Ekonomisk plan för BRF är ett måste!

En ekonomisk plan skapar transparens i din BRF, så att bostadsrättsägarna blir nöjda. Utan en godkänd ekonomisk plan får föreningen inte upplåta bostäder.

Fastighetsjuridik är inte det enklaste att sätta sig in i. Har du inte lagt ner tid och studier för att sätta dig in i det hela så kan det lätt bli fel som kan leda till ödesdigra konsekvenser. Genom att arbeta med en juridiskt kunnig person inom fastighetsområdet så kommer er BRF kunna arbeta fram en godkänd ekonomisk plan så att ni undviker framtida problem vare sig de är stora eller små. En ekonomisk plan ger potentiella köpare en bild av hur föreningen mår rent ekonomiskt vilket är en viktig aspekt då man gör en av de kanske viktigaste investeringarna i livet. Som förening vill ni förstås kunna visa upp att ni har en plan och att ni inte kommer behöva göra justeringar i avgifter med mera.

Vad innehåller en ekonomisk plan för en BRF?

För att en ekonomisk plan ska anses vara komplett så behöver den innehålla flera olika viktiga detaljer som en fastighetsjurist kan hjälpa er med. Det rör sig om det uppenbara som bostadsrättsföreningens firma och registreringsnummer, och driftkostnader som bostadsrättsinnehavaren ska betala, men även lite mer avancerade uppgifter som beskrivning av fastigheterna, kostnader för nödvändigt uppehåll, en finansieringsplan, med mera. Detta är ett kritiskt dokument för föreningen så det måste bli rätt, annars kan konsekvenserna bli allvarliga. Tveka inte att söka hjälp för att upprätta detta dokument! Mer om ekonomiska planer för en BRF kan du läsa på denna sida: https://www.ekonomiskplanbrf.se/

7 Mar 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?