Avgaser och smuts sliter på fasader

Om man ser till hur hus och fastigheter påverkas av miljön så kan man sammanfatta det enligt följande. Ju större stad man bor i – desto oftare krävs en fasadrenovering. Det är nämligen så att smuts och avgaser sliter väldigt mycket på fasader och gör att sprickor uppstår, att byggnaden i fråga blir fulare samt att den tappar den ursprungliga färgen.

Det är också av den anledningen som man ser att det i Stockholm med jämna mellanrum och på olika fastigheter äger rum en fasadrenovering och vilken typ beror helt på vilken typ av fastighet det gäller och vart den är belägen. En fasadrenovering sker mer frekvent innanför tullarna än vad en motsvarande gör i exempelvis Nacka och detta går att spåra till det vi nämnde ovan i form av avgaser.

Att det finns mycket trafik i Stockholm innanför tullarna är alltså ett problem som inte enbart rör privatpersoner, djur och växter i form av träd, buskar och blommor – även byggnader och fastigheter drabbas och även om inte det på långa vägar är lika allvarligt så är det värt att ha i åtanke om man diskuterar effekterna av ett högt trafiktryck.

Vilka sköter en fasadrenovering i Stockholm?

När en fasadrenovering ska äga rum är ofta en fråga för den som äger fastigheten i fråga och det är också denne – eller bostadsrättsföreningen – som avgör vilket företag i Stockholm som man ska anlita. Det viktigaste är att man som fastighetsägare behandlar frågan med största allvar och inte ignorerar den.

Fasadrenovering är ett form av underhåll som gör att ett hus, en fastighet eller en byggnad på ett bättre sätt står emot tidens tand och av den anledningen finns det också pengar att spara. Det är – kort sagt – bättre att genomföra mindre underhållsjobb (reparation av tak, fasadrenovering, stambyten...) än att en dag inse att kostnaden för att ett större projekt kommer att bli väldigt, väldigt hög.

Samma sak gäller för en fastighetsägare och ett förvaltningsföretag som för en vanlig villaägare; ju mer man underhåller och ju oftare man sköter de saker som kan tänkas gå sönder – desto mindre blir också kostnaden i slutändan.

Fördelar genom förhandling

Gällande en fasadrenovering och priset för en sådan så ska man här veta att man i Stockholm har en klar fördel och detta helt beroende på att det där finns väldigt många företag som erbjuder tjänsten. Naturligtvis så kommer priset att påverkas av hur stor byggnaden eller fastigheten är samt hur omfattande fasadrenovering som krävs – men oberoende av dessa aspekter så finns det alltid ett utrymme att förhandla i Stockholm.

Det som gäller i första hand är att man kontaktar så många företag som möjligt och tar in offerter från dessa. Offerter som man därefter ställer mot varandra och där man således väljer det företag som ligger närmast den budget man som fastighetsägare eller bostadsrättsförening satt upp och har att röra sig med. Fördelen gällande en fasadrenovering i Stockholm är att den går att få utförd till ett billigt pris. Nackdelen? Att den på grund av avgaserna måste genomföras oftare än i någon annan stad i Sverige.

Läs mer om fasadrenovering här: http://www.fasadrenoveringstockholm.org/.

18 May 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?