Finns säkra brandskydd i dagens fastigheter?

Sverige har ett problem i att vi idag ser en ständigt växande befolkning. Detta sett ur ett perspektiv som handlar om bostäder. En växande befolkning är på det stora hela positivt, men just i den här frågan - och just nu - så kan det bli problematisk. Detta särskilt i attraktiva städer som Stockholm som måste bygga fler bostäder och där detta måste ske snabbt. Den snabba byggfarten innebär att många entreprenörer tar risker och att många bostäder, som en följd av detta, konstrueras med brister.

Detta gäller inte minst brandskydd. Fastigheter i Sverige ska byggas enligt givna regler gällande brandskydd och här inkluderas exempelvis brandisolering, brandsektionering, brandskyddsmålning, brandlarm, nödutgångar, stigarledningar, rökluckor och nödbelysning - allt detta kan rädda liv i samband med en brand och det handlar om detaljer som underlättar för brandmän i samband med en utryckning.

Kan man då lita på att detta följs? Man bör göra det, men man ska även veta att det hela handlar om en kostnadsfråga. Det finns regler och det finns brandskydd som ska finnas i samband med en byggnation. Men, har vi lärt oss någonting av historien så är det följande: kan man spara in pengar på något sätt så gör man också det.

Genvägar kommer alltid att tas och finns en möjlighet att runda ett hörn så kommer man som entreprenör också att göra det. Man ska även veta att de hårda regler som fanns i samband med byggnationer under 70-80-talet har avreglerats; vi har inte samma kontrollsystem längre och vi bygger fastigheter som det finns all anledning att oroa sig för.

Höga byggnader som enbart har en ingång är inte ovanliga att se i Stockholm och det är något som definitivt bör få många att rycka på ögonbrynen. Detta med tanke på en specifik olycka i England i åtanke. Grenfell.

En bild på brandalarmet

Kan ett Grenfell hända i Sverige?

Grenfell Towers i London brann upp 2017 och staden hade inte sedan andra världskriget sett en värre brandkatastrof. Branden startade på den fjärde våningen och spred sig sedan snabbt - via fasaden - upp längs hela fastigheten. Till slut var hela denna 24-våningars koloss övertänd och 72 personer fick sätta sina liv till som en följd av detta. Det hade inte behövt bli så.

Den stora orsaken till den snabba utvecklingen berodde på ett rakt igenom bristfälligt brandskydd. På drygt fyra timmar var en hel fastighet övertänd och folk tvingades hoppa från sina fönster för att ha en chans att överleva. Fruktansvärt.

Den efterföljande utredningen visade på att det fanns ett obefintligt brandskydd - många blev instängda och utan möjlighet att ta sig ut. Dessutom hade en nyligt utförd renovering skett utan att brandbarriärer monterats.

Kan då denna katastrof hända i Sverige? Det nedslående svaret är ja. Det kan definitivt hända. Det som skett i samband med Grenfell är att man undersökt svenska fastigheter och kommit till insikt att flera av dessa har exakt samma konstruktion och samma undermåliga brandsskydd.

Den stora likheten ligger emellertid i att vi har samma typ av kontrollsystem i Sverige som i England och där finns alla anledning till oro. Något som leder oss till de nybyggnationer vi ser. Kontrollsystemens obefintlighet gör att byggherrar och entreprenörer kan fuska, ta genvägar och runda olika hörn där de sedan inte kan ställas till svars om en olycka sker.

Man kan inte se var fusket skett och av vilken. Det skapar en kultur där det går att fuska utan ansvar. I kombination med en tidspress i samband med byggnationer så kan detta leda till att viktiga brandskydd prioriteras bort. Det är oroväckande och det är något som definitivt måste ses över. Grenfell är en katastrof som aldrig får inträffa igen.

11 Feb 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?