Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Uppdaterad: 10 september 2020

Om du bor i hyresrätt ska hyresvärden erbjuda renoveringen regelbundet gällande exempelvis ny tapet, nya golv och ommålning av tak. Hur ofta måste hyresvärden renovera kök?

Framförallt är det behov som styr hur ofta renovering får ske av kök i en hyresrätt. Mindre fel bör åtgärdas inom kort tid och nya tapeter kan man förvänta sig efter 10 - 15 år. I vissa fal kan man även påskynda renovering genom förhöjd hyra.  Större köksrenovering ska ske med ”skäligt tidsmellanrum”.

Alltid skyldig att renovera brister

Vid uppenbara brister eller akuta skador har fastighetsägaren fulla ansvaret att utföra renovering. Det handlar då inte om en komplett köksrenovering utan om att åtgärda bristerna. Det kan exempelvis vara en trasig frys eller spricka i köksskivan. 

Tapeter och ommålning inom 10 - 15 år

Oavsett om det finns uppenbara renoveringsbehov eller inte så kan hyresgästen kräva ommålning och tapetsering 10 – 15 år efter senaste tillfället. Man beräknar nämligen att lägenheten under denna period fått så mycket normalt slitage att det är dags att renovera. 

Förhöjd eller sänkt hyra

Önskar du få renovering tidigare än vad planeringen gör gällande? Prata med din hyresvärd om önskemålet. Många har färdiga mallar som anger hur mycket mer hyra som hyresgästen behöver betala beroende på hur lång tid det egentligen var kvar till kommande renovering. 

Önskar du skjuta upp en planerad renovering kan detta generellt ske varpå en lägre månadshyra ska erbjudas. Men allt beror på varför renoveringen sker. Är det funktionella fel erbjuds sällan möjligheten till att skjuta upp renoveringen. 

Köksrenovering med ”skäligt tidsmellanrum”

Det finns inte någon lag som anger att en hyresgäst kan förvänta sig nytt kök inom ett specifikt tidsintervall. Däremot ska det med skäligt mellanrum. I regel finns en tydlig plan för när nya vitvaror ska monteras in eller när tapeter ska bytas ut. När det kommer till byte av luckor och övriga köksinredning finns alltså bara kravet att det ska vara skäligt. 

Det kan i princip innebära att fastighetsägaren genomför köksrenoveringar med bara några års mellanrum. Detta för att exempelvis höja standarden. 

Får renovera vissa saker själv – men även bekosta det

Vissa saker får även renoveras själv i en hyreslägenhet. Men kom ihåg att det ska vara möjligt att återställa lägenheten till ursprungligt skick när flytt sedan sker. Prata alltid med hyresvärden innan egna renoveringsprojekt påbörjas. Just kommunikationen er emellan är viktig. Vi är alla medvetna om att det finns en skillnad mellan olika hyresvärdar och vad de är villiga att erbjuda. Det viktiga är att man hela tiden öppnar upp för en dialog. Vi tänkte gå igenom lite vad du kan göra för att få till stånd en köksrenovering innan det vi kallar för ett skäligt mellanrum har infallit:

  • Gör en lista av vad som du anser ska inkluderas i en köksrenovering. Handlar det om mindre ingrepp - som att måla om - så kan säkerligen din hyresvärd ge tillstånd, och i vissa fall, betala för renoveringen. Det viktiga här är att man håller sig inom en mer neutral bas och inte svävar iväg rent färgmässigt. Skulle du välja mer explosiva färger så kommer detta att innebära problem för hyresvärden i framtiden: det är förmodligen en bostad som är mindre tilltalande för nya hyresgäster.
  • Undersök företag. Det tar tid att hitta en bra partner för en köksrenovering. Tid som en hyresvärd sällan vill lägga ner. Det kan du göra istället. Undersök vilka företag som finns och som erbjuder en köksrenovering enligt totalentreprenad. Det senare är viktigt då den entreprenadformen - som innebär att företaget sköter alla delar av renoveringen - ger större trygghet och ett bättre pris. Dessutom så är det enklare att hitta lösningar vid eventuella, framtida problem. Väljer man många mindre företag så kan det vara svårt att veta vem som gjort vad - och vilken firma som i så fall begått felet. Ta in offerter från så många som möjligt, ring referenser och lämna över listan till din hyresvärd som får en mer komplett bild av både kostnad och vilka företag som kan åta sig uppgiften. Du gör grovjobbet!
  • Gå halva vägen. Ska du bo i bostaden under en längre tid så kanske det kan finnas ett värde i att erbjuda ekonomisk hjälp. Du kan betala en del av köksrenovering, helt enkelt. Detta är naturligtvis något som går stick i stäv med hela konceptet av att hyra en bostad. Men, ska du bo länge - och trivas - så kanske detta är den bästa vägen att gå. Trivsel är något som man inte kan sätta ett pris på. Det handlar om ditt hem.

Hyresnämnden kan hjälpa

Om en hyresvärd nekar renovering trots att hyresgästen anser sig ha rätt till det kan hyresgästen vända sig till en av Sveriges åtta hyresnämnder. Skulle företaget fällas i nämnden kommer hyresvärden att noteras på Hem & Hyras Svarta Lista. 

5 Nov 2019

Så blir du en framgångsrik fastighetsägare!

På den här webbplatsen finner du all information för att framgångsrikt äga och förvalta en fastighet. Du får reda på när du skall gör en ovk-besiktning och hur den skall utföras.  Under vilka omständigheter skall du utföra en relining och när skall du göra en komplett stamrenovering?