Hjälp genom hela byggprocessen

Som fastighetsägare är det inte helt lätt när man ska genomföra större renoveringar eller ombyggnationer. Det är en oerhört omfattande process från idé till verklighet. Och man måste vara insatt i alla regelverk och förordningar för att det ska gå att genomföra på ett bra sätt.

Det finns många fallgropar som man ska akta sig för och det är självfallet viktigt att hålla tiden för att inte hyresgäster och verksamheter ska lida längre än nödvändigt.

Förbered byggprocessen noga

Det krävs ett noggrant förarbete för att byggprocessen ska gå så smidigt som möjligt. Man behöver identifiera alla möjliga fallgropar och hur man ska undvika dessa. Desto mer förberedd man är, desto större chans att byggprojektet går smärtfritt och kommer att hålla med gällande tidsplanering.

Den ger också möjlighet att hantera eventuella överraskningar utan att bli försena byggets slut. Det är alltså klokt att vända och vrida på allt man kan komma på, så tidigt som möjligt i processen. 

Ta hjälp av extern byggkonsult

Många anlitar en byggkonsult som är specialiserad på hela byggprocessen. Dessa konsultföretag har stor erfarenhet och kunskap av byggprocesser och byggprojekt. Det gör att bygget kommer att gå smidigt och snabbt. Det är väldigt tryggt att veta att allt kommer gå rätt till och slutresultatet kommer bli som tänkt, utan överraskningar och tidsfördröjning. 

Byggprocessens steg

Efter att ha gjort ett grundlligt förarbete tillsätts en projektledare och ansvariga för varje delmoment. Allt dokumenteras noga och man måste ha en korrekt projektbeskrivning där allt står med. Den ska ha delmål som lätt kan följas och prickas av. Då ser man enkelt och smidigt när något inte är i fas och kan sätta in rätt åtgärder direkt.

Utifrån denna upprättas ett förfrågningsunderlag som sedan används i kommande anbudsförfrågan. Den ska innehålla en rambeskrivning av hela bygget, alla gällande föreskrifter, ritningar och andra beskrivningar. När man har hittat en passande entreprenör som ska utföra arbetet skrivs ett juridiskt korrekt kontrakt. 

Byggstart

Innan byggstart samlas alla inblandade till ett uppstartsmöte där allt gås igenom och reder ut alla eventuella frågetecken. Under projektets gång följer byggkonsulten allt på plats på bygget och ser till att allt fungerar som det ska. Det är väldigt tryggt att veta att allt sköts på ett korrekt sätt. 

Under processen sker kontinuerliga besiktningar och byggmöten för att säkerställa att slutresultatet blir som tänkt. Projektledaren sköter alla kontakter med entreprenörerna under hela processen tills allt är klart. Efter färdigt byggprojekt sker slutbesiktning som garanterar att slutresultatet blev som avtalat.  

 

7 Apr 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?