Fastigheter behöver dräneras med jämna mellanrum

Den som bryr sig om sitt hus, ser med jämna mellanrum till att allt fungerar som det ska. Att dränera sitt hus är det mest effektiva sättet att behålla värdet på huset och se till att värdet inte faller. Just nu är det köparens marknad och de flesta mäklare vittnar om att de flesta objekt tar allt längre tid att sälja. Måhända är marknaden relativt mätt. En orsak till det är det nya amorteringskravet, vilket medför högre boendekostnader för de flesta husägare. 

Det bästa man kan göra är att ta hand om sitt hus

Med tanke på det är det bästa man kan göra just nu är att se till att fastigheten är väl ombesörjd och omskött. Det som kan vara ett stort behov är ommålning av fasad, renovering av fönster, lagning av tak, ifall det har skadats, eller varför inte måla om det för längre hållbarhet? Att renovera både ute och inne är det effektivaste sättet att behålla husets höga värde.

Hyr man ut sin fastighet och har hyresgäster är det viktigt, om inte annat än för deras skull att se till att de trivs i fastigheten. Det gör man genom att renovera regelbundet. Ingen blir glad av flagnande väggar och fönsterkarmar som har sett bättre dagar. Ingen blir glad av att gå in i ett trapphus som är smutsigt och där färgen är på väg att vittra bort. Det gäller att både se till att fastigheten är ren, hel och har den färg som är avsedd för fastigheten.

Fastigheterna behöver snygga tomter för trivsel

En tomt med planteringar är också faktorer som gör att hyresgäster trivs. Har man en trevlig gård som bjuder in till kaffedrickande, lekar för barnen och grillkvällar med hela familjen gör att de boende trivs och kan rekommendera din fastighet som kommande bostad för nya hyresgäster.

Gör man om tomten, eller innergården är det ett bra tillfälle att gräva runt fastigheten. Varför inte dränera runt fastigheten? Gör du det ser du till att fastigheten håller längre. Eftersom det är ett omfattande arbete att dränera runt fastigheten är det bäst att anlita en professionell dränerare som kan dränage och gör arbetet på rätt sätt. Gör man detta minst vart tjugonde år, kan du ha gott samvete över att ditt hus mår bra och inte far illa av nederbörd och blir fuktigt.

I Stockholm har man stora möjligheter att få tag i ett bra företag för dränering runt hus. I storstaden finns det flertal företag som har stort kunnande och lång erfarenhet av dräneringsarbete. Läs mer här om företag som utför dränering i Stockholm på: http://www.dräneringstockholm.com.

15 Jun 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?