En fastighetsägares ansvarsområden

Du som fastighetsägare har ett stort ansvar som vilar på dina axlar. Är det till exempel krångel med en gammal hiss är det på ditt ansvar att ordna en hissmodernisering eller annan lämplig åtgärd som krävs. Det är upp till fastighetsägaren att se till att fastigheten når upp till kraven vad gäller säkerhet och teknik. Vidare ansvarar du för hälsan och säkerheten hos de som bor, vistas eller arbetar i och omkring fastigheten.

Hissar

Hissar är ett exempel på ett område där fastighetsägarens behöver göra noggranna och regelbundna kontroller. Det är alltid på fastighetsägarens ansvar ifall en olycka eller incident sker. Många väljer att göra en överenskommelse med ett skötselföretag, att de ansvarar inför dig vad gäller hissens säkerhet. Till exempel kan de säga att de anser att en hissmodernisering skulle öka säkerheten markant – men det är upp till dig att besluta om en hissmodernisering faktiskt ska ske eller inte.

Information

Ett annat ansvarsområde en fastighetsägare har är att informera de boende om vissa saker. Till exempel ska det, i trapphuset, gå att läsa fastighetsbeteckning, kontaktuppgifter och ägarens adressuppgifter. Vidare bör det finnas adress och nummer till någon som har hand om servicefrågor.

Lagstadgade protokoll

Det finns lagstadgade regler och kontroller som gäller för den som är fastighetsägare. Till exempel:

  • OVK. OVK står för obligatorisk ventilationskontroll och innebär att du ansvarar för att den här ventilationen blir av.
  • Hissar. Hissar har höga krav på säkerheten. Behövs en hissmodernisering? När gjordes hisservice senast? Du bör ha ett seriöst skötselföretag som kan uppfylla de säkerhetskrav som ställs på hissar idag.
  • Radon. Radon är fortfarande inte helt ovanligt, och kan ha allvarliga hälsoeffekter på de boende om nivåerna är höga.

Andrahandsuthyrning

Om någon av dina hyresgäster vill hyra ut sin lägenhet i andrahand ska denne få göra det, om det finns beaktansvärda skäl. Dessa skäl kan exempelvis vara studier utomlands (eller någon annanstans i landet) eller prövning av samboende. Skulle du neka hyresgästen att hyra ut sin lägenhet kan han eller hon vända sig till Hyresnämnden, som kan titta närmare på saken. Samma krav på säkerhet och teknisk standard gäller givetvis även omkring fastigheten. Ett exempel på vad man bör vara noga med är istappar. Särskilt viktigt är detta om de finns på en plats där många människor passerar. Anordningar som till exempel bänkar och lekplatser är annat som en fastighetsägare bör ha god koll på. Ansvarsområdena är många – ovan är endast bara några exempel. 

16 Feb 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?