Fasadrenovering i Göteborg – ett ansiktslyft

Med fasadrenovering i Göteborg får din fastighet ett attraktivt utseende. Men varför inte samtidigt tilläggsisolera huset och minska energiförbrukningen?

Du äger ett mindre bestånd av hyresfastigheter i Göteborg. Husens fasader har blivit illa åtgångna av Västkustens ibland tuffa klimat med regn och rusk. På några hus kan man med blotta ögat se fuktfläckar på fasaden. Inte bra för huset, men heller ingen reklampelare för dig som seriös hyresvärd.

Dina fastigheter har putsade fasader. Tyvärr har tidigare ägare gjort några misslyckade förbättringar. Fasaderna har målats om med plastfärger, vilket gjort att underlaget inte kunnat andas. Resultatet har blivit att färgen och putsen flagnat av.

Fasadrenovering i Göteborg med totalrenovering

Fasaderna på dina hus måste alltså åtgärdas. Men det finns annat som behöver göras. Flera av dina hyresgäster har klagat på dragiga fönster. Förmodligen måste de drevas om och samtidigt är det förmodligen lika bra att måla om dem. Du kontaktar ett företag som specialiserat sig på fasadrenovering i Göteborg. Men firman har många strängar på sin lyra. Du ber dem göra en översyn av dina fastigheter för att bedöma hela renoveringsbehovet.

Du beslutar att lägga ut hela renoveringsarbetet på en totalentreprenad. I arbetet ingår även att tilläggsisolera, vilket kommer att få en direkt effekt på fastigheternas energiförbrukning. I några fastigheter kommer fönster att bytas ut. Du har låtit göra en inspektion av dina hustak. Där finns några skavanker som behöver åtgärdas och även de arbetena kommer att ingå i entreprenaden. Dina fastigheter kommer att få det ansiktslyft de förtjänar. Kontakta denna byggfirman för att få en fasadrenovering gjord: www.fasadrenoveringgöteborg.se

10 Nov 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?