Då kan du behöva en fastighetsjurist

I många fall klarar man sig utan juridisk hjälp vid enklare ärenden som till exempel har med hyresavtal att göra. Ett exempel på det är ägare av bostadsrätter som hyr ut sin lägenhet i andrahand. Det kan räcka gott och väl med en färdig kontraktsmall som skrivs ut från nätet eller inhandlas från butik. I andra fastighetsrelaterade ärenden kan det dock bli svårt utan en kunnig fastighetsjurist som kan hjälpa en.

I bostadsrättsföreningar

I bostadsrättsföreningar, särskilt när de är lite större, bör man ha en fastighetsjurist som kan hjälpa till med olika frågor. Hjälpen kan behövas löpande, då det regelbundet kan dyka upp frågor som måste tas om hand och svara på. Om man inte har den kompetensen själv är det nästan helt nödvändigt att man har en fastighetsjurist vid sin sida. Särskilt i uppstartsfasen kan behovet av dylik kompetens vara särskilt påtaglig.

I praktiken kan hjälpen behövas vid situationer likt följande:

  • Fusioner
  • Ombildningar
  • Kontraktsskrivning
  • Överlåtelse av lokaler eller bostadsrätter

Hyresgäster

Som nämnt i inledningen går det i de flesta fall att sköta en andrahandsuthyrning utan att behöva kontakta en fastighetsjurist. Det finns dock situationer där såväl hyrestagare som hyresvärd kan behöva juridisk hjälp. Till exempel kan det handla om en hyresgäst som anser att värden tar ut en ockerhyra. Är man osäker kan en fastighetsjurist hjälpa till med att driva ett ärende i Hyresnämnden, om det finns något i fallet som anses bryta mot lagar och rekommendationer.

Innan man flyttar in i en hyresrätt är det bra att ta till vissa försiktighetsåtgärder. Till exempel bör du alltid, tillsammans med hyresvärden, gå igenom hela bostaden noggrant och tillsammans. Finns det några brister är det viktigt att du skriver ner detta, så att du inte råkar bli betalningsskyldig för någonting som tidigare hyresgäster har orsakat. Ta hellre lite för många fotografier än för få.

Tomträtt och byggjuridik

Som fastighetsägare finns det en rad olika situationer när hjälpen från en jurist kan behövas. Till exempel kan man behöva hjälp med att klargöra hur gränserna till fastigheten ser ut. Om det visar sig att en granne olovligen har installerat något, eller genomfört någon annan åtgärd på mark som egentligen är din, kan en juridisk process behöva inledas.

Vid markarbeten, renoveringar och andra byggprojekt är det viktigt att regler inom plan- och byggjuridik samt entreprenadrätt följs till punkt och pricka. Skulle problem med bygglov, leverantörer eller underentreprenörer ske kan en fastighetsjurist hjälpa till.

4 Apr 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?