Detta bör du göra om du äger äldre hus

Har man en fastighet som är äldre än 1982 bör man kontrollera att man har avlägsnat allt slags asbest. Även om det inte finns någon lag på att det inte finns någon lag på att det inte får finnas asbest i byggmaterial i hus, bör man ändå, för säkerhets skull avlägsna det byggmaterial som har asbest i sig. Även om asbest är som farligast just när man frigör det, bör ingen bo i en fastighet som har asbest i sin konstruktion. Särskilt barn är känsliga för långvarig exponering av asbest och bör skyddas mot det cancerframkallande och farliga materialet.

Asbesten omtyckt byggmaterial förut

Asbest är ett slags fiberliknande kristalliserade silikater, och det är bland annat därför som det har varit ett ofta använt byggmaterial för dess isolerande egenskapers skull. Innan man insåg faran med asbesten använda man asbest i allt som behövde fogas ihop och som behövde isoleras; i golv, väggar, ventiler, i rör, pannor och i badrum och kök. Man använde även asbest i bilar, i färgen, i plasten, i fogningarna – tills man insåg hur farligt det är.

Därför är asbesten farlig

Asbest är farligt att andas in. Eftersom asbesten blir till ett mycket smått, finkornigt damm är det mycket farligt att andas in, och kan ge andningssvårigheter, astma och i förlängningen cancer. Av den anledningen måste den som river i gamla hus ha rätt kunskap om hur man hanterar asbesten och ha särskilda säkerhetsutrustningar. Arbetsmiljöverket har till och med krav på att den som river i gamla hus ska ha genomgått en asbestutbildning i hur man river gamla hus som man vet innehåller asbest. Och skulle man råka riva i gamla hus som visar sig innehålla asbest, måste man tillkalla rätt sorts personal som kan hantera asbesten efter alla regler och föreskrifter.

Detta måste åtgärdas när man river

Som byggrivare av asbest finns det krav att man vet vilka skyddsåtgärder man är skyldig att vidta. Till exempel måste man konstruera luftslussar som man kommer in och ut ur när man river i asbestmaterial, för att skydda andra som vistas i samma område och för att asbesten inte ska kunna sprida sig. Man får lära sig hur man känner igen asbesten. Man lär sig hur man kan känna igen asbest, hur den uppträder när den frigörs i luften och vilka skador den kan ge på människokroppen. Man måste också lära sig hur man hanterar skyddsutrustningen som man använder, hur man slänger asbesten. Innan man får börja arbeta med asbestsanering måste man också, enligt Arbetsmiljöverket, genomgå en läkarundersökning så att man inte har en försämrad lungfunktion när man väl arbetar med dessa farliga ämnen.

8 Jun 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?