Förebygg skador med dränering i Stockholm

Om du upptäcker fukt i källaren eller omkring ditt hus i Stockholm är det angeläget att omgående undersöka var den kommer ifrån och åtgärda med dränering.

Även om du bott i huset i många år och aldrig haft problem med fukt är det viktigt att du omedelbart undersöker var den kommer ifrån för att se om huset är i behov av dränering. Fukten kanske inte märks så mycket i början. Det kan börja lukta lite unket i källaren eller vara en fuktfläck på husgrunden.

Anledningen till att fukt kan uppstå är att all mark förändras över tid. Kanske stod där flera stora träd på tomten som fälldes eller så var där skog i närheten som avverkats. När man fäller träd blir det fuktigare i marken eftersom träden tog upp vattnet. En stor björk kan “dricka” trehundra liter vatten om dagen. När björken försvinner finns vattnet kvar i marken.

Företag som utför dränering i Stockholm kommer och gör inspektion

Det säkraste sättet att skydda sitt hus är därför att kontakta ett företag i Stockholm som utför dränering. Oftast dränerar man när man bygger men äldre hus kan behöva en ny åtgärd. Det finns flera olika sätt att dränera marken och det är inte svårt att göra det vid ett äldre hus.

När du kontaktar företag som gör dränering kommer de ut och undersöker marken för att se vilken metod som är mest lämplig. Företaget lämnar en kostnadsfri offert och det pris du får är ett fast pris så du behöver inte oroa dig för obehagliga överraskningar. Kontakta detta företag för att veta mer om dränering och vad de kan göra för dig: stockholmdränering.se

5 Aug 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?