Fastighetsskötsel för BRF i Göteborg

En fastighet kräver arbete för att de boende ska trivas. Därför är det viktigt att anställa någon för fastighetsskötsel för bostadsföreningen i Göteborg.

Bostadsrättsföreningen hade funnits länge och skötsel och annat fungerade jättebra. Tyvärr var det dags för den nuvarande vaktmästaren att gå i pension. Han hade varit en riktig klippa som hade koll på allt. Nu var de i styrelsen lite oroade över hur de skulle lyckas få tag på en ny duktig vaktmästare.

Styrelsen kallade till möte för att diskutera saken. De kom då fram till att de skulle se om det fanns möjlighet att hyra in någon från ett företag som erbjöd dessa tjänster, i stället för att anställa en privatperson för jobbet. De bestämde att träffas nästkommande vecka med förslag att diskutera och besluta om.

Ett företag i Göteborg erbjöd fastighetsskötsel

Erik som var kassör hittade en lösning som alla gillade. Det var ett företag som erbjöd fastighetsskötsel i Göteborg. Förutom att se till grönområdet kunde de göra fasadtvätt, snöröjning och om det behövdes även grävarbete. Det sista var ett extra plus som kunde bli användbart vid flera olika tillfällen när det krävdes markarbete.

Eriks förslag var det som till slut valdes och han fick i uppdrag att ta kontakt med företaget och skaffa mer information. Dessutom önskade de andra att en representant skulle komma på besök och berätta om verksamheten och hur det fungerade i praktiken. Efter mötet var alla nöjda och såg fram emot att få en ny fastighetsskötare som skulle ta hand om deras bostadsområde. Läs mer om fastighetsskötsel på den här hemsidan: fastighetsskötselgöteborg.se

21 Apr 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?