Fastighetsägarens ansvar gällande fettavskiljare

Företag som bedriver verksamhet inom exempelvis restaurang, slakteri, bageri och rökeri måste ha en fettavskiljare. Däremot är det fastighetsägarens ansvar att installera denna och sedan följa de regler som finns. Om en restaurang exempelvis hyr lokalen så är det alltså inte detta företag som har ansvaret för fettavskiljaren utan fastighetsägaren. Däremot kan restaurangen ändå få stora problem om avskiljaren inte installeras. Detta utifrån att risken för stopp i avloppet ökar avsevärt. Fortsätt läsa mer här om fettavskiljare.

Fastighetsägarens ansvar

En fastighetsägare har alltid ansvar för att:

  • Det är en godkänd avskiljare

De fettavskiljare som företag får använda måste vara typgodkända. De flesta rörmokare och VVS-företag vet vilka regler som gäller. I annat fall kan kommunen kontaktas då de har fullständig information om vad som gäller för fettavskiljare inom kommunen.

  • Den har rätt dimension

Fastighetsägaren är även ansvarig för att installerad fettavskiljare har korrekt dimension. Denna ska alltså vara anpassad utifrån den verksamhet som bedrivs och därmed den fettmängd som beräknas uppstå. Med en underdimensionerad fettavskiljare kommer risken öka avsevärt att fett kommer i avloppet vilket i värsta fall kan skapa stopp och översvämning. Skulle kommunen anse att ett företag ha en underdimensionerad fettavskiljare kan skadeståndskrav ställas.

  • Den töms efter de regler som finns inom kommunen

Inom alla kommuner finns regler för hur ofta avskiljarna ska tömmas. Det kan exempelvis vara fyra gånger per år men kan även variera något mellan de olika kommunerna. Om det är krav på att det ska ske fyra gånger så måste det alltså ske med detta intervall oavsett om avskiljaren är full eller inte. Orsaken att den bör tömmas regelbundet handlar nämligen även om att den på även spolas ren och underhålls. Om man tömmer mer sällan är risken stor att resultatet blir sämre över tid och fett ändå kommer ut i avloppet.

  • Den blir servad och underhållen enligt regler

För att fettavskiljaren ska nå bäst resultat krävs regelbunden service. Hur ofta detta ska ske framgår i manualen. Vid tömning sker även en viss regelbunden service.

  • Återvinning sker av fettet som samlats ihop

Kommunen har avtal med ett eller flera företag som hämtar upp ihopsamlat fett. Generellt är det enbart dessa som får användas oavsett om det är regelbunden tömning eller extratömning. Genom denna regel kan kommunen ha kontroll på att fettet verkligen lämnas på avsedd återvinningsstation. Som fastighetsägare finns därmed ansvar att kontakta och boka in hämtning samt se till att hämtning kan ske utifrån tillgänglighet.

  • Den blir anmäld vid installation

När ett företag installerar en fettavskiljare ska detta direkt anmälas till kommunen. När anmälan kommer in sker en registrering mycket ofta gällande ett tömningsabbonemang. I anmälan ska man därmed ange hur ofta som tömning beräknas genomföras. Kom ihåg att kommuner kan ha olika krav gällande hur ofta tömning ska ske som minsta antal gånger per år.

5 Mar 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?