Förvalta fastigheterna väl

Att äga fastigheter är spännande. Man ansvarar också för att ta hand om allt som snöskottning, snickeri, måleri med mera. Ett tips är att leja bort det till en firma inom fastighetsskötsel.

Att äga olika typer av fastigheter kan vara riktigt utvecklande. Det kan vara någon verksamhet eller ett boende involverat i fastigheterna, eller båda delarna. Själva ägandet är oftast inte bara ett liv i sus och dus, speciellt om man äger en äldre fastighet där det finns ett större behov av skötsel.

Även nyare fastigheter behöver tas hand om. Det kan vara snöskottning på vintern eller att sopa grus framåt vårkanten. Det ingår många saker i fastighetsskötsel som man kanske inte alltid tänker på, som måleri och snickeri, städning, jour med mera.

En firma med många möjligheter

Istället för att ta hand om allting själv kan man anlita en firma som tar hand om tillsynen av fastigheterna. De är specialiserade och kunniga på allt inom fastighetsskötsel. Som fastighetsägare kan man lugnt andas ut och känna att arbetet blir välgjort. Vilka uppdrag firman skall åta sig bestämmer man gemensamt, och självklart kan man både lägga till och ta bort tjänster.

Ibland uppstår behov som man kanske inte räknat med, som stambyte, köksrenoveringar med mera. Även dessa tjänster kan gå via firman man anlitat för fastighetsservice. Innan man anlitar en aktör inom fastighetsservice bör man ta in offerter, så att man vet att man får den firma som passar bäst. Om man så önskar är det lika självklart att man får referenser från deras kunder. Läs mer om fastighetsservice på denna hemsida: https://www.fastighetsservicegöteborg.se

7 Dec 2020

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?