Fastighetsförvaltning med brandskydd

Alla fastighetsförvaltare som har någon slags ambition med sitt förvaltarskap bör arbeta aktivt med systematiskt brandskyddsarbete. Om någon ska känna till hur man agerar och framför allt förebygger bränder i en egendom, så är det fastighetsförvaltaren. Skulle det börja brinna i en byggnad, är det mycket viktigt att släckningsarbetet går snabbt. De som bor och hyr bostad eller lokal i byggnaden är oftast de som upptäcker branden först. Då bör de känna till vilka medel som finns för att man ska kunna släcka branden. Finns det brandfiltar? Och var finns de? Finns det brandsläckare och var finns de? Att känna till var de finns och hur man ska göra om en brand uppstår är mycket viktigt och kan rädda liv.

En förvaltares uppgift arbeta förebyggande

Det är en förvaltares främsta uppgift att arbeta förebyggande mot bränder. Då är det mycket viktigt att Det finns alla redskap som måste finnas på plats så att man snabbt kan släcka alla slags bränder. Det allra viktigaste kan vara att ha brandfiltar, brandskum, brandmattor, yxor, stegar och slangar. Alla som bor och vistas i byggnaden ska veta var de brandredskapen finns. Tiden är bland det viktigaste om det skulle brinna. Upptäcker man en brand tidigt, så har man så mycket större chasn att förhindra att branden skadar allvarligt byggnaden. Därför bör man alltid ha brandvarnare i trapphus, i entréer och på vinden. Många bränder går rakt upp och antänder taket. Har det väl börjat brinna i taket kan den sedan spridas till andra trapphus och antända hela byggnaden. Dessutom brukar man ha lättantändlig isoleringsmaterial på vinden, sådant som underlättar för en brand att sprida sig.

Förvaltarens ansvar ska vara avtalat

Det måste var tydligt vilket ansvar som åligger en förvaltare. Om det ska vara en förvaltares ansvar att arbeta med förebyggande åtgärder mot eventuella bränder, då måste det finnas skrivet i ett avtal så att det är tydlig för alla. Då är det viktigt att lyssna på den förvaltarens synpunkter om det är så att man bör bygga och renovera på sådant sätt att man förebygger bränder. Då kan man behöva bygga med brandisolerande utrymmen och montera branddörrar, brandslussar och bygga så att en brand snabbt isoleras och dör ut. Man kan behöva måla med brandskyddande färg, renovera med brandskyddande byggmaterial. Här finns många bra material som inte antänds så lätt. Dessutom kan man behöva bra stegar och trappor som skyddar mot bränderna. Läs mer om detta på: https://www.förvaltningstockholm.se.

10 Jul 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?