Geoteknisk undersökning av hög kvalitet

Geoteknisk undersökning ger viktig information om hur marken ser ut vid ytan och i djupare lager. Beställ din provtagning från en erfaren leverantör.

Det finns ett talesätt att den jord vi lever på idag, den har vi lånat av våra barn. Det är ett fint sätt att säga att vi ska leva hållbart. Tyvärr så kan man inte med handen på hjärtat säga att vi har levt efter de visdomsorden de senaste hundra åren. De som vill bygga nytt idag märker ofta att marken som ska bebyggas är förorenad.

Gamla industrier, tvättanläggningar och bensinstationer har gjort smutsiga avtryck i jordlagren och när man gräver där kommer en del av föroreningarna fram. För att veta vad som kommer att sticka upp sitt fula tryne ur jorden när man väl börjar rota runt, måste man göra en geoteknisk undersökning.

Geoteknisk undersökning ger ett beslutsunderlag

Idag börjar alltså de flesta, om inte alla, undersökningar med en geoteknisk undersökning. Utifrån den kan man besluta hur man ska gå vidare. Genom att beställa en robust geoteknisk undersökning från ett företag som har rätt utrustning och rätt kunskap får man inte bara reda på om marken är förorenad eller inte, man får även information om vilken insats som krävs, eller inte krävs, innan man börjar bygga.

Oavsett om insatser behövs har man vid nybyggnationen en chans att göra om och göra rätt. Istället för att sticka huvudet i sanden och låtsas att det regnar, har man med den geotekniska undersökningen rätt information för att bygga hållbart, att bygga för framtiden. Läs på om fler fördelar med geoteknisk undersökning här: geotekniskundersökning.se

8 Aug 2022

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?