Elektriker i Stockholm hjälper er att elsäkra hemmet

Gamla och uttjänta elledningar kan orsaka brand. Bor man i ett äldre orenoverat hus kan det vara klokt att låta en elektriker i Stockholm göra en kontroll.

Elledningar blir tyvärr slitna och ska efter femtio år bytas ut för att det inte ska uppstå brand eller olyckor. Har man precis flyttat in i ett äldre hus kan det vara klokt att låta en elektriker besiktiga ledningarna. Det är en billig försäkring som gör att man sedan kan sova gott om natten.

Det är heller inte ovanligt att man överbelastar elsystemet i äldre hus eftersom man idag använder många fler elapparater. Datorer, köksmaskiner, tvättmaskin, tv och mobiltelefoner behöver massor av el för att fungera. Man kan därför också behöva bygga ut elsystemet och även installera fler vägguttag.

En seriös elektriker dokumenterar sitt arbete

När man som privatperson anlitar en elektriker i Stockholm kan man använda sig av rotavdraget. Det kan ändå vara en god idé att ta in mer än en offert. Fast viktigt är att alltid kontrollera att den elektriker man anlitar är behörig för den typ av elinstallation som det gäller. Detta gör man enklast genom att be att få se elektrikerns yrkeslegitimation.

Olika elinstallationer kan också kräva särskilda certifieringar. Vill man exempelvis ha hjälp med att installera golvvärme eller ett eluttag i badrummet, måste den elektriker man anlitar vara certifierad för våtrumsarbeten. En seriös elektriker dokumenterar även sitt arbete. Dokumenten fungerar som en slags extra försäkring då de visar att arbetet har gått rätt till.

7 Apr 2023

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?