Certifierad elektriker i Täby

Visste ni att gamla el-ledningar kan orsaka brand? Bor man i ett äldre hus kan det därför vara klokt att låta en elektriker i Täby besiktiga el-ledningarna.

Gamla och utslitna el-ledningar är en av de vanligaste orsakerna till brand och att hus brinner ner. Har man nyligen flyttat in i ett lite äldre hus kan det därför vara klokt att låta en elektriker i Täby besiktiga och kontrollera el-ledningarna. Idag använder vi också betydligt mer el-slukande apparater vilket gör att husets el-system också kan behöva byggas ut.

Datorer, TV, kaffemaskin och spis är bara några av de elektriska apparater som idag flitigt används i ett hushåll. I takt med den gröna omställningen blir det allt vanligare med el-cyklar och el-bilar, vilka också behöver laddas och kräver stora mängder el. Att bygga ut husets el-system kan därför vara nödvändigt.

Därför är det viktigt att anlita en riktig elektriker

Vill man exempelvis besiktiga husets el-ledningar, dra ny el, sätta upp en laddstolpe till el-bilen eller utföra något annat el-arbete måste man anlita en certifierad elektriker. Man får nämligen enligt lagen inte själv dra el och utföra el-arbeten då felaktiga el-installationer kan orsaka både brand och allvarliga personskador.

Kostnaden för att anlita en elektriker i Täby kan variera mellan olika aktörer och det kan därför löna sig att ta in mer än en offert och jämföra priser. Men viktigt är att den elektriker man anlitar också upprättar ett protokoll över de installationer som utförs. Protokollet är en slags försäkring och värdehandling som bevisar att arbetet utförts korrekt. Kom i kontakt med en proffesionell elektriker via denna hemsida: elektrikertäby.com

2 Aug 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?