Brandtätning – lås inne eld och farliga gaser

För att förhindra att eld och brandfarliga gaser sprider sig från ett rum till ett annat måste brandtätning göras. Anlita ett företag som kan brandskydd.

Du är byggchef i ett företag som bygger industrifastigheter för uthyrning. Stommen i fastigheterna är stål. I övrigt består de av trä och betong. De fastigheter ni bygger kan inrymma en rad olika verksamheter. Några av hyresgästerna kommer att arbeta med produkter som kan vara eldfängda.

Ditt företags fastigheter består av långa längor som delas upp i fack. Mellan facken finns rördragningar för el, vatten och ventilation. En brand som uppstår i ett fack får självfallet inte sprida sig till de andra. Förutom att alla rörledningar ska brandisoleras, ska genomföringar mellan skiljeväggar brandtätas.

Brandtätning – anlita en brandingenjör

Redan vid byggstart konsulterar du ett företag med stort know-how inom området brandtätning och brandisolering. Ni går igenom alla ritningsunderlag från er arkitekt. Ert fokus är att varje fack i era fastigheter ska utgöra en brandcell. Brandtätning ska göras vid alla balkar, rör och kablar. Givetvis ska ett minimum av genomföringar finnas för att minska risk för brandspridning.

Det företag du engagerat för att säkerställa brandskyddet tar del i byggprocessen från början till slut. De föreslår vilken brandisolering som ska göras och vilka material som ska användas för brandtätning. Oftast innebär det att en brandskyddsmassa läggs runt rör och balkar. Därigenom fås en helt tät övergång mellan vägg och bjälklag. Efter det att fastigheten är färdigbyggd görs en besiktning med speciellt fokus på brandskyddet.

24 Oct 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?