt verktyg för till exempel den svenska Finansinspektionen.

Transaktioner kan numera spåras genom att alla personer, såväl privata som juridiska, måste identifiera sig med ett digitalt id-nummer. Detta id-nummer kallas LEI. LEI står för Legal Entity Identifier och är en tjugo tecken lång alfanumerisk kod. När en transaktion ska genomföras måste båda parter identifiera sig med sin LEI-kod, varpå hela transaktionen, inklusive vilka värdepapper det rörde sig om, summan, datumet och vilka som genomfört transaktionen, hamnar i ett internationellt register, via myndigheterna i det land där transaktionen genomfördes. På detta sätt blir det lätt för myndigheterna inom och mellan länder att utbyta information om misstänkta transaktioner.

Du måste registrera LEI hos en leverantör

Vill du ha en LEI-kod till dit företag och börja handla med värdepapper på börsen måste du först registrera dig hos en LEI-leverantör och fylla i en ansökan där du beskriver din verksamhet, vem du själv är och vad ditt företag gör. Denna information är viktig för att myndigheterna ska kunna veta vem som gjort vad och på vilka grunder. Det är inte särskilt krångligt att registrera sig och ansöka om LEI-kod. Det finns flera svenska leverantörer, även om man inte måste välja ett svenskt företag. Dock blir ju kommunikationen lättare med en svensk leverantör, om man nu inte är expert på engelsk finanslingo.

Läs mer om hur du skaffar en LEI-kod här.

7 Jun 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?