Fasadrenovering – en nystart för din fastighet

Som fastighetsägare i Stockholm är du naturligtvis medveten om vikten av underhåll. Att sköta om en fastighet innebär att ständigt vara vaksam på tecken på slitage, både interiört och exteriört. Många fastighetsägare väljer att anlita en förvaltningsfirma för att ta hand om det dagliga underhållet och inspektionen av fastighetens olika delar, man är helt enkelt tvungen till det om man vill hinna med allt annat det innebär att vara fastighetsägare. Genom att anlita någon som håller koll på renoveringsbehoven kan man som fastighetsägare snabbare bli underrättad när ett riktigt renoveringsbehov kan uppskattas komma, till exempel på fasaden.

Ett välvårdat yttre

Det viktigaste för hyresgästernas väl och ve är ju egentligen att allt fungerar inne i lägenheterna gällande ventilation, vatten och avlopp osv. Men faktum är att även husets yttre spelar in i de boendes upplevda hemmiljö. Att fasaderna är hela och rena ger en känsla av kvalitet till boendet och en upplevd ökad trygghet. En sliten fasad å andra sidan, kan göra att hemmiljön uppfattas som slummig och otrygg av de boende, något man som fastighetsägare förstås vill undvika.

I Sverige är vi bra på puts

Ofta är det puts som täcker fasaderna på fastigheter i Stockholm. Puts är en sorts bruk som är minst 2 mm tjockt, vanligtvis av kalk eller kalkcement. När en fasad putsas lägger man först ett lager av tjockare puts och därefter en tunnare puts, som ofta är infärgad. En nyputsning av en fasad innebär alltså alltid en avfärgning (målning) av fasaden, och huset ser nytt och friskt ut.

Tecken på att en fasad behöver renoveras är vanligtvis att det börjar uppstå små sprickor och missfärgningar i putsen. En fasad är ständigt utsatt för väder. Vind, avgaser och andra föroreningar i luften och kommer med tiden att slitas ner och missfärgas. Dock håller en putsad fasad, om den underhålls väl, i ungefär trettio år, så med största sannolikhet kommer du som fastighetsägare inte så ofta att behöva genomföra en fasadrenovering.

Mycket jobb

Om det bara finns enstaka sprickor i en fasad kan det ibland räcka med att laga putsen vid de skadade partierna, men oftast innebär en fasadrenovering att alla gammal puts knackas ner och ny puts läggs. Det är en process som kan ta upp emot ett halvår från besiktning till färdigt resultat, och under en stor del av den tiden kommer huset att vara inklätt med byggnadsställning och presenning. Ofta måste även fönstren plastas in för att skyddas mot putsstänk.

Kort sagt innebär en fasadrenovering en olägenhet för dina hyresgäster. Därför är det alltid bra att vara ute i god tid. Som fastighetsägare bör du minst ett halvår i förväg underrätta dina hyresgäster om att en fasadrenovering är på gång. Detta innebär att du långt innan dess tagit kontakt med ett antal renoveringsfirmor i Stockholm som besiktigat fasaden och lämnat in offerter, varpå du bestämt dig för en firma med erfarenhet och ett rimligt pris.

Balkongrenovering och tilläggsisolering

Hyresgästerna kommer dock inte behöva flytta ut, vanligtvis behövs ingen tillgång till lägenheterna utan allt arbete sker på utsidan. Undantaget är dock om du valt att byta ut fönster eller utföra renoveringar på balkongerna, något som är vanligt vid en fasadrenovering på ett äldre lite slitnare hus. Att byta ut eller renovera fönstren i samband med en fasadrenovering är en vanlig lösning. Ofta kan mycket göras för isoleringen i fastigheten genom att byta ut eller renovera fönstren.

Även tilläggsisolering kan göras vid en fasadrenovering. Vid en tilläggsisolering läggs först isoleringsskivor på hela fasaden som ett extra ”täcke” innan putsen läggs på. Detta innebär i praktiken att huset blir större, och det kommer till viss del att synas vid fönstren. Dock brukar skillnaden bli ganska liten.

Läs mer om fasadrenovering.

 

Kontakta alltid byggnadsnämnden

 

Det är dock alltid viktigt att du kontaktar byggnadsnämnden innan du renoverar fasaden. Om du tänkt byta fönster, eller vill ändra färgen på fasaden, måste du alltid ha ett godkännande från kommunen.

29 Apr 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?