Finns det stora dammsugare?

Visste du om att det faktiskt finns stora torrsugningsmaskiner? Det innebär för byggföretag som kanske gräver när känsliga rör, eller som har rivit upp väggar i hus, golv eller liknande behöver forsla bort allt det som kommer fram när man river i hus och väggar. För att man sedan ska kunna fortsätta bygget så kan man behöva avlägsna allt skräp, så att man inte bygger in allt skräp, utan tvärtom får rena och fina ytor.

De som arbetar med torrsugningar har då maskiner på en lastbil. Då har de installerat rör till lastbilens behållare. Sedan tar de fram rören som man suger med. Sugmaskinen ser då till så att allt damm, grus eller sand och skräp sugs in i en behållare i lastbilen och forslar bort allt som inte ska finnas kvar där. Ibland när man river väggar eller golv, kan man hitta en massa isoleringsmaterial som man behöver få bort.

Få bortforsling av skräp, damm och grus

Anlitar man en firma som har en torrsug på sin lastbil, så kan man få bort allt grus, sand och damm som kan behövas avlägsnas. Det kan behövas när man gräver nära känsliga saker som man helst inte ska skada. Ser man till att få torrsugning av platsen så kan man istället undvika att skada känsliga saker, rör eller dylika saker. Ibland kan man ha behov av att snabbt få bort allt damm, finkornigt grus, sand och sådana saker. Då kan man som exempel leta efter en städfirma som arbetar med byggstädning. Det är då en städfirma som städar hela byggarbetsplatsen och ser till så att allt skräp kommer bort.

Så går en torrsugning med lastbil till

Eller så kan man anlita en saneringsfirma som arbetar med saneringar och avlägsnar på samma sätt bort sand, damm och liknande saker. Det är alltid bäst att ta reda på innan man anlitar dem, så att de har tillgång till en stor torrsugningsmaskin. Det innebär att man då har tillgång till en behållare på en lastbil och stora slangar så att man kommer åt på den plats som man behöver sanera. I bland när man river, eller har behov av saneringar så kan man behöva rengöra platsen fritt från mögelsporer eller liknande farliga (och torra material). Då kan man alltid anlita en saneringsfirma som har den kapaciteten att ta sig an förorenade platser och suga bort allt som inte ska vara där.

8 Feb 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?