Gör säkra lekplatser

Är du fastighetsägare och äger stora bestånd med fastigheter? Då har du ett stort ansvar, inte bara för fastigheterna utan även för området kring, för gårdarna omkring dem och för trädgårdar. Ibland behöver man en landskapsarkitekt som kommer in och tänker hur området och gården bästa ska kunna utnyttjas. Vad ska området användas till? Hur behöver hyresgästerna använda området? JU mer de kan utnyttja området kring fastigheterna desto större tillfredsställelse för gästerna. Ju nöjdare gäster desto säkrare inkomster och säkrare kunder kommer du att få.

Barnfamiljer behöver stora lekytor

Bor det många barnfamiljer i dina fastigheter? Är de flesta pensionärer? Då kommer de att behöva området till olika aktiviteter och har helt olika behov. Har du flest barnfamiljer kan det vara bäst att ha så många lekparker som möjligt. Området kring fastigheterna ska locka till lek, och det får inte vara för står trafik runt dem. Ingen vill se ett olycksdrabbat område närmast fastigheterna. Det skapar oro och ovilja att bo där. 

Barns lekområden behöver vara så säkra som möjligt. Här har fastighetsägarna bestämmelser från EU att förhålla sig till vad gäller lekställningarna, underlaget under dem och gungornas konstruktioner. Allt för att barnen ska kunna lek så säkert det bara är möjligt. En god plantering kring lekplatserna är också att föredra. Varför inte plantera fruktträd och bärbuskar kring barnens lekområden? Att undvika giftiga bär och frukter borde vara en självklarhet, men kräver lite tankeförmåga och möjlighet av ett konsekvenstänkande.

Bygga parkeringsplatser

De flesta hyresgäster behöver parkeringar till sina bilar. Dels ska de kunna hyra plats eller kunna erbjuda sina gäster parkeringsmöjligheter. För bilarna, och barnens lekområden behöver du både asfaltering och linjer som avgränsar lekområdet från parkeringsområdet. Behöver du någon linjemålning kan du kolla in www.linjemålning.com.

Styr klientelet med ditt byggande

Beroende på den kategorin hyresgäster som finns i ditt bestånd eller som du vill attrahera kan du planera området kring husen. Vill du inte ha ungdomar som dräller kring husen kan du bygga bort dem, eller bygga området för umgänge en bit bort från husen. Vill du attrahera barnfamiljer bygger du lekparker nära husen. Vill du ha flest pensionärer kanske du ska bygga säkra bänkar, trädgårdsplanteringar och fontäner där de gamla kan sitta utomhus.

Många fastighetsägare väljer fina trädgårdsområden. Det skapar harmoni för hyresgästerna. Det förhöjer värdet på fastigheten. Ju fler saker som skapar mervärde desto bättre för dig som ägare. Du höjer värdet på fastigheten, attraherar fler hyresgäster och bidrar till ett bättre område. Ingen vill äga ett område som är illa sett eller illa omtyckt.

10 Jan 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?