Det här ansvarar fastighetsägarna i Stockholm för

Som fastighetsägare har man en rad olika ansvarsområden att se över regelbundet. Främst handlar det om säkerheten för de som bor i huset, men också att de boende ska ha en viss nivå av levnadsstandard (där alltså även fastigheten utanför själva hemmet kan utgöra en viktig del). Som fastighetsägare gäller det att alltid uppdatera sig med de lagar och regler som gäller för tillfället. Som alltid är det upp till en själv att tillskansa sig kännedom om lagarna – att skylla på okunskap är sällan en hållbar ursäkt.

Hissar

Om du är fastighetsägare har du säkerligen flera hissar i Stockholm som du ser om. Det är också du som är ytterst ansvarig för att fastighetens hissar fungerar samt är i gott och säkert skick. Likaså är det upp till dig att se till att service görs och, när det krävs, att reparationer utförs. Enligt Plan- och bygglagen är kraven utformade så att fastighetens hissar ska skötas om på så vis att ett ”tillfredsställande skydd för säkerhet och hälsa” ges. Fastighetsägarna säger att man bäst gör det här genom ”fortlöpande tillsyn” samt att man för journal.

Vintertid

Under vintern uppkommer en hel del bekymmer med vädret som det är upp till fastighetsägarna att se till att lösa. I Stockholm gäller bland annat att du ansvarar för snö och istappar på taket. Istappar som faller ner från hög höjd är livsfarligt, varför det är något som är mycket viktigt att ta hand om snarast möjligt. 

Likaså är vattnet på trottoaren bredvid fastigheten, som rinner ut genom stuprören och som fryser till is, fastighetsägarens ansvar. Särskilt viktigt är det kanske att ta hand om detta snabbt om fastigheten ligger centralt i Stockholm, där det finns en risk att någon fotgängare upptäcker problemet innan dig.

Något annat som är viktigt att se till att trottoaren hålls fri från saker som kan vara i vägen för plogbilarna. Ett exempel på detta är byggsäckar, som ska ställas på annan plats när det ska plogas. Något annat som är viktigt är att snöröja fram till den gemensamma återvinnings- eller sopstationen.

Klottersanering

I Stockholm är det fastighetsägarna själva som ansvarar för att sanera klottret på egna byggnader. Likaså gäller för den övriga renhållningen. Just klotter är något som kostar många fastighetsägare i Stockholm mycket pengar årligen. Är det en kommunal byggnad som det klottrats på är det givetvis kommunen, och skattebetalarna, som får stå för notan. Något som många arbetar med att göra saneringen så snabbt som möjligt, så att den som klottrar upplever att han eller hon inte får någon ”lön” för mödan.

 

5 Jul 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?