Behöver du en husbesiktning?

Ska du sälja ditt hus, eller vill du köpa ett? Om man känner sig det minsta osäker om huset som man funderar på att köpa verkligen håller det mått som säljaren påstår, kan man alltid beställa en husbesiktning. Det innebär då att en besiktningsman kommer och besiktigar hela huset, hur konstruktionen ser ut, finns det risk för fuktskador?

Det är ju inte alla gånger som man kan se fukt, eller känna den. Då bör man mäta fukthalten i stället inomhus så att man kan hitta de ställen där det kanske finns risk för fukt. Får man som köpare veta var det finns risk för fuktskador i framtiden, så kan man budgetera för en renovering som tar bort sådana skador. Kanske man kan få ner priset också, om alla parter känner till hur huset egentligen mår. och det säger också vad det kan vara värt.

Hur mår huset?

En besiktning säger en hel del om hur huset mår. Som köpare kanske man tittar på helt andra saker när man funderar på att köpa ett hus; ligger skola och dagis nära? hur långt är det till kollektivtrafik och pendling? Hur ser trädgården ut? Det kanske inte heller är lätt för en lekman att kunna avgöra vad som kan behöva renoveras i framtiden. Man tycker kanske endast att färgerna ser fina ut, att fönstren har en fin vy, men man vet kanske inte hur konstruktionen är, hur källare eller krypgrunden mår. då kan en besiktning ge svar på allt sådant.

Viktigt alla har förtroende

För att man ska kunna lita på vad en besiktning kommer fram till, så är det viktigt att besiktningmannens självständighet kommer fram. För att få bli besiktningsman så måste man dels vara utbildad ingenjör för att bli besiktningsman. Sedan ska man vara utbildad och certifierad besiktningsman av SBR; Svenska byggnadsingenjörers Riksförbund. Där får besiktningsmännen veta vad det är som de ska titta på och leta efter.

Hur går en besiktning till?

En besiktning innebär att besiktningsmannen går runt i huset och tittar på sakerna utifrån det som hon, eller han vet som byggnaden. De går ner i källaren och mäter luftfuktigheten. De tittar på alla våtutrymmen för att hitta tecken på fukt. Man mäter ytan på huset, så att ytorna är just så stora som säljaren säger att de är. De tittar på konstrukionen och berättar vad de anser om den och varnar för om det finns kommande risker med huset.

18 Dec 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?