Företagslarm förhindrar brottslighet

Att ha adekvat skydd i företagets lokaler handlar inte bara om materiella värden. Företagets unika informationsbas måste skyddas även den. Där spelar företagslarm en viktig roll.

Det finns mer än bara ett problem när det gäller företagssäkerhet. Mindre seriösa personer vill gärna få tillgång till din kunddatabas och din kompetens inom det område ni arbetar i. Detta är inte förluster något företag borde vara berett att hantera. Tyvärr har många alltför klena skydd mot fysiska intrång där inkräktare kan skaffa sig access till företagsinformation.

De lokaler företaget huserar i innehåller förstås även mängder av arbetsmaterial som är åtråvärda. Datorer är inte heller gratis idag och förlusten av ett antal sådana är inte någon liten sak. Tillsammans med annan utrustning såsom skrivare hamnar man lätt på höga belopp. Besväret att ersätta det stulna kostar också arbetstimmar.

Effektiva företagslarm ger en trygg arbetsplats

Inbrott kostar våra försäkringsbolag enorma summor varje år och detta påverkar naturligtvis de summor vi behöver betala. Kan du visa att du vidtagit effektiva åtgärder för att skydda egendom? Troligen gör du då ditt försäkringsbolag vänligt stämt och kan förhandla om bättre premier. Pengar som kan användas bättre, till exempel investeras i företagets utveckling.

Varje företag är unikt och därför finns förstås en lösning som är lika unik och som passar er. Företagslarm kan se ut på olika sätt och fungera efter dina önskemål. Ta därför kontakt med ett säkerhetsföretag med kompetens och rätt erfarenhet för att få en genomgång av era behov och därefter en bra offert. Mer om företagslarm kan du läsa på denna sida: företagslarm.nu

21 Mar 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?