Har dina hyresgäster slutat se bra ut?

Om du som fastighetsägare vet att det är många år sedan som det byttes ut fönster i fastigheten och hyresgästerna har börjat svårt att se bra ut, kan det verkligen vara på tiden att byta fönster. Bor man i Stockholm finns det mer än 450 olika företag och hantverkare som arbetar med fönsterbyte av olika slag.

De flesta har ett stort sortiment på olika fönster med olika funktioner. En del är fönster som är underhållsfria, med aluminium på utsidan och träkarm på insidan. Andra har vridbara fönster, som underlättar vid fönstertvätt, och som gör det omöjligt för små barn att ramla ur fönstret. När det kommer till flerfamiljshus är säkra fönster av största vikt. Många gamla fönster saknar säkerhetsfönster för de minsta i familjen. Som fastighetsägare är det du som får stå till svars ifall något barn skulle ramla ur fönstret för att du inte har ordnat med säkerhetsspärrar som förhindrar olyckor.

Klassiska fönster

Man kan byta till klassiska fönster, till två-glas-fönster med träkarm och träbåge till fönster. Du får klassiska glasfönster som du bör underhålla vart femte till tionde år. Då bör man skrapa bort färgen och lägga på nytt fönster-kitt och sedan måla om dem. Dessa fönster har det traditionella utseendet och som behöver underhållas regelbundet.

PVC-fönster

Byter du till dessa underhållsfria PVC-fönster får du hållbara fönster som du i princip inte behöver göra annat åt än att tvätta regelbundet. Dessa fönster bör hålla i 10 år, minst, antagligen i 20, 30 år. 

Energifönster

Byter du till energifönster, får du fönster som inte släpper ut inomhusvärmen och inte heller in kylan som kommer utifrån. De har ett mellanglasfönster med ädelgas, som isolerar fönstret. Skaffar du energifönster till din fastighet kan du spara in på den energi som går åt till uppvärmningen och sänka kostnaderna för den med åtskilliga summor.

Kontrollera detta när du väljer leverantör av fönster

Bor man i Stockholm har man över 450 företag som handlar med fönster och som har egna hantverkare som kommer hem och monterar och byter fönster, om man så vill. Då kan det vara svårt att veta vilket man ska välja. Vad är viktigt när det kommer till hantverkare? Garantier på både arbete och produkter brukar vara viktiga indikationer så ett bra och seriöst företag. Är det ett företag som gärna kommer på ett hembesök innan de lämnar offert, kan du relativt tryggt välja dem. Ger de dessutom garantier för fönster, handlar de med fönster av hög kvalitet. Du bör bara kontrollera att det är garantier i enlighet med branschens regler.

30 May 2018

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?