Bergvärme är ofta en klok investering

Många tänker då man nämner bergvärme enbart på en hög kostnad och viss – att bergvärme kostar mycket att installera är ingenting att sticka under stolen. Mna får vara beredd på att betala minst 100.000 kronor för att få bergvärme som energikälla till sitt hus och detta oavsett var man bor.

Gemensamt dock är att denna summa alltid är initial och om man har rätt förutsättningar så kommer den att med tiden betala av sig. Bor du i ett hus i Stockholm där det finns rätt förutsättningar för bergvärme – där du kontaktar ett företag för borrning, installation och efterarbete och där du köper en värmepump till en kostnad om 130.000 kronor – så kommer det att ta cirka tio år innan denna kostnad betalat av sig.

Efter denna period – ge och ta några år – så kommer det att handla om att du tjänar pengar och då det kommer till just bergvärme så kan det handla om så mycket som en sänkning om 85 % årligen i rena energi- och uppvärmningskostnader. Visst; tio år må vara en lång tid – men det är likväl en investering som bör övervägas och inte nonchaleras. Då det gäller bergvärme så är det viktigt att tillägga att lejonparten av kostnaden beror på hur djupt man måste borra för att hitta källan och att kostnaden för en värmepump och en installation av denna i sammanhanget är blygsam – säg att den summan ligger på kanske tjugo tusen kronor.

Undersök prisbilden för borrning efter bergvärme

Därför så bör man också ta sig tid att verkligen undersöka prisbilden för borrning och inte nöja sig med första bästa företag som erbjuder sina tjänster. Nej,  – och särskilt i en så pass stor stad som Stockholm – det kan löna sig att ta in flera offerter för borrning och ställa dessa mot varandra; prisbilden är väldigt varierande och det kan skilja oerhört mycket mellan två stycken företag – trots att det handlar om samma jobb.

Gällande själva bergvärmepumpen så kan vi även här komma med ett tips: välj en obunden återförsäljare. Det viktiga med en pump för bergvärme är själva effekten och att den verkligen är anpassad efter ditt hus.

Väljer du en återförsäljare som är bunden till ett specifikt märke så riskerar du att betala dyrt för en utebliven effekt; ibland kan en pump från ett mindre, mer oetablerat märke, vara lösningen för dig och av den anledningen så bör återförsäljaren av din bergvärmepump vara neutral och obunden.

Vill du läsa mer om bergvärme så rekommenderar vi att du läser vidare här: www.bergvarmestockholm.com

 

17 Aug 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?