Att vara fastighetsägare i Stockholm – ansvarsområden

Att vara fastighetsägare i Stockholm innebär, precis som i andra städer, ett stort ansvar. Detta oavsett om det är en kommunal fastighetsägare, en privat fastighetsägare eller en bostadsrättsförening. Det är en fastighetsägares ansvar att se till att basala saker, så som ventilation, fungerar. Därutöver tillkommer en rad olika ansvarsområden.

Som fastighetsägare i Stockholm finns det en del kommunala regler man måste förhålla sig till. Det kan också vara bra att känna till vem man ska kontakta och hur.

Fukt och mögel

Om fastigheten drabbas av fukt eller mögel ska en ventilationsfirma och möjligen andra fackmän hjälpa till att åtgärda det. Som fastighetsägare i Stockholm finns det flera olika frågor man bör ställa sig inför utredandet av en fuktskada. Till exempel:

  • Är fuktskadorna synliga? Var sitter de? Märks de i form av fuktfläckar, saltutslag, missfärgningar eller något annat?
  • Förekommer någon mögellukt eller andra avvikande dofter?
  • Hur är ventilationssystemet utformat? När behövs en ventilationsfirma anlitas?
  • Har materialprovtagningar utförts? Är det en ventilationsfirma, eller någon annan som varit och gjort det?

Det är viktigt att man ställer sig dessa frågor (bland andra) och ger svar på dem innan en slutsats kan dras. Mögelskadornas omfattning och orsak kräver gediget utredningsarbete för att kunna hanteras på rätt sätt. Som fastighetsägare i Stockholm bör du kontakta Miljöförvaltningen snarast, ifall omfattande mögel har uppstått. Läs mer om ventilation här

Radonhalter

Du som fastighetsägare i Stockholm behöver kontrollera din fastighet för radon genom en radonundersökning. Det här faller under vad som kallas för egenkontrollkravet. Egenkontrollkravet innebär i korthet att du behöver kontrollera din verksamhet för att förebygga eller motarbeta olägenheter för de boendes hälsa eller för miljön.

Höga radonhalter kan vara livsfarligt för de som vistas i fastigheten. Till exempel uppger Strålsäkerhetsmyndigheten att femhundra personer dör varje år av lungcancer, som orsakats av höga radonhalter i bostaden. De som röker löper särskilt hög risk att fara illa av radonet.

Angående rökning

Du som fastighetsägare i Stockholm bör känna till att det är förbjudet med rökning i lokaler dit allmänheten ska ha tillträde. Exempel på lokaler av dessa typer är lokaler avsedda för omsorg, skolverksamhet eller lokaler för gemensamt bruk i för de boende runtomkring.

Rökning i en lokal kan tränga igenom till omkringliggande lokaler till följd av dålig ventilation eller otätheter. Om till exempel en gemensam lokal ligger intill en granne som röker inomhus, kan även den gemensamma lokalen få in rök. I sådana fall kan det vara läge att kontakta en ventilationsfirma för att se över hur röken kan tränga in.

1 Jun 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?