Ge personalen rätt utrustning

När man har ansvaret för fastigheterna som man äger gäller det att underlätta så mycket det bara går för sin anställda personal. Man behöver en vaktmästare, eller hantverkare som ser till att det är städat och snyggt i trapphus, innergårdar och i alla gemensamma ytorna som hyresgästerna använder sig av.

Har man anställt någon som ska hålla rent utom- och inomhus kan det vara ett digert jobb, om samma person även ska sköta underhållet för hyresgästernas bostäder; läckande kranar, element som krånglar, kylskåp som går sönder och så vidare. Det blir väldigt drygt för personalen som de ska kratta och hålla gården fri från skräp och löv, om de ska göra det för hand. Dessutom riskerar de att få förslitningsskador, och då måste man anställa ny personal, det är inte rätt att göra så mot sina anställda. Då är en effektiv sopmaskin det enda rätta som underlättar för att de ska kunna genomföra sitt arbete så väl det bara går.

Så underhåller man en sopmaskin

Det är viktigt att man använder en sopmaskin på rätt sätt. Använder man den fel går den sönder i förtid, vilket är onödigt. De flesta sopmaskiner ska hålla i många år innan de går sönder. Därför är det en mycket bra idé att du tar till dig av informationen som kommer med sopmaskinen. Känner du dig osäker, trots att du har läst igenom bruksanvisningen noga, är det bästa tt rådfråga tillverkaren, eller den som har sålt den till dig. På så vis undviker du att den går sönder i förtid. En rätt information om sopmaskinen tar om på vilka ytor som den kan användas på. Man kanske inte ska använda den på heltäckningsmattor till exempel, även om man kan tycka att det skulle behövas.

Den ska tömmas regelbundet

En sopmaskin ska tömmas regelbundet för att hålla och arbeta så effektivt som möjligt. En full behållare i maskinen gör en mindre effektiv och slö. Kör man en full sopmaskin, drar den mer el och arbetar inte särskilt bra. Du som har dammsugit märker att en dammsugare som är full, nästan inte avlägsnar något alls när du dammsuger med den. På samma sätt är det med en sopmaskin. Den behöver tömmas regelbundet.

Undvik fukt i själva sopmaskinen

En sopmaskin ska inte köras på fuktiga ytor. Precis som din dammsugare inte ska få i sig vatten först inte gå sönder, gäller det även en så stor maskin som en sopmaskin. Kommer det in vatten i finmotoriken kan den skära sig och gå sönder. Allt som får vatten på sig som går på el går sönder. Så är det även med sopmaskiner, om det inte är så att du har skaffat dig en sopmaskin med städfunktion. Då är det ju vatten som maskinen arbetar med.

Det är ingen leksak

En sopmaskin är ingen leksak. Det är viktigt att den som använder den är rädd om den och inte svänger för hastigt, eller kör den fram och tillbaka på ett lättvindigt sätt, utan är försiktig med den. Är du osäker på din sopmaskin och vad den klarar av, kan man alltid be den som sålde den till dig om att få service på den.

4 May 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?