Behöver er BRF fastighetsförvaltning i Stockholm?

Har man en bostadsrättsförening (BRF) är det ju väldigt viktigt att sköter om fastigheten. Oftast utser styrelsen någon som sköter om förvaltningen av fastigheten till ett företag som erbjuder just dett. Så om er BRF söker en aktör som sköter fastighetsförvaltning i Stockholm, så finns det just sådana företag som erbjuder detta. Närmare bestämt över tusentals sådana företag bara i Stockholm. Hur ska man välja bland alla dessa?

Här beror det ju på vilka slags förvaltningstjänster som man efterfrågar. Många väljer till exempel någon som erbjuder städning av fastighetens allmänna utrymmen, som städning av trapphus, trädgårdsskötsel av innergårdar, renovering av fastigheten. Andra vill ha ekonomisk hjälp av fastighetens övergripande ekonomi.

Fastighetsstädning

Att städa fastigheten ingår ju i de slags tjänster som krävs för att ta hand om en fastighet. Äger man en fastighet utan att städa den, förfaller den snabbt. Hygienen blir inte bra om man ständigt har en smutsig fastighet och inomhusmiljö som inte är bra. När många människor rör sig på en begränsad plats, blir det snabbt smutsigt på den platsen. På dörrarna blir det många handavtryck, sparkar som lämnar fläckar, skräp som samlas i trapporna eller i hissarna. Allt sådant måste någon ta hand om och rengöra. Lampor som är trasiga ska bytas ut, ledstänger som är trasiga måste lagas och så vidare.

Hantverkstjänster

En fastighet behöver målas om då och då. Stammarna behöver bytas ut med jämna mellanrum. Man behöver laga saker som är sönder och lappa och laga. Gör man inte sådana saker, förfaller fastigheten i rask takt och värdet på fasitgheten går om intet. Att ständigt renovera det, gör att  det blir finare och bättre. Särskilt i Stockholm, kan det finnas fina fastigheter som har ett fint kulturhistoriskt värde. Det innebär att man som ägare har ett särskilt ansvar för att bevara, underhålla och förvalta sådana K-märkta fastigheter.

Ekonomisk förvaltning

Många fastigheter behöver en fungerande ekonomi. Det kan handla om att ta hand om alla månadsinbetalningar som ska gå till sophämtning, personal som arbetar, material som behövs för renovering, städning och all annan verksamhet som förekommer för BRF:s räkning. Som BRF kanske man också kan behöva spara pengar för framtida renoveringsbehov. Då kan man behöva en ekonomisk förvaltare som kan ta hand om allt sådant för föreningens skull. Man kanske kan behöva göra större inköp också. Man kanske vill skaffa en fin lekplats för barnens skull, eller fina utomhusmöbler, gräsmatta, pool eller liknande för alla i BRF:n.

28 Nov 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?