Fastighetsförvaltning i Stockholm

Äger du en fastighet i Stockholm eller är du med i en bostadsrättsförening som nyligen köpt loss er fastighet? Att äga en fastighet innebär ett stort ansvar på många områden, har du hyresgäster är säkert ditt fokus att de ska trivas i fastigheten och att de ska känna att det finns en bra relation mellan dem och dig som hyresvärd. Samtidigt som huset och kringliggande områden som tillhör fastigheten behöver ständig omsyn, är det också ett stort ekonomiskt åtagande som kan ta mycket tid i anspråk. Är du styrelsemedlem i en nystartad bostadsrättsförening börjar du kanske inse vidden av ert åtagande, er förenings ekonomi, och därmed medlemmarnas, är knutet till fastighetens skick.

Snabba klipp och långvariga relationer

Stockholms bostadsmarknad är het, priserna på fastigheter stiger hastigt och många lockas till fastighetsbranschen. Samtidigt som många ger sig in i matchen med stora avkastningsdrömmar är det många som underskattar det mått av dedikation och ansvar som är inblandat. Du tar över en relation till människor som kanske bott i fastigheten i decennier, och också i viss mening ansvaret för deras välbefinnande. Att se till att driften och den dagliga omsorgen om fastigheten inte eftersätts måste vara din största prioritering.

Mycket att tänka på

Listan på saker att tänka på när det gäller fastighetsförvaltning är lång: Underhåll och besiktningar av balkonger, lekplatser, hissar, trapphus med mera. Ta emot och åtgärda felanmälningar dygnet runt, planera för kommande renoveringar och förebyggande arbete, listan kan göras hur lång som helst. Samtidigt ska ekonomin skötas felfritt och transparent, ständiga kontakter med skatteverket är snarare regel än undantag, hyran ska förhandlas med hyresgästföreningen eller hyresgästerna själva osv. Det säger sig självt att det inte blir mycket tid över till annat om man väljer att sköta alla dessa åtaganden själv. I en bostadsrättsförening är det inte att tänka på, då ju styrelsemedlemmarna i regel inte är heltidsanställda för att förvalta fastigheten. Lösningen för att få tid och energi över till annat är att lägga ut fastighetsförvaltningen på entreprenad.

Hjälp finns

En utomstående fastighetsförvaltare hjälper dig med allt från ekonomiarbete, skötsel av fastigheten inklusive gårdsytor till hyresförhandlingar. Ofta kan man erbjuda olika former av paketlösningar, från ett komplett förvaltande där du i princip inte behöver göra någonting, till skräddarsydda lösningar där du väljer precis vilka områden du vill ha hjälp med.

Om du som fastighetsägare känner att du inte räcker till och att alla åtagande håller på att stiga dig över huvudet så ska du kontakta en fastighetsförvaltare för att få hjälp. Det kan visa sig att det blir den bästa investering du har gjort.

5 Oct 2017

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?