En långsiktig planering

Planer för underhåll av fastighet kan i vissa fall vara så avancerade och viktiga att man behöver hjälp för att skapa dem. Det finns till och med konsulter och företag som arbetar med detta.

Antingen man är ny ägare till en större fastighet eller man har ägt fastigheter länge så kan det ibland vara bra att anlita någon som vet hur man lägger upp en underhållsplan. Det kan vara en person eller ett företag som går igenom hela fastigheten för att se skick, ålder och underhåll på värmesystem med mera. På det viset kan man räkna ut när det är dags att utföra underhåll inom olika områden som krävs för att hålla fastigheten i ett gott skick.

Nära eller långt borta

De underhåll som behöver utföras kan vara regelbundna och täta åtgärder. Men det kan även vara sådana som sker mer sällan eller kanske rentav med flera års mellanrum. Genom att lägga upp en underhållsplan så ser man tydligt när olika åtgärder ska ske och kan även korrigera händelserna om det behövs, och inget glöms bort. Det blir ungefär som att lägga in tandläkarbesök i kalendern eller att veta när det är dags att utföra en service på bilen.

Schemat blir i vissa fall flytande eftersom man kanske behöver ett underhåll tätare eller med längre intervaller beroende på antal boende i fastigheten, oförutsedda händelser eller vädrets makter gällande temperaturer under året. En värmepanna som får arbeta hårt kan behöva underhållas oftare än en som får njuta av varma vintrar. Läs mer om underhållsplaner på denna hemsida: underhållsplaner.net 

9 Feb 2021

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?