Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Om du bor i hyresrätt ska hyresvärden erbjuda renoveringen regelbundet gällande exempelvis ny tapet, nya golv och ommålning av tak. Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra.  Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Alltid skyldig att renovera brister

Vid uppenbara brister eller akuta skador har fastighetsägaren fulla ansvaret att utföra renovering. Det handlar då inte om en komplett köksrenovering utan om att åtgärda bristerna. Det kan exempelvis vara en trasig frys eller spricka i köksskivan. 

Tapeter och ommålning inom 10 - 15 år

Oavsett om det finns uppenbara renoveringsbehov eller inte så kan hyresgästen kräva ommålning och tapetsering 10 – 15 år efter senaste tillfället. Man beräknar nämligen att lägenheten under denna period fått så mycket normalt slitage att det är dags att renovera. 

Förhöjd eller sänkt hyra

Önskar du få renovering tidigare än vad planeringen gör gällande? Prata med din hyresvärd om önskemålet. Många har färdiga mallar som anger hur mycket mer hyra som hyresgästen behöver betala beroende på hur lång tid det egentligen var kvar till kommande renovering. 

Önskar du skjuta upp en planerad renovering kan detta generellt ske varpå en lägre månadshyra ska erbjudas. Men allt beror på varför renoveringen sker. Är det funktionella fel erbjuds sällan möjligheten till att skjuta upp renoveringen. 

Köksrenovering med ”skäligt tidsmellanrum”

Det finns inte någon lag som anger att en hyresgäst kan förvänta sig nytt kök inom ett specifikt tidsintervall. Däremot ska det med skäligt mellanrum. I regel finns en tydlig plan för när nya vitvaror ska monteras in eller när tapeter ska bytas ut. När det kommer till byte av luckor och övriga köksinredning finns alltså bara kravet att det ska vara skäligt. 

Det kan i princip innebära att fastighetsägaren genomför köksrenoveringar med bara några års mellanrum. Detta för att exempelvis höja standarden. 

Får renovera vissa saker själv – men även bekosta det

Vissa saker får även renoveras själv i en hyreslägenhet. Men kom ihåg att det ska vara möjligt att återställa lägenheten till ursprungligt skick när flytt sedan sker. Prata alltid med hyresvärden innan egna renoveringsprojekt påbörjas. 

Hyresnämnden kan hjälpa

Om en hyresvärd nekar renovering trots att hyresgästen anser sig ha rätt till det kan hyresgästen vända sig till en av Sveriges åtta hyresnämnder. Skulle företaget fällas i nämnden kommer hyresvärden att noteras på Hem & Hyras Svarta Lista. 

5 nov 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?