Brukar en hyresgäst narkotika?

Det finns en svårighet i att vara fastighetsägare. Å ena sidan vill man hyra ut en lägenhet till reko personer, å andra sidan kan man heller inte kontrollera allting. Vad som försiggår bakom lyckta dörrar är var och ens ensak - du kan inte bara gå in och kontrollera vad som sker; varje människa har rätt till ett privatliv och varje hem är också att anse som en borg. Det kan således också finnas en risk att en hyresgäst exempelvis missbrukar narkotika.

Hur ska man då agera som fastighetsägare? Det finns några steg att ta. Det första ligger i att prata med hyresgästen i fråga och delge denne sina misstankar. Om det luktar marijuana i trapphuset så är det inte okej - hur lätt drogen i fråga ändå är. Det handlar om ett narkotikabrott. Och: om det skulle visa sig att problematiken kvarstår så kan man antingen som hyresvärd och fastighetsägare vräka personen i fråga.

Som sagt: det handlar om ett narkotikabrott och kriminell verksamhet är också ett skäl till varför någon skulle kunna vräkas. Detta sker då genom en skriftlig anmälan till Socialtjänsten och där sedermera Kronofogden avhyser personen i fråga från bostaden på ett givet datum - förutsatt att denne inte respekterat ditt beslut om vräkning.

Polisen kan du också tillkalla om du vill anmäla ett brott och få exempelvis då en misstanke om narkotikabrott bekräftad. Men, ett råd: se till att dina misstankar också blir bekräftade. Du kan inte godtyckligt vräka någon bara baserat på att du upplever en misstanke om narkotikamissbruk.

Att leva med en granne som missbrukar

Det finns fastighetsägare som agerar och anmäler misstänkta narkotikabrott. Men, det finns även de som sticker ner huvudet i sanden och som låtsas att det regnar. Det är något som påverkar de andra hyresgästerna.

Att bo som granne till en missbrukare kan innebära högljudda fester, det kan handla om bråk och det kan i övrigt handla om en otrygg miljö. Ett narkotikamissbruk ska finansieras också och det brukar tyvärr innebära stölder och inbrott: källarförråd bryts upp, saker försvinner och så vidare.

En hopplös situation som alltså endast kan lösas genom att fastighetsägaren tar tag i problemet och ser till att vräka personen i fråga. Visst, man kan ringa polisen och man kan ringa störningsjouren. Men, till syvende och sist så handlar det om att den person som äger fastigheten måste se till allas trygghet och därmed också agera om det handlar om problem som påverkar övriga hyresgäster.

lägenhetshus

Frågan är inte svart eller vit

Märk väl: vi anser inte att man ska vräka någon utan anledning. I första hand så handlar det om att erbjuda en hjälpande hand. Ge kontakter med olika föreningar, hitta en advokat och så vidare. Det är ofta trasiga personer som - genom en vräkning - säkerligen skulle hamna på gatan.

Därför är frågan heller inte helt svart eller vit. Man måste även förstå varför en fastighetsägare väljer att se åt ett annat håll - även om det naturligtvis är extremt svårt att göra det om man lever i samma trappuppgång och fastighet.

Läs mer om narkotkabrott här.

17 Jan 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?