Byt fastighetsvärmepump och tjäna pengar

Många bostadsrättsföreningar har dålig ekonomi och detta går ofta att spåra till det faktum att man betalar för mycket för uppvärmning och energi till sina fastigheter. Man låter gamla – uråldriga – system vara kvar och förser husen med både kostsam och i många fall miljöfarlig energi. Skulle en sådan förening byta fastighetsvärmepump så skulle man också kunna tjäna otroligt mycket pengar. Att man exempelvis borrar efter bergvärme och installerar en fastighetsvärmepump för detta så skulle man inte vara lika beroende av omvärlden och de svängningar som sker på marknaden för exempelvis olja.

Dessutom – som ytterligare skäl till varför man som bostadsrättsförening ska överväga ett byte av fastighetsvärmepump – så kan vi peka på att energin man får av exempelvis bergvärme är grön och miljövänlig. En viktig fråga i dessa tider då tiden verkligen börjar rinna ut gällande försurningar, utsläpp, smältande isar på Antarktis och större hål i ozonlagret – kan man bidra på detta sätt så måste man också göra det.

Nummer tre som anledning till varför man ska överväga att byta fastighetsvärmepump är att de gamla modellerna ofta är farliga och när som helst riskerar att börja brinna – med katastrofala följder. Menas med detta: har du någonsin gått in i ett pannrum till din fastighet?

Är svaret ja så har du förmodligen sett en uråldrig gammal värmepump omringad av bråte och damm – två saker som riskerar att antända vid minska gnista eller ökning av temperaturen. Skötseln av fastighetsvärmepumpar är – generellt sätt – nämligen usel och då de nya modellerna både är säkrare och kräver mindre underhåll så riskerar man också som bostadsrättsförening mindre om man slarvar med sitt underhåll.

Tre stycken goda skäl till varför ett byte av fastighetsvärmepump bör göras alltså:

  • Ekonomi – ni kommer att tjäna mycket pengar och den kostnad ni lägger på att byta fastighetsvärmepump kommer verkligen att betala sig med tiden – oavsett vilken energikälla ni använder er av. En bra investering!
  • Miljön. Genom berg-, vatten-, luft-, eller jordvärme så tar ni tillvara på jordens resurser och dessutom ska man här även säga att värdet på era fastigheter kommer att stiga avsevärt – något som i sin tur leder till förmånligare lån och lägre hyror för medlemmarna.
  • Underhåll. En ny fastighetsvärmepump kräver mindre underhåll, är säkrare och håller över en längre period. Dessutom så brukar garantin av pumpen i sig samt garantin för de som installerar den vara förmånligt och sträcka sig mellan 10-15 år.

Ser man till dessa tre punkter så förstår man också värdet i att se över vilken sorts energi som man använder sig av samt vilken värmepump som finns installerad i sina fastigheter. Tumregeln och det som vi utgår ifrån är att många fastigheter i Sverige är i behov av ett byte och att ju fortare man gör detta – desto mer pengar kan man också tjäna i slutändan. Läs mer om framtidssäker uppvärmning och fastighetsvärmepump på http://www.fastighetsvärmepump.nu/.

11 Sep 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?