Efter källarrenoveringen - så inreder du torrt

Har du gjort en källarrenovering i Uppsala och undrar hur du nu ska använda de värdefulla kvadratmetrarna i botten av huset? Många husägare vill självklart undvika att belasta sitt hus med risker. Att bygga och inreda i en källare är en risk eftersom det kan göra att huset andas sämre. Att det i sin tur kan leda till fuktskador och kostsamma problem är troligen något du redan vet om. Det är kanske just därför du ska eller redan har renoverat din egen källare.

“I dag är det populärt med golvvärme. Det är mycket riskfyllt i en källare. Särskilt i äldre hus som inte alls är byggda för att värmas upp på det sättet”

Samtidigt är boyta i större städer dyrt i dag och självklart vill vi utnyttja de kvadratmetrar som finns i hemmet. Kanske till ett arbetsrum, ett gästrum eller en egen vrå för barn som blivit större och vill ha lite distans till sina föräldrar.

Den viktiga ventilationen

I samband med en källarrenovering har du troligen gjort en rad åtgärder för att få bort fukten. Med hjälp av bättre dränering, kanske har du behandlat väggarna utifrån eller bytt isolering runt fasaden.

Nu gäller det att ha en riktigt bra ventilation där frisk luft kan strömma in och den gamla luften kan passera ut i ett flöde.

Inget trä på golvet!

Golv i källare är knepiga och fungerar annorlunda är resten av husets golv. I rummen som ligger ovanför jord kan du sätta träreglar i både golv och väggar. Det ska du inte göra i källaren!

Har trä direktkontakt med betongen i källaren kan du räkna med problem! Trä ska inte ha kontakt med fuktiga ytor. Välj istället metallreglar och se till att ha en rejäl luftspalt mellan golv och nya material.

I dag är det populärt med golvvärme. Det är mycket riskfyllt i en källare. Särskilt i äldre hus som inte alls är byggda för att värmas upp på det sättet. Värme bär fukt bättre än kyla men med golvvärme kan du snarare förvärra fukten i din källare. Satsa hellre på ett golv som ventileras mekaniskt. I den typen av golv finns en fläkt som håller fukten borta.

Klinker bättre än matta

Om du ska bygga torra utrymmen i din källare, alltså inte våtrum, så fungerar ofta klinkers bra. Det kan läggas på betongplattan eftersom det är ett fuktsäkert golv som andas mellan fogarna.

Undvik våtrum!

Klinkers passar ofta dåligt i våtrum i källare, om du till exempel tänkt dig dusch eller spa-rum i källaren. Äldre hus saknar ofta en bra isolering under betongplattan och vare sig du använder fuktspärr eller inte i den typen av hur riskerar du att få problem med klinkersgolv. Klinkers är utmärkt för torra utrymmen men inte i våtrum i källaren.

Tyvärr leder våtrum i källare inte sällan till problem. Det bästa är att försöka behålla källaren som den från början var tänkt. För enklare förvaring. Om du ändå vill göra något åt golvet - måla det med en färg som andas.

12 Mar 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?